Søk-funksjonen i JW Library lar deg finne et ord eller uttrykk i Bibelen eller en publikasjon.

Slik gjør du for å søke:

 Søke i Bibelen

Du kan søke etter et ord eller et uttrykk i den Bibelen du leser i.

Mens du er i bibelvinduet, trykk på Søk-knappen og begynn å skrive det ordet du ønsker å finne. Etter hvert som du skriver, kommer det opp forslag. Trykk på et forslag eller trykk på Søk-knappen på tastaturet for å se resultatene.

Mest brukte vers viser de versene som er mest brukt, og som matcher søket. Alle vers viser alle treff sortert etter Bibelens bøker. Artikler viser treff i artikler i innledningen og tilleggene.

Hvis du skrev flere ord, kryss av for Ordrett søk for bare å vise de resultatene som matcher det uttrykket du skrev.

 Søke i en publikasjon

Du kan søke etter et ord eller et uttrykk i den publikasjonen du leser i.

Mens du leser i en publikasjon, trykk på Søk-knappen og begynn å skrive det ordet du ønsker å finne. Etter hvert som du skriver, kommer det opp forslag. Trykk på et forslag eller trykk på Søk-knappen på tastaturet for å se resultatene.

Hvis du skrev flere ord, kryss av for Ordrett søk for bare å vise de resultatene som matcher det uttrykket du skrev.

 Søke etter et emne

Hvis du har lastet ned Innsikt i De hellige skrifter, kan du søke etter et emne i den. Denne funksjonen er tilgjengelig når du leser i en hvilken som helst bibel eller publikasjon i appen.

Trykk på Søk-knappen og begynn å skrive det emnet du ønsker å finne. Etter hvert som du skriver, vil treff som du får i Innsikt i De hellige skrifter, bli inkludert i listen med forslag. Trykk på et emne for å gå til artikkelen.

Disse funksjonene kom i oktober 2014 i JW Library versjon 1.3.4, som er kompatibel med iOS 6.0 eller senere versjoner. Hvis du ikke har disse funksjonene, kan du følge veiledningen i artikkelen «Kom i gang med JW Library – iOS», under «Hvordan få de siste funksjonene».