Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 KAPITTEL 22

«Det er Gud du skal tilbe!»

«Det er Gud du skal tilbe!»

ÅPENBARINGEN 22:9

FOKUS: Repetisjon av hovedtemaer i Esekiels bok og hva de betyr for oss i dag og i framtiden

1, 2. (a) Hvilket spørsmål må vi ta stilling til? (b) Hvordan reagerte en trofast engel da Johannes ville tilbe ham?

HVER og en av oss må ta stilling til et avgjørende spørsmål: Hvem vil jeg tilbe? En god del vil nok si at dette er et komplisert spørsmål, og at det er så mange alternativer at man blir forvirret. Men i virkeligheten er valget klart og enkelt. Enten tilber vi Jehova Gud, eller så tilber vi Satan Djevelen.

2 Satan har et sterkt ønske om å bli tilbedt. Det ble særlig tydelig da han fristet Jesus. Som nevnt i kapittel 1 tilbød Satan Jesus en helt spesiell belønning – myndighet over alle rikene på jorden. Hva ville Djevelen ha til gjengjeld? ‘Tilbe meg én gang’, sa han til Jesus. (Matt 4:9) Som en kontrast til dette nektet den engelen som overbrakte en åpenbaring til apostelen Johannes, å bli vist den slags ære. (Les Åpenbaringen 22:8, 9.) Da Johannes kastet seg ned for å tilbe engelen, sa denne ydmyke åndeskapningen: «Ikke gjør det!» I stedet for å si: «Tilbe meg!» sa engelen: «Det er Gud du skal tilbe!»

3. (a) Hva har vært målet med denne boken? (b) Hva skal vi gjennomgå nå?

3 Målet med denne boken har vært å styrke oss i vår beslutning om å gjøre det som engelen sa – å tilbe Jehova Gud og  ingen andre. (5. Mos 10:20; Matt 4:10) La oss kort repetere det vi har lært om den rene tilbedelse ut fra Esekiels profetier og syner. Ved hjelp av Bibelen skal vi deretter ta en titt inn i framtiden. Vi skal se nærmere på den tiden da hvert eneste menneske på jorden vil møte en siste prøve, en prøve som avgjør hvem som får oppleve at den rene tilbedelsen av Jehova blir fullstendig gjenopprettet for alltid.

Tre temaer som blir framhevet i Esekiels bok

4. Hvilke tre temaer blir framhevet i Esekiels bok?

4 Esekiels bok lærer oss at ren tilbedelse innebærer mer enn å utføre formelle tilbedelseshandlinger. Ren tilbedelse innebærer (1) at vi viser Jehova udelt hengivenhet, (2) at vi fortsetter å være forent i tilbedelsen, og (3) at vi viser andre kjærlighet. Legg merke til hvordan de profetiene og synene som er blitt behandlet i denne boken, understreker disse tre temaene.

Det første temaet: Vis Jehova udelt hengivenhet

5–9. Hva har vi lært om det å vise Jehova udelt hengivenhet?

5 Kapittel 3: * Det strålende synet av Jehova som er omgitt av en regnbue og befinner seg over mektige åndeskapninger, hjelper oss til å forstå en grunnleggende sannhet: Den Allmektige Gud er den eneste som er verdig til å bli tilbedt. – Esek 1:4, 15–28.

6 Kapittel 5: Så sjokkerende det var å se hvordan Jehovas tempel ble gjort urent! Dette synet viser at ingenting er skjult for Jehova. Han ser det når mennesker handler illojalt, for eksempel hvis hans tjenere begynner å tilbe avguder, også når det foregår i det skjulte. Slike handlinger sårer ham, og han straffer dem som oppfører seg på den måten. – Esek 8:1–18.

7 Kapittel 7: De dommene som ble uttalt mot de omkringliggende nasjonene som behandlet Israel «med dyp forakt», viser at Jehova krever dem som behandler hans folk dårlig, til regnskap. (Esek 25:6) Men vi lærer også noe annet av Israels forhold til disse nasjonene, nemlig at lojaliteten mot Jehova må komme foran alt annet. Vi vil aldri senke våre normer for å passe inn blant slektninger som ikke tilber Jehova. Vi vil heller ikke sette vår lit til materiell rikdom eller bryte vår nøytralitet ved å gi et land en slik troskap og lojalitet som bare Jehova fortjener.

8 Kapitlene 13 og 14: Synet av templet som ligger på et meget høyt fjell, lærer oss at Jehova har høye normer som vi må leve opp til. Vi må ha klart for oss at han står over alle andre guder. – Esek 40:1 til 48:35.

 9 Kapittel 15: Det at Israel og Juda profetisk blir beskrevet som prostituerte, minner oss om hvor avskyelig åndelig utroskap er i Jehovas øyne. – Esek, kap. 16, 23.

Det andre temaet: Fortsett å være forent i den rene tilbedelse

10–14. Hvordan er det blitt understreket at vi må være forent i tilbedelsen?

10 Kapittel 8: Profetiene om at Jehova ville innsette «én hyrde» som skulle sørge for hans folk, viser hvor viktig det er at vi samarbeider i fred og enhet under Jesu ledelse. – Esek 34:23, 24; 37:24–28.

11 Kapittel 9: Esekiels profetier om at Guds folk skulle bli utfridd fra fangenskapet i Babylon og vende tilbake til sitt eget land, inneholder et budskap til alle som ønsker å gjøre Jehovas vilje i dag. For å tilbe Jehova på en ren måte må man ta avstand fra falsk religion og fortsette å holde seg unna dens urene påvirkning. Selv om vi har forskjellig religiøs, økonomisk og etnisk bakgrunn, må vi ta vare på den enheten som er med på å identifisere oss som Guds folk. – Esek 11:17, 18; 12:24; Joh 17:20–23.

12 Kapittel 10: Temaet enhet ble også understreket i synet av de tørre knoklene som ble levende. Det er virkelig et stort privilegium å få tilhøre den gruppen av sanne tilbedere som er blitt levende og nå samarbeider som en stor hær. – Esek 37:1–14.

13 Kapittel 12: Vår enhet ble spesielt framhevet i profetien om de to stavene som ble til én stav. Så trosstyrkende det er å se hvordan de salvede og de andre sauer oppfyller denne profetien! Midt i en verden som er splittet på grunn av religiøst og politisk fiendskap, fortsetter vi å være nært knyttet sammen på grunn av kjærlighet og lojalitet. – Esek 37:15–23.

14 Kapittel 16: Synet av mannen med en sekretærs skrivesaker og mennene med slagvåpen inneholder en tankevekkende advarsel: Når ‘den store trengsel’ begynner, er det bare de som har vist seg å være sanne tilbedere av Gud, som vil få det merket som man må ha for å overleve. – Matt 24:21; Esek 9:1–11.

Det tredje temaet: Vis andre kjærlighet

15–18. Hvorfor må vi fortsette å vise andre kjærlighet, og hvordan kan vi gjøre det?

15 Kapittel 4: Synet av de fire levende skapningene lærte oss noe om Jehovas egenskaper, og av dem er kjærlighet den mest fremtredende. Når det vi sier og gjør, er preget av kjærlighet, viser vi at Jehova er vår Gud. – Esek 1:5–14; 1. Joh 4:8.

16 Kapitlene 6 og 11: Det var kjærlighet som fikk Gud til å utnevne noen til å tjene som vaktmenn, deriblant Esekiel. Fordi Gud er kjærlighet, ønsker han ikke at noen skal bli tilintetgjort  når han griper inn og gjør slutt på Satans styre over jorden. (2. Pet 3:9) Vi kan gjenspeile Guds kjærlighet ved at vi tar vårt ansvar alvorlig og støtter det arbeidet som vår tids vaktmann utfører. – Esek 33:1–9.

17 Kapitlene 17 og 18: Jehova vet at mange kommer til å avvise hans kjærlighet og prøve å utslette hans lojale tjenere. Kjærlighet vil få Jehova til å beskytte sitt folk når «Gog i Magog-landet» går til angrep på dem som er lojale mot Ham. Det er kjærlighet til våre medmennesker som får oss til å advare så mange som mulig om at Jehova kommer til å tilintetgjøre dem som motarbeider hans folk. – Esek 38:1 til 39:20; 2. Tess 1:6, 7.

18 Kapitlene 19, 20 og 21: Den kjærligheten Jehova har til mennesker, kommer tydelig til uttrykk i synet av elven med livgivende vann og av hvordan landet ble fordelt. Disse delene av synet gir et bilde av resultatene av Jehovas største kjærlighetshandling, det at han ga sin Sønn for at vi skal kunne få tilgivelse for våre synder og oppnå fullkomment liv som en del av Guds familie. En av de beste måtene vi kan vise vår kjærlighet til andre på, er å fortelle dem om den fantastiske framtiden som Jehova har lovt dem som tror på hans Sønn. – Esek 45:1–7; 47:1 til 48:35; Åp 21:1–4; 22:17.

En ydmyk handling etter tusenårsriket

19. Hva kommer Jesus til å gjøre i løpet av tusenårsriket? (Se også rammen «Den siste prøven».)

19 I løpet av tusenårsriket kommer Jesus til å gi milliarder av mennesker livet tilbake og fjerne all den smerten som vår fiende døden har vært årsak til. (Mark 5:38–42; Apg 24:15; 1. Kor 15:26) Menneskenes historie har vært som en lang og hjerteskjærende beretning om sorg og tap. Men etter hvert som den ene generasjonen etter den andre blir oppreist til liv igjen, vil Jesus viske ut den tragiske historien og gi de oppstandne muligheten til å skrive en bedre historie. På grunnlag av gjenløsningsofferet skal han rette opp all den skaden som sykdom, ulykker, krig og sult har ført til. Men ikke nok med det, han vil også hjelpe oss til å bli fullstendig kvitt selve årsaken til sorg og smerte – den synden vi har arvet fra Adam. (Rom 5:18, 19) Jesus skal «gjøre ende på Djevelens gjerninger». (1. Joh 3:8) Hva skjer etter det?

De oppstandne får muligheten til å skrive en bedre historie

20. Hvordan kommer Jesus og de 144 000 til å vise enestående ydmykhet? Forklar. (Se det første bildet.)

20 Les 1. Korinter 15:24–28. Når hele menneskeheten har oppnådd fullkomment liv og jorden endelig er blitt det paradiset som den skulle være ifølge Jehovas opprinnelige hensikt, kommer Jesus og hans 144 000 medregenter til å gjøre noe som vitner om enestående ydmykhet. De vil overgi Riket til Jehova. Frivillig og fredelig kommer de til å gi fra seg den  myndigheten de har hatt i de tusen årene. Men alt det som Riket har utrettet, vil bestå for evig.

Den siste prøven

21, 22. (a) Hvordan kommer verden til å være ved slutten av de tusen årene? (b) Hvorfor vil Jehova slippe løs Satan og demonene?

21 Jehova vil deretter gjøre noe helt spesielt, noe som viser hvor stor tillit han har til sine undersåtter på jorden. Han vil sørge for at Satan og demonene blir sluppet løs fra den avgrunnen der de har vært i fangenskap i de tusen årene. (Les Åpenbaringen 20:1–3.) Den verden som møter dem, vil være helt annerledes enn den de kjente tidligere. Før Harmageddon var de fleste villedet av Satan, og menneskeheten var splittet på grunn av hat og fordommer. (Åp 12:9) Men ved slutten av de tusen årene kommer alle menneskene til å tilbe Jehova som en forent og kjærlig familie. Hele jorden vil være et paradis fylt med fred og harmoni.

 22 Hvorfor vil Jehova la slike forbrytere som Satan og demonene få komme ut i dette rene miljøet? Fordi ved slutten av de tusen årene vil de fleste av dem som lever, aldri ha opplevd at deres lojalitet mot Jehova er blitt satt på prøve. De fleste av dem døde uten å kjenne Jehova og fikk så en oppstandelse i paradiset. Jehova har ikke bare gitt dem livet, men har også dekket alle deres behov, både de fysiske og de åndelige. De er aldri blitt utsatt for negativ påvirkning, bare positivt gruppepress. De har vært omgitt av mennesker som elsker Jehova og tjener ham. Satan kunne rette den samme anklagen mot dem som den han rettet mot Job – at de tjener Gud bare fordi han beskytter og velsigner dem. (Job 1:9, 10) Før Jehova skriver navnet vårt inn i livets bok for bestandig, vil han derfor gi oss en mulighet til å bevise fullt ut at vi er lojale mot ham som vår Far og Overherre. – Åp 20:12, 15.

23. Hvilket valg kommer hvert eneste menneske til å stå overfor?

 23 I en kort periode vil Satan få muligheten til å lokke mennesker til å slutte å tjene Gud. Hva vil prøven gå ut på? Hvert eneste menneske kommer utvilsomt til å stå overfor en situasjon som kan sammenlignes med den prøven som Adam og Eva møtte. Enten godtar de Jehovas normer, støtter hans herredømme og tilber ham, eller så støtter de Satan og gjør opprør mot Gud.

24. Hvorfor blir de som gjør opprør, kalt Gog og Magog?

24 Les Åpenbaringen 20:7–10. Det er verdt å legge merke til at de som gjør opprør etter de tusen årene, blir kalt Gog og Magog. De har karaktertrekk som minner om dem som kjennetegnet de opprørerne som ifølge Esekiels profeti skulle angripe Guds folk under den store trengsel. Den gruppen som Esekiel profeterte om, «Gog i Magog-landet», var oppdelt i nasjoner som motarbeidet Jehovas styre. (Esek 38:2) Noe lignende gjelder dem som gjør opprør etter Kristi tusenårsrike. De blir omtalt som ‘nasjoner’, og det er interessant. Hvorfor? Fordi alle splittelser på grunn av nasjonalisme vil ha blitt fjernet i løpet av tusenårsriket. Alle mennesker kommer til å være  undersåtter av den samme regjeringen, Guds rike. Vi vil alle tilhøre den samme åndelige nasjonen. Det at profetien kaller disse opprørerne Gog og Magog og omtaler dem som ‘nasjoner’, tyder på at Satan vil klare å skape splittelser blant noen i Guds folk. Men ingen vil bli tvunget til å stille seg på Satans side. Hvert eneste fullkomment menneske vil selv treffe et valg.

De som gjør opprør, blir kalt Gog og Magog (Se avsnitt 24)

25, 26. Hvor mange kommer til å slutte seg til Satan, og hva vil skje med dem?

25 Hvor mange kommer til å slutte seg til Satan? Tallet på dem som gjør opprør, vil være «som havets sand». Men dette uttrykket trenger ikke å bety at det dreier seg om en stor prosentdel av menneskeheten. Hvordan kan vi si det? Tenk på det løftet Abraham fikk. Jehova sa til Abraham at hans avkom skulle bli som «sandkornene på havets strand». (1. Mos 22:17, 18) Det viste seg at de som utgjør hans avkom, teller 144 001. (Gal 3:16, 29) Selv om det er et ganske stort antall, er det bare en brøkdel av det totale antall mennesker. I tråd med dette kan det være at tallet på dem som slutter seg til Satan, blir ganske stort, men ikke overveldende. Opprørerne kommer ikke til å utgjøre noen stor trussel mot Jehovas lojale tjenere.

 26 De som blir med på opprøret, kommer raskt til å bli utryddet. I likhet med Satan og demonene vil de slutte å eksistere – uten håp om noen gang å få livet tilbake. Det er bare de dårlige valgene de har tatt, og konsekvensene av disse valgene som kommer til å bli husket for alltid. – Åp 20:10.

27–29. Hva kan de som består den siste prøven, se fram til?

27 De som på den annen side består den siste prøven, vil få sitt navn skrevet inn i «livets bok» for bestandig. (Åp 20:15) Som en forent familie kommer alle Jehovas lojale sønner og døtre til å tilbe ham slik han fortjener.

28 Tenk på hva dette vil innebære. Foran deg ligger det en framtid med givende arbeid og berikende vennskap. Du og dine nærmeste kommer aldri til å oppleve sorg og smerte igjen. Du vil være helt uten synd og ikke lenger være avhengig av gjenløsningsofferet for å bli godkjent av Jehova. Hvert eneste menneske vil ha et nært og inderlig vennskap med Gud uten begrensninger. Og framfor alt kommer alle i himmelen og alle på jorden til å tilbe Jehova slik han skal tilbes. Da vil den rene tilbedelse helt og fullt være gjenopprettet.

Når du er blitt fullkommen, vil du være helt uten synd og ikke lenger være avhengig av gjenløsningsofferet for å bli godkjent av Jehova (Se avsnitt 28)

29 Vil du være der når den store dagen kommer? Det kan du hvis du fortsetter å leve i samsvar med de tre viktige poengene  Esekiels bok har lært oss: Vi må vise Jehova udelt hengivenhet, vi må fortsette å være forent i den rene tilbedelse, og vi må vise andre kjærlighet. Men profetiene i Esekiels bok inneholder et sentralt poeng til. Hva er det?

Forestill deg den gleden vi vil føle når alle i himmelen og på jorden endelig er forent i den rene tilbedelse (Se avsnittene 27–29)

«De skal innse at jeg er Jehova»

30, 31. Hva kommer erklæringen «de skal innse at jeg er Jehova» til å bety (a) for Guds fiender? (b) for Guds folk?

30 Erklæringen «de skal innse at jeg er Jehova» gjentas gang på gang i Esekiels bok. (Esek 6:10; 39:28) For Guds fiender vil erklæringen bety krig og død. De blir ikke bare nødt til å innse at Jehova finnes. De vil også få føle på kroppen hva som ligger i hans store navn – «han får ... til å bli». ‘Hærstyrkenes Jehova’ vil bli «en mektig kriger» som kjemper mot dem. (1. Sam 17:45; 2. Mos 15:3) For sent kommer de til å forstå denne grunnleggende sannheten om Jehova: Ingenting kan hindre ham i å gjennomføre sin hensikt.

31 Men for Guds folk kommer erklæringen «de skal innse at jeg er Jehova» til å bety fred og liv. Jehova vil få oss til å bli det han hadde tenkt fra begynnelsen – sønner og døtre som på en fullkommen måte gjenspeiler hans egenskaper. (1. Mos 1:26) Jehova er allerede en kjærlig Far og beskyttende Hyrde for oss. Snart blir han også vår seirende Konge. Før den dagen kommer, er det viktig at vi legger oss Esekiels budskap på hjertet. La oss hver dag vise ved det vi sier og gjør, at vi kjenner Jehova og vet hva han står for. Når den store trengsels ødeleggende vinder så blir sluppet løs, kommer vi ikke til å bli redde. Vi vil tvert imot løfte hodet, for vi vet at vår utfrielse nærmer seg. (Luk 21:28) La oss i mellomtiden hjelpe så mange som mulig til å lære å kjenne og bli glad i den eneste Gud som fortjener å bli tilbedt, han som har det største av alle navn – Jehova. – Esek 28:26.

^ avsn. 5 Kapittelnumrene sikter til kapitler i denne boken.