Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 OPPLÆRING I FORKYNNELSEN

Forslag til samtaler

Forslag til samtaler

Førstegangsbesøk

Spørsmål: Hører Gud bønnene våre?

Skriftsted: Sl 65:2

Neste gang: Hva kan vi be om?

HVOR SKRIFTSTEDET DRØFTES I VERKTØYKASSEN:

Gjenbesøk

Spørsmål: Hva kan vi be om?

Skriftsted: 1Jo 5:14

Neste gang: Hvordan besvarer Gud bønnene våre?

HVOR SKRIFTSTEDET DRØFTES I VERKTØYKASSEN:

Invitasjon til minnehøytiden (27. februar–27. mars)

«Vi kommer [eller: ringer/skriver] fordi vi gjerne vil invitere deg til et spesielt arrangement som millioner av mennesker vil være til stede på. Det er markeringen av årsdagen for Jesu død.» Gi eller send personen en invitasjon. «Denne invitasjonen viser når og hvor arrangementet skal holdes her i området [eller: hvordan du kan overvære arrangementet via internett]. Du er også invitert til å høre en tale som skal holdes helgen før.»

Neste gang ved interesse: Hvorfor døde Jesus?