Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 RAMME 8B

Tre profetier om Messias

Tre profetier om Messias

1. «Han som har den juridiske retten» (Esekiel 21:25–27)

HEDNINGENES TIDER (607 FVT.–1914 EVT.)

 1. 607 FVT. – Sidkia blir avsatt som konge

 2. 1914 EVT. – Jesus, «han som har den juridiske retten» til det messianske riket, blir satt på tronen og blir dermed både Hyrde og Konge

Gå tilbake til kapittel 8, avsnittene 12–15

 2. «Min tjener ... skal ta seg av dem og være deres hyrde» (Esekiel 34:22–24)

DE SISTE DAGER (1914 EVT.–ETTER HARMAGEDDON)

 1. 1914 EVT. – Jesus, «han som har den juridiske retten» til det messianske riket, blir satt på tronen og blir dermed både Hyrde og Konge

 2. 1919 EVT. – Den trofaste og kloke slave blir utnevnt til å være hyrde for Guds sauer

  Trofaste salvede blir forent under den messianske Kongen; senere blir en stor skare forent med dem

 3. ETTER HARMAGEDDON – Kongens styre vil føre til evige velsignelser

Gå tilbake til kapittel 8, avsnittene 18–22

3. «Det skal være én konge som hersker over dem alle» for evig (Esekiel 37:22, 24–28)

DE SISTE DAGER (1914 EVT.–ETTER HARMAGEDDON)

 1. 1914 EVT. – Jesus, «han som har den juridiske retten» til det messianske riket, blir satt på tronen og blir dermed både Hyrde og Konge

 2. 1919 EVT. – Den trofaste og kloke slave blir utnevnt til å være hyrde for Guds sauer

  Trofaste salvede blir forent under den messianske Kongen; senere blir en stor skare forent med dem

 3. ETTER HARMAGEDDON – Kongens styre vil føre til evige velsignelser