Dyreofre var et forbilde på Jesu fullkomne offer

ARBEIDSHEFTE FOR TJENESTEMØTET November 2020