Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 RAMME 9D

Profetier om fangenskap og gjenopprettelse

Profetier om fangenskap og gjenopprettelse

Mange profetier om jødenes fangenskap i det gamle Babylon fikk en andre og større oppfyllelse da den kristne menighet mange år senere kom i fangenskap i Babylon den store. Her er noen eksempler.

1. ADVARSLER

2. FANGENSKAP

3. GJENOPPRETTELSE

DEN FØRSTE OPPFYLLELSEN

Før 607 fvt.: Jesaja, Jeremia og Esekiel advarer Jehovas folk, men frafallet florerer likevel

607 fvt.: Jerusalem blir ødelagt, og Guds folk blir ført i fangenskap til Babylon

Fra 537 fvt.: En trofast rest av jøder vender tilbake til Jerusalem, gjenoppbygger templet og gjenopptar den rene tilbedelse

DEN STØRRE OPPFYLLELSEN

Det første århundre evt.: Jesus, Paulus og Johannes advarer menigheten, men frafallet florerer likevel

Fra og med 100-tallet evt.: De sanne kristne kommer i fangenskap i Babylon den store

Fra 1919 evt.: Etter at Jesus ble Konge, ble de trofaste salvede utfridd fra sitt åndelige eksil, og den rene tilbedelse ble gjenopprettet