Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Israelittiske slaver vender tilbake til familien sin og jordeiendommen sin i jubelåret

 SKATTER FRA GUDS ORD

Jubelåret og framtidig frihet

Jubelåret og framtidig frihet

Jubelåret bidro til å forhindre endeløs gjeld og fattigdom i Israel (3Mo 25:10; it-1 664; se forsidebildet)

Et salg av en jordeiendom var i bunn og grunn en leieavtale, der leiebeløpet ble beregnet ut fra verdien av den grøden jorden ville gi (3Mo 25:15; it-1 151 avsn. 2)

Jehova velsignet sitt folk når de fulgte loven om jubelåret (3Mo 25:18–22; it-1 1238 avsn. 4)

I nær framtid vil trofaste mennesker fullt ut nyte godt av det symbolske jubelåret når de blir fullstendig frigjort fra synd og død. – Ro 8:21.

Hva må hver enkelt av oss gjøre for å få den friheten som Jehova har lovt?