Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

NETTSTEDET JW.ORG

Hvordan bruke den nye engelske studiebibelen

Hvordan bruke den nye engelske studiebibelen

Studieutgaven av den reviderte engelske Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter inneholder forbedrede studieverktøy, inkludert følgende:

 • En introduksjon til hver bibelbok og en introduksjonsvideo

 • Et overblikk, eller kort sammendrag, av hver bibelbok

 • Studienotater til skriftsteder

 • Fotnoter til ord og uttrykk

 • Kategoriserte krysshenvisninger

 • Multimedia (bilder og videoer)

 • Ordforklaringer av bibeluttrykk

 • Tillegg med kart, tabeller og annet studiemateriale

 • Lydinnspilling av hvert kapittel

 • Andre bibeloversettelser

Studieutgaven av boken Matteus ble utgitt på engelsk i oktober 2015. Andre bibelbøker legges ut etter hvert som de blir ferdige.

Bruk følgende veiledning for å bli kjent med studiebibelen:

Naviger til bibelbok og kapittel

Gå til PUBLIKASJONER > BIBELEN og klikk på Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter (studieutgaven), enten bildet eller lenken.

Innholdsfortegnelsen viser tilgjengelige bibelbøker i blått. Den har også lenker til blant annet ordforklaringer, flere tillegg og multimedia (bilder og videoer).

 • Klikk på Rutenett-knappen for å vise en komprimert oversikt av innholdet i studiebibelen. Dette er standardinnstillingen.

 • Klikk på Liste-knappen for å vise en vertikal liste av innholdet i studiebibelen, med De hebraiske og De greske Skrifter i forskjellige kolonner.

Klikk på en bibelbok. Siden som kommer opp, inneholder en liste med bibelbokens kapitler og knapper for to tilleggsfunksjoner:

 • En introduksjon til bibelboken og en introduksjonsvideo.

 • En oversikt over bibelboken. Til forskjell fra innholdsoversikten i den vanlige Ny verden-oversettelsen, som er sortert etter kapitler, har studiebibelen en oversikt over emner i hver bibelbok.

Velg kapitlet du ønsker å studere.

 Rullegardinlisten på toppen av siden viser boken og kapitlet. Bruk rullegardinlisten til å velge en annen bibelbok eller kapittel eller annet innhold i studiebibelen, for eksempel oversikt over bibelboken eller ordforklaringer.

Bruk studieverktøyene til et kapittel

Teksten i kapitlet er i Tekstfeltet på venstre side, og Studiefeltet finnes på høyre side. (Merk: På mindre mobile enheter er Studiefeltet først skjult, men det kommer fram når du trykker på et versnummer, et fotnotesymbol, en krysshenvisnings-bokstav eller Vis felt-knappen.)

Her er et overblikk over hvordan man får tilgang til studieverktøyene:

 • Trykk på et kapittel eller vers for å vise studiematerialet som hører til verset, i samme fane som Studiefeltet.

 • Trykk på et fotnotesymbol for å se hvilke fotnoter som hører til ordet eller uttrykket.

 • Trykk på en krysshenvisnings-bokstav for å få fram Studiefeltet og se skriftstedet det henvises til.

 • For å spille lyden fra et spesielt vers i et kapittel, trykk på teksten i verset, så på lydikonet som popper opp.

 • For å spille lyden fra begynnelsen av kapitlet, trykk på Spill av-ikonet på toppen av siden.

 • For å spille av et Henvist skriftsted i studiefeltet, trykk på Spill av-ikonet.

 • Trykk på Pause-ikonet for å sette lyden på pause.

 • Trykk på Utforsk-ikonet for å vise fanen Utforsk i Studiefeltet. Da vises alle studienoter, fotnoter, krysshenvisninger, bilder og filmer for det aktuelle kapitlet. (Denne fanen vises automatisk når du velger et kapittel.)

 • Trykk på Sammenlign bibler-ikonet for å åpne fanen Sammenlign bibler i Studiefeltet. Da vises andre oversettelser av det aktuelle verset.

 • Trykk på Krysshenvisning-ikonet for å åpne Krysshenvisning-fanen i Studiefeltet. Da vises en liste over alle krysshenvisninger til kapitlet.

 • For å få tilgang til Studiefeltet på enheter med små skjermer må man trykke på Vis studiefeltet-ikonet.

 • For å skjule Studiefeltet på enheter med små skjermer må man trykke på Skjul studiefeltet-ikonet.

Utforsk-fanen

Utforsk-fanen starter med den delen av oversikten over bibelboken som gjelder det aktuelle kapitlet. Hvis oversikten har flere avsnitt, trykk på plusstegnet (+) for å vise dem eller minustegnet (-) for å skjule dem.

Deretter ser du dette for hvert vers i kapitlet:

 • Studienoter: Studiemateriale for verset.

 • Medieinnhold: Bilder eller videoer som hører til verset. Trykk på bildet eller beskrivelsen for å åpne Mediegalleri og lære mer.

 • Fotnoter: Mer informasjon om ord og uttrykk i verset.

 • Krysshenvisninger: Krysshenvisninger forbundet med ord eller uttrykk i verset. Trykk på plusstegnet (+) for å få fram henvisningen og vise verset. Trykk på minustegnet (-) for å skjule henvisningen og skriftstedet.

Trykk på et versnummer, et fotnotesymbol eller en krysshenvisningsbokstav i Tekstfeltet for å fram tilhørende studiemateriale i Studiefeltet.

Sammenlign bibler-fanen

Sammenlign bibler-fanen viser hvordan andre bibeloversettelser har gjengitt det aktuelle verset. Trykk på et annet vers i Tekstfeltet for å se alternativ gjengivelse av det verset.

Krysshenvisning-fanen

Krysshenvisning-fanen viser alle krysshenvisninger for kapitlet, inndelt i tre forskjellige kategorier:

 1. Parallellberetning: Henvisninger til den samme hendelsen i en annen bok eller et annet kapittel.

 2. Sitat: Andre bibelvers som er sitert i det aktuelle kapitlet.

 3. Annet: Krysshenvisninger som ikke er parallellberetninger eller sitater. Det kan være vers som handler om samme person eller sted, bruk av samme uttrykk, en oppfyllelse av en profeti eller et vers med et lignende prinsipp.

Trykk på plusstegnet (+) for å se alle krysshenvisningene til et vers og skriftstedet, eller trykk på minustegnet (-) for å skjule henvisningene og skriftstedet.

 Kryss av for Marker alle ved siden av en av kategoriene for å markere alle krysshenvisningene i den kategorien i Tekstfeltet. Dette kan være nyttig, for eksempel hvis man ønsker å se hvor en skribent av De kristne greske skrifter siterte De hebraiske skrifter.

Se bilder og filmer som hører til en bibelbok

Mediegalleri er en samling av bilder og videoer som hører til hver bibelbok. Medieinnholdet vises i den rekkefølgen henvisningen forekommer i bibelboken.

Gå til Mediegalleri på en av disse måtene:

 • Trykk på et bilde i Studiefeltet.

 • Velg Medieinnhold i Innholdsfortegnelsen eller rullegardinlisten. Trykk på bildet eller lenken som symboliserer en bibelbok.

Mediegalleri består av tre deler:

 1. Bildet eller videoen. Trykk på Venstre pil eller Høyre pil for å se forrige eller neste mediefil.

 2. En kort beskrivelse av bildet og en liste over andre skriftsteder som henviser til samme bilde i Studiefeltet.

  På mindre mobile enheter trykk på Vise bildetekst-ikonet for å vise bildeteksten.

 3. En rad med miniatyrbilder som viser en oversikt over bilder og filmer. Trykk på Venstre pil eller Høyre pil for å se flere miniatyrbilder. Trykk på et miniatyrbilde for å vise tilhørende bilde eller video.

 Når du har valgt et bilde, kan du justere utsnittet ved å trykke på Zoom inn og Zoom ut. På en touch-skjerm kan man zoome inn og ut ved å klype med fingrene.

Hvis du velger en video, kan du ved hjelp av videomenyen spille av videoen, sette den på pause eller se den i fullskjerm.

Hvordan bruke oversikten over bibelbok, ordforklaringer eller tillegg

Det finnes to måter å finne disse på:

 • Trykk på en lenke med henvisning i Studiefeltet.

 • Velg en av disse artiklene i Innholdsfortegnelsen eller rullegardinlisten.

Oversiktene over bibelbøkene vises som en utvidbar liste. Trykk på plusstegnet (+) for å utvide og vise punktene eller på minustegnet (-) for å skjule punktene.

Ordforklaringer er en liste over uttrykk som blir brukt i Bibelen, og hva de betyr. Hvis du trykker på en henvisning til ordforklaringer i Studiefeltet, kommer du rett til det oppslagsordet.

Hvis du kom til ordforklaringer via Innholdsfortegnelsen eller rullegardinlisten, trykk på en bokstav i alfabetet for å komme til det første oppslagsordet på den bokstaven. Deretter kan du skrolle til det oppslagsordet du leter etter.

I noen av tilleggene kan materialet vises på to måter – enten som et bilde (tilsvarende layouten i den trykte utgaven av Bibelen) eller som tekst med separate bilder.

 • Vis artikkelen som bilde. Trykk på bildet for å åpne det i Bildeframviser. Du kan justere utsnittet ved å trykke på Zoom inn og Zoom ut. På en touch-skjerm kan man zoome inn og ut ved å klype med fingrene.

 • Vis artikkelen som tekst med separate bilder. I denne layouten kan du trykke på lenker til skriftsteder eller andre henvisninger. Da åpnes teksten i Studiefeltet.