Lyd-seksjonen inneholder flere kategorier med lydinnspillinger. Hør på en bestemt innspilling eller alle innspillingene i en kategori.

Klikk eller trykk på Lyd for å se de forskjellige kategoriene. Følg instruksjonene nedenfor for å finne og høre på lydinnspillinger.

 Hør på en innspilling eller alle innspillingene i en kategori

Lydinnspillingene i hver kategori vises under tittelen på kategorien. Skroll nedover for å se alle kategoriene.

Datamaskin eller nettbrett: Klikk eller trykk på venstre pil eller høyre pil for å se flere innspillinger i en kategori.

Smarttelefon: Det vises bare én innspilling i hver kategori. Trykk på Se mer for å se flere innspillinger i kategorien.

Velg en innspilling ved å klikke eller trykke på ikonet for den eller på tittelen på den. Ikonet og tittelen vises øverst i skjermbildet.

Klikk eller trykk på Spill for å spille av innspillingen. (Merk: På iOS- og Android-enheter må du trykke på Spill en gang til når avspillingsmenyen vises.)

  • Tips: I stedet for å spille av en og en innspilling om gangen kan du klikke eller trykke på Spill alle og spille av alle innspillingene i kategorien.

  • For å spille av alle innspillingene i kategorien i tilfeldig rekkefølge klikker eller trykker du på Miks

    Merk: Avspillingen vil slutte når alle innspillingene i kategorien er blitt spilt.

 Bruk avspillingsmenyen

  • For å sette avspillingen på pause klikker eller trykker du på Pause.

  • For å fortsette avspillingen klikker eller trykker du på Spill.

  • For å komme til en annen del av innspillingen flytter du avspillingsmarkøren fram eller tilbake.

  • Når du bruker Spill alle- eller Miks-funksjonen, kan du klikke eller trykke på Forrige for å komme til den forrige innspillingen i kategorien.

  • Når du bruker Spill alle- eller Miks-funksjonen, kan du klikke eller trykke på Neste for å komme til den neste innspillingen i kategorien.

  • For å endre lydstyrken bruker du de vanlige volumknappene på datamaskinen eller den mobile enheten.