Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 RAMME 16B

Sukking og stønning, merking og utslettelse – når og hvordan?

Sukking og stønning, merking og utslettelse – når og hvordan?

Det synet som det står om i Esekiel, kapittel 9, får en oppfyllelse i vår tid. Det at vi forstår hvordan begivenhetene vil utvikle seg, kan hjelpe oss til ikke å være redde for det som vil skje når denne verdensordningen får sin ende.

Sukking og stønning

NÅR: I de siste dager, før den store trengsel

HVORDAN: Oppriktige mennesker viser i ord og handling at de avskyr all ondskapen i verden. De reagerer positivt på forkynnelsen, arbeider med å ta på en kristuslignende personlighet, blir døpt som symbol på at de har innviet seg til Jehova, og støtter lojalt Kristi brødre

 Merking

NÅR: Under den store trengsel

HVORDAN: Mannen med en sekretærs skrivesaker er et bilde på Jesus Kristus når han kommer som Dommer over alle nasjonene. De som tilhører den ‘store skare’, vil bli dømt, eller bli merket, som sauer, noe som innebærer at de vil få overleve Harmageddon

Utslettelse

NÅR: I Harmageddon

HVORDAN: Jesus Kristus og hans himmelske hærstyrker, som vil omfatte englene og hans 144 000 medregenter, skal ødelegge denne onde verden fullstendig og la de sanne tilbedere få leve i en rettferdig, ny verden