Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 RAMME 9E

‘Den tiden da alt skal gjenopprettes’

‘Den tiden da alt skal gjenopprettes’

APOSTLENES GJERNINGER 3:21

Da apostelen Peter nevnte ‘den tiden da alt skal gjenopprettes’, snakket han profetisk om en spennende tidsperiode som skulle begynne med at Kristus ble innsatt på tronen som Konge, og fortsette helt til slutten av tusenårsriket.

 1. 1914 – Jesus Kristus blir innsatt som Konge i himmelen. Guds folks åndelige gjenopprettelse begynner i 1919

  De siste dager

 2. HARMAGEDDON – Kristi tusenårige styre begynner, og ‘den tiden da alt skal gjenopprettes’, utvides nå til også å omfatte fysiske velsignelser for trofaste mennesker på jorden

  Tusenårsriket

 3. TUSENÅRSRIKET SLUTTER – Jesus fullfører gjenopprettelsesarbeidet og overgir Riket til sin Far

  Evig paradis

SOM KONGE SKAL JESUS GJENOPPRETTE ALT VED Å ...

 • bringe ære til Guds navn

 • gjøre de syke friske

 • gjøre de eldre unge

 • gjøre de døde levende

 • gjøre trofaste mennesker fullkomne

 • gjøre jorden til et paradis