Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

15.–21. februar

4. MOSEBOK 3–4

15.–21. februar
  • Sang 99 og bønn

  • Innledende kommentarer (1 min)

SKATTER FRA GUDS ORD

OPPLÆRING I FORKYNNELSEN

VÅRT LIV SOM KRISTNE

  • Sang 67

  • Årsrapporten: (15 min) Tale av en eldste. Les opplysningen fra avdelingskontoret om årsrapporten, og intervju så noen forkynnere som er utvalgt på forhånd, og som har hatt oppmuntrende opplevelser i tjenesten i året som gikk.

  • Menighetsbibelstudiet: (30 min) rr del 2, kap. 5 avsn. 1–8, introduksjonsvideoen

  • Avsluttende kommentarer (3 min)

  • Sang 63 og bønn