Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

JW BROADCASTING

Se videoer på Apple TV

Se videoer på Apple TV

Under Video kan du se alle videoer på JW Broadcasting og sette på pause, spole og hoppe over ting. Du kan se en enkelt video eller spille alle videoene i en kategori.

(Merk: Din fjernkontroll er kanskje ikke helt lik den som vises i denne veiledningen.)

Velg Video på forsiden for å se hvilke kategorier som finnes. Gjør dette for å finne og se videoene:

 Finn en video

 • Bruk fjernkontrollen og sveip på berøringsflaten for å navigere mellom de forskjellige kategoriene. Bildet av den valgte kategorien blir litt større enn de andre.

 • Trykk på berøringsflaten for å åpne den valgte kategorien.

Noen videoer ligger i flere kategorier. Videoen Den bortkomne sønnen, for eksempel, ligger under Film, Familie og Tenåringer.

Hver rad representerer en kategori. Navnet på kategorien står over raden.

Merk: I noen kategorier er det så mange videoer at man må klikke seg videre til høyre på skjermen.

 • Sveip Opp eller Ned for å navigere til en annen kategori.

 • Sveip Høyre eller Venstre for å se hvilke videoer som ligger under en kategori.

 • Hver kategori har en Spill alle-funksjon. Velg den for å spille alle videoene i kategorien. Avspillingen vil stoppe når alle videoene er vist.

 • Trykk på berøringsflaten for å velge en video og se flere detaljer om videoen.

Velg en av disse funksjonene:

 • Spill av: Spill videoen fra begynnelsen av.

 • Spill alle: Spill alle videoene i kategorien, og begynn med den som er valgt. Avspillingen vil stoppe når alle videoene er vist.

 • Fortsett: Fortsett å se videoen der du sluttet å se forrige gang.

Under informasjonen om videoen vises andre videoer i samme kategori. Sveip Ned for å få fram de andre videoene, Opp for å gå tilbake til informasjonen om videoen.

 Naviger i videoen

Når du spiller av en video, kan du navigere ved hjelp av fjernkontrollen:

 • Spill av/Pause: Sett videoen på pause. Trykk på knappen igjen for å spille videre. Du kan også trykke midt på berøringsflaten for å spille av eller sette på pause.

 • Spole tilbake: Sveip mot Venstre mens videoen står på pause, for å spole tilbake. Trykk på Spill av/Pause for å starte videoen igjen.

 • Spole framover: Sveip mot Høyre mens videoen står på pause, for å spole framover. Trykk på Spill av/Pause for å starte videoen igjen.

 • Hoppe framover: Hopp framover ti sekunder ved å klikke på høyre side av berøringsflaten.

 • Trykk på berøringsflaten når du ser et ikon for å hoppe framover, nederst på skjermen.

 • Hoppe bakover: Hopp bakover ti sekunder ved å klikke på venstre side av berøringsflaten.

 • Trykk på berøringsflaten når du ser et ikon for å hoppe bakover, nederst på skjermen.

 • «Menu»: Gå tilbake til detaljer om videoen.

 Se nylige eller aktuelle videoer

På forsiden av JW Broadcasting er det to kategorier av videoer:

 1. Aktuelle: Videoer av spesiell interesse, for eksempel dem vi skal bruke i forbindelse med de ukentlige møtene våre eller familiestudiet.

 2. Nyeste: De nyeste videoene som er lagt til.