Moses rekker ut hånden for å dele Rødehavet

ARBEIDSHEFTE FOR TJENESTEMØTET August 2020