Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 KAPITTEL 19

«Alt skal leve der elven renner»

«Alt skal leve der elven renner»

ESEKIEL 47:9

FOKUS: Synet av en elv som renner fra templet, og oppfyllelsen av synet i fortiden, nåtiden og framtiden

1, 2. Hva ser og hører Esekiel ifølge Esekiel 47:1–12? (Se det første bildet.)

ESEKIEL får nå se noe annet fantastisk i tempelsynet: En elv renner ut fra templet! Se ham for deg der han går langs den krystallklare elven. (Les Esekiel 47:1–12.) Vannet sildrer fram fra et sted under templets terskel og renner så ut fra tempelkomplekset i nærheten av den østlige portbygningen. Den engelen som viser Esekiel rundt, fører ham bort fra templet og måler avstanden mens de går. Flere ganger får engelen Esekiel til å gå ut i vannet, og Esekiel konstaterer at elven fort blir dypere. Snart er den blitt så dyp at han er nødt til å hoppe uti og svømme hvis han skal komme over den.

2 Esekiel får vite at elven renner ut i Dødehavet og gjør det salte, livløse vannet der friskt. Der vannet renner, skapes det forutsetninger for liv, og havet blir fullt av fisk. Langs begge sider av elven vokser det mange frukttrær av alle slag. Hver måned bærer de en ny avling med næringsrik frukt, og bladene virker helbredende. Det å se alt dette må ha gitt Esekiel fred i sinnet og fylt ham med håp. Men hva betydde denne  delen av tempelsynet for ham og de andre jødene som var i eksil? Og hva betyr det for oss i dag?

Hva betydde elven i synet for jødene i eksil?

3. Hvorfor kan ikke jødene i gammel tid ha oppfattet det slik at elven i synet var bokstavelig?

3 Jødene i gammel tid kan ikke ha oppfattet det slik at elven i synet var bokstavelig. Men denne passasjen minnet dem sannsynligvis om en annen profeti om gjenopprettelse, en profeti som kanskje ble skrevet ned mer enn 200 år tidligere av profeten Joel. (Les Joel 3:18.) Da de bortførte jødene leste de ordene som Jehova hadde inspirert Joel til å skrive, forventet de ikke å få se en bokstavelig oppfyllelse av at ‘søt vin skulle dryppe fra fjellene’, at ‘høydene skulle flyte med melk’, eller at ‘en kilde skulle strømme fram fra Jehovas hus’. I tråd med dette skjønte jødene sannsynligvis at budskapet i profeten Esekiels syn ikke handlet om en bokstavelig elv. * Hvilket budskap var det så Jehova ville formidle? Bibelen gir klare indikasjoner på hva enkelte av elementene i synet betyr. Men vi skal konsentrere oss om tre oppmuntrende hovedpunkter som kan trekkes ut av denne profetiske passasjen.

4. (a) Hvilke velsignelser fra Jehova må elven i Esekiels syn ha fått jødene til å se fram til? (b) Hvordan er Bibelens bruk av ordene «elv» og «vann» en garanti for at Jehova vil velsigne sitt folk? (Se rammen «Elver av velsignelser fra Jehova».)

4 En elv av velsignelser. I Bibelen blir elver og vann ofte brukt som et bilde på strømmen av livgivende velsignelser fra Jehova. Esekiel så en elv som kom fra templet. Synet må derfor ha gitt Guds folk en forventning om at de livgivende åndelige velsignelsene ville fortsette å strømme så lenge de holdt fast ved den rene tilbedelse. Hvilke velsignelser dreide det seg om? Jødene ville igjen bli undervist og få åndelig veiledning av prestene. Og siden det skulle bli båret fram ofre i templet, kunne de ha tillit til at det igjen ville bli gjort soning for syndene deres. (Esek 44:15, 23; 45:17) Dermed ville de bli rene igjen, som om de hadde vasket seg i det klare vannet som strømmet ut fra templet.

5. Hvordan viser synet av elven at det alltid ville være nok velsignelser til alle?

5 Ville det alltid være nok velsignelser til alle? Ja, det framgår tydelig av synet. Vannet som til å begynne med bare sildrer fram, vokser ved et mirakel til en stor og dyp elv i løpet av litt over to kilometer! (Esek 47:3–5) Befolkningstallet ville nok vokse når jødene kom tilbake til hjemlandet, men Jehovas velsignelser ville også øke i omfang, slik at alle kunne få sine behov dekket. Elven var et bilde på overflod og velstand.

6. (a) Hvilket oppmuntrende løfte formidlet det profetiske bildet? (b) Hvilken advarsel lå også i profetien? (Se også fotnoten.)

6 Livgivende vann. I Esekiels syn rant elven ut i Dødehavet og gjorde mye av det friskt. Det sies at vannet ga liv til en slik overflod av mange slags fisker at forholdene kunne sammenlignes med forholdene i Storhavet, det vil si Middelhavet. Langs kysten av Dødehavet, mellom to byer som tydeligvis lå langt  fra hverandre, var det til og med stor fiskerivirksomhet. Engelen sa: «Alt skal leve der elven renner.» Men betyr det at vannet fra Jehovas tempel nådde fram til alle områder av Dødehavet? Nei. Engelen forklarte at det var noen sumper og myrområder som det livgivende vannet ikke kom fram til. Disse stedene skulle «fortsette å være salte». * (Esek 47:8–11) Det profetiske bildet formidlet altså et oppmuntrende løfte om at folket ved hjelp av den rene tilbedelse ville bli levende igjen og få det godt. Men det lå også en advarsel i profetien: Ikke alle ville ta imot Jehovas velsignelser så de kunne bli friske.

7. Hva gjorde trærne i synet de bortførte jødene sikre på?

7 Trær som bærer frukt og virker helbredende. Hva betyr trærne langs begge sider av elven? I tillegg til at de gjør bildet enda vakrere, føyer de noen spennende trekk til profetien. Esekiel og hans landsmenn gledet seg sikkert ved tanken på den deilige frukten på disse trærne, som ville gi en ny avling hver måned! Dette tiltalende bildet gjorde dem enda sikrere på at Jehova ville gi dem åndelig mat. Men lå det mer i det? Legg merke til at bladene på disse trærne skulle «virke helbredende». (Esek 47:12) Jehova visste at de som vendte tilbake fra eksilet, først og fremst hadde behov for åndelig helbredelse, og det lovte han å gi dem. Hvordan han gjorde det, ble beskrevet i andre gjenopprettelsesprofetier, som vi drøftet i kapittel 9 i denne boken.

8. Hvordan vet vi at Esekiels syn ville få en større oppfyllelse?

8 Men som vi også var inne på i kapittel 9, opplevde de som kom tilbake fra eksilet, bare en begrenset oppfyllelse av disse profetiene, noe som var deres egen skyld. Hvordan skulle Jehova kunne velsigne dem fullt ut når de gang på gang gjentok sine tidligere synder, var ulydige mot ham og forsømte den rene tilbedelse? For trofaste jøder var det trist og skuffende å se hvordan mange i folket oppførte seg. Men Jehovas lojale tilbedere visste at hans løfter aldri slår feil – de blir alltid oppfylt. (Les Josva 23:14.) En dag ville Esekiels syn derfor få en større oppfyllelse. Men når?

Elven renner i dag!

9. Når får Esekiels tempelsyn en større oppfyllelse?

9 Som nevnt i kapittel 14 får Esekiels tempelsyn en større oppfyllelse «i de siste dager», den perioden da den rene tilbedelse har en mer opphøyd stilling enn noen gang før. (Jes 2:2) Hvordan blir denne delen av Esekiels syn oppfylt nå?

10, 11. (a) Hvilke velsignelser strømmer til oss som en elv i dag? (b) Hvordan har strømmen av velsignelser fra Jehova fortsatt å dekke det voksende behovet i de siste dager?

10 En elv av velsignelser. Det vannet som renner ut fra Jehovas tempel, får oss til å tenke på velsignelser som vi opplever i dag. Hvilke velsignelser? I grunnen alt som bidrar til å holde oss åndelig sunne og friske. Det aller viktigste er Kristi  gjenløsningsoffer, som har en rensende virkning og gjør det mulig for oss å få tilgivelse for syndene våre. De rene sannhetene i Guds Ord blir også sammenlignet med livgivende, rensende vann. (Ef 5:25–27) Hvordan har det strømmet ut slike velsignelser i vår tid?

11 I 1919 var det bare noen få tusen som tjente Jehova, og de var lykkelige over å få den åndelige maten de trengte. I de neste tiårene ble de flere og flere. I dag er det langt over åtte millioner som tilhører Guds folk. Har strømmen av rene og klare sannheter økt i tilsvarende grad? Ja! Vi har tilgang til en nesten overveldende mengde stoff som forklarer bibelske sannheter. Bokstavelig talt milliarder av bibler, bøker, blader, brosjyrer og traktater har strømmet ut til Guds folk de siste hundre årene. I likhet med elven i Esekiels syn har strømmen av rene sannheter raskt økt i omfang, slik at flere og flere søkende mennesker over hele verden har fått mulighet til å slokke sin åndelige tørst. Bibelske publikasjoner har lenge vært tilgjengelige i trykt form. Og på nettstedet jw.org finnes det nå slikt materiale elektronisk på over 900 språk! Hvilken virkning har sannhetens vann på mennesker som oppriktig søker Gud?

12. (a) Hvilken virkning har sannhetene fra Bibelen hatt på mange? (b) Hvilken advarsel inneholder synet til oss i dag? (Se også fotnoten.)

12 Livgivende vann. Engelen sa til Esekiel: «Alt skal leve der elven renner.» Tenk på hvordan sannhetens budskap har strømmet ut til alle dem som har kommet inn i vårt gjenopprettede åndelige land. Sannhetene fra Bibelen har gjort millioner av mennesker med et mottagelig hjerte åndelig levende og friske. Men synet inneholder også en viktig advarsel: Ikke alle fortsetter å være mottagelige for sannheten. De kan sammenlignes med sumpene og myrområdene ved Dødehavet i Esekiels syn. Noen får et uimottagelig hjerte og vil ikke lenger akseptere sannheten og leve etter den. * Vi vil gjøre alt vi kan for at det ikke skal skje med oss! – Les 5. Mosebok 10:16–18.

13. Hva lærer vi i dag av trærne i synet?

13 Trær som bærer frukt og virker helbredende. Lærer vi i dag noe oppmuntrende av de trærne som vokser langs elven? Absolutt! Husk at disse trærne bar ny, deilig frukt hver måned, og at bladene virket helbredende. (Esek 47:12) De minner oss om at vi tjener en gavmild Gud som gir oss det vi trenger aller mest – åndelig mat og helbredelse. Verden i dag er syk og sulter åndelig sett. Tenk på hvor stor kontrast det er mellom dette og hvordan Jehovas tjenere har det. Hvordan føler du det etter at du har lest en artikkel i et av bladene våre, sunget den avsluttende sangen på et stevne eller sett en video eller et månedsprogram på JW Broadcasting? Føler du deg ikke  heldig som får så mye åndelig mat? Vi får virkelig alt vi trenger. (Jes 65:13, 14) Hvordan bidrar den åndelige maten til at vi holder oss åndelig friske? Den sunne veiledningen vi får, som alltid er basert på Guds Ord, hjelper oss til å bekjempe slike åndelige fiender som umoral, grådighet og mangel på tro. Jehova har også sørget for en ordning som kan hjelpe kristne til å overvinne åndelig sykdom som skyldes alvorlig synd. (Les Jakob 5:14.) Vi er virkelig blitt velsignet, slik trærne i Esekiels syn minner oss om.

14, 15. (a) Hva lærer vi av at noen sumper og myrområder i Esekiels syn ikke ble friske? (b) Hvordan drar vi nytte av elven i Esekiels syn i dag?

14 Men vi må huske den advarselen som ligger i at noen sumper og myrområder ikke ble friske. Vi ønsker absolutt ikke å hindre Jehovas velsignelser i å strømme inn i livet vårt. Det ville være tragisk hvis vi igjen ble like syke som så mange i denne verden. (Matt 13:15) I stedet er vi virkelig takknemlige for at elven av velsignelser hjelper oss til å holde oss åndelig friske. Når vi er ivrige etter å drikke det rene sannhetens vann som finnes i Guds Ord, når vi forteller andre om det vi har lært, og når vi tar imot veiledning, trøst og hjelp fra omsorgsfulle eldste som har fått opplæring av den trofaste slave, kan vi tenke på den elven Esekiel så i synet. Denne elven gir liv og helbredelse overalt der den renner!

15 Hvordan vil så synet av denne elven bli oppfylt i framtiden? I det kommende paradiset skal elven strømme som aldri før. La oss se nærmere på det.

Hvordan synet blir oppfylt i paradiset

16, 17. (a) Hvordan vil elven med livets vann bli enda større i paradiset? (b) Hva vil denne elven av velsignelser innebære for oss i paradiset?

16 Kan du se deg selv i paradiset, der du nyter livet fullt ut, omgitt av venner og familie? Det å studere Esekiels syn av elven kan hjelpe deg til å få et enda mer levende bilde av dette. Hvordan? La oss igjen se på de tre oppmuntrende hovedpunktene som vi kan trekke ut av synet.

17 En elv av velsignelser. Den symbolske elven vil på en måte bli mye større i paradiset, for da vil den ikke bare føre med seg åndelige velsignelser, men også fysiske. I løpet av de tusen årene Jesus hersker som Konge, vil Guds rike hjelpe trofaste mennesker til å dra nytte av gjenløsningsofferet på en enda mer storslått måte. Litt etter litt vil de bli fullkomne. Det vil ikke lenger finnes sykdommer, leger, sykepleiere, sykehus eller helseutgifter! Det livgivende vannet vil strømme ut til millioner av mennesker som overlever Harmageddon, «en stor skare» som kommer ut av «den store trengsel». (Åp 7:9, 14) Men selv om elven av velsignelser i begynnelsen av tusenårsriket er imponerende, er den bare som en liten bekk sammenlignet  med det som skal skje senere. Som i Esekiels syn vil elven bli større og dypere etter hvert som det blir behov for det.

I paradiset kommer elven av velsignelser til å gjøre alle unge og friske (Se avsnitt 17)

18. Hvordan vil ‘elven med livets vann’ strømme kraftigere enn noen gang i løpet av tusenårsriket?

18 Livgivende vann. I løpet av tusenårsriket vil ‘elven med livets vann’ strømme kraftigere enn noen gang før. (Åp 22:1) Utallige millioner, ja milliarder, vil bli oppreist fra døden og få mulighet til å leve evig i paradiset. Som en del av de velsignelsene Jehova vil la strømme ut ved hjelp av Riket, vil han altså gi livet tilbake til et enormt antall døde – mennesker som lenge har ligget kraftløse i jordens støv. (Jes 26:19) Men kommer alle de som får en oppstandelse, til å leve evig?

19. (a) Hva er det som viser at det vil strømme vann i form av nye sannheter fra Gud i paradiset? (b) Hva betyr det at noen i framtiden skal «fortsette å være salte»?

19 Hver enkelt må ta et valg. På den tiden vil det nemlig bli åpnet nye bokruller, og det forfriskende vannet fra Jehova vil innbefatte nye sannheter, ny åndelig veiledning. Er ikke det et spennende perspektiv? Likevel vil noen avvise denne velsignelsen og velge å være ulydige mot Jehova. Enkelte vil kanskje gjøre opprør i løpet av tusenårsriket, men de vil ikke få lov til å skape problemer i paradiset. (Jes 65:20) Dette får oss til å tenke på de sumpene og myrområdene i Esekiels syn som ikke ble friske, men ‘fortsatte å være salte’. Så dumt det vil  være å nekte å drikke av det livgivende vannet! Etter tusenårsriket vil en gruppe opprørere stille seg på Satans side. Alle som avviser Jehovas rettferdige styre, vil få samme straff: evig død. – Åp 20:7–12.

20. Hvilken ordning i tusenårsriket vil ha samme virkning som trærne i Esekiels syn?

20 Trær som bærer frukt og virker helbredende. Jehova ønsker ikke at noen av oss skal miste muligheten til å leve evig. For å hjelpe oss til å gripe den fantastiske muligheten han tilbyr oss, vil han igjen sørge for at det finnes en ordning som har samme virkning som de trærne Esekiel så. Men i paradiset vil velsignelsene fra Jehova være både fysiske og åndelige. I himmelen skal Jesus Kristus og hans 144 000 medregenter herske som konger i tusen år. Som prester vil de 144 000 hjelpe trofaste mennesker til å dra nytte av Kristi gjenløsningsoffer, slik at disse når fram til fullkommenhet. (Åp 20:6) Esekiels beskrivelse av trærne som bærer næringsrik frukt og har blader som virker helbredende, utgjør en parallell til en annen vakker profetisk beskrivelse, som ble skrevet ned av apostelen Johannes. (Les Åpenbaringen 22:1, 2.) Bladene på de trærne som Johannes så, vil virke «helbredende på nasjonene». Utallige millioner av trofaste mennesker vil nyte godt av den tjenesten de 144 000 utfører som prester.

21. Hvilken virkning har det på deg å tenke over elven i Esekiels syn, og hva er det neste vi skal se på? (Se rammen «En liten strøm blir til en stor elv!»)

21 Blir du ikke fylt med fred og håp når du tenker over elven i Esekiels syn? For en fantastisk tid som ligger foran oss! Tenk at Jehova for flere tusen år siden med ord malte bilder av denne framtiden, og tenk at han i flere tusen år tålmodig har invitert mennesker til å være der og se den større oppfyllelsen, den virkeligheten som profetiene gir løfte om. Kommer du til å være der? Kanskje du lurer på om det virkelig vil være en plass til deg i paradiset. La oss nå se på hvorfor den siste delen av Esekiels profeti er svært oppmuntrende.

^ avsn. 3 En annen faktor er at de bortførte jødene som kunne huske hvordan terrenget i hjemlandet var, sannsynligvis visste at dette ikke kunne være en bokstavelig elv. Den fløt ut fra templet på et meget høyt fjell, men det fantes ikke et slikt fjell på det stedet som ble beskrevet. Ut fra synet kan det dessuten virke som om elven rant direkte og uhindret til Dødehavet, noe som er geografisk umulig.

^ avsn. 6 Noen bibelkommentatorer betrakter dette som et positivt uttrykk og peker på at man lenge har utvunnet salt i området ved Dødehavet og solgt det som konserveringsmiddel. Men legg merke til at beretningen presiserer at disse sumpene og myrområdene ‘ikke skal bli friske’. De fortsetter å være livløse, for det livgivende vannet fra Jehovas tempel når dem ikke. Det støtter tanken om at saltet i disse sumpene og myrområdene skal oppfattes som noe negativt. – Sal 107:33, 34; Jer 17:6.

^ avsn. 12 Tenk i den forbindelse på Jesu illustrasjon om slepenoten. Det blir samlet mye fisk i garnet, men ikke alle fiskene er «gode». De «ubrukelige» må kastes bort. Jesus advarte på denne måten om at et ganske stort antall av dem som har en viss tilknytning til Jehovas organisasjon, med tiden kan vise seg å være illojale. – Matt 13:47–50; 2. Tim 2:20, 21.