Fra vårt arkiv

Les om folk og begivenheter i Jehovas vitners historie i nyere tid.

Lightbearer sprer åndelig lys til Sørøst-Asia

Til tross for motstand spredte det lille mannskapet på Lightbearer åndelig lys fra Bibelen i et enormt område med en stor befolkning.

Lese- og skrivekurs verden over

Myndighetene i forskjellige land har rost Jehovas vitner for det arbeidet de har gjort for å arrangere lese- og skrivekurs.

Jehovas vitner på New Zealand – fredelige og gode kristne?

Hvorfor ble Jehovas vitner i 1940-årene sett på som en trussel mot den offentlige sikkerhet?

De ga det beste de hadde

Hvordan hjalp Jehovas vitner sine trosfeller i Tyskland rett etter den andre verdenskrig?