Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 RAMME 1B

Oversikt over Esekiel

Oversikt over Esekiel

I grove trekk kan Esekiels bok deles inn slik:

KAPITLENE 1 TIL 3

I 613 fvt., mens Esekiel og andre jøder er i eksil i Babylon, får han syner fra Jehova, og han får i oppdrag å profetere for de jødene som bor ved Kebar-elven.

KAPITLENE 4 TIL 24

Mellom år 613 og 609 fvt. overbringer Esekiel profetiske budskaper som hovedsakelig beskriver dommen over Jerusalem og de opprørske og avgudsdyrkende innbyggerne der.

KAPITLENE 25 TIL 32

Fra og med år 609 fvt., det året babylonernes siste beleiring av Jerusalem begynte, går Esekiels domsbudskaper over fra å handle om Jerusalem til å handle om fiendtlige nabonasjoner – Ammon, Edom, Egypt, Filistea, Moab, Sidon og Tyrus.

KAPITLENE 33 TIL 48

Fra år 606 fvt., da Jerusalem og templet ligger i ruiner mange hundre kilometer unna, dreier Esekiels budskap seg om håp – at den rene tilbedelsen av Jehova Gud skal bli gjenopprettet.

Innholdet i Esekiels bok er altså for det meste ordnet både kronologisk og etter emne. Profetiene om at Jerusalem og templet skulle bli ødelagt, kommer før de fleste av de profetiene som handler om at den rene tilbedelse skulle bli gjenopprettet. Det er logisk, for profetiene om gjenopprettelse forutsetter at tilbedelsen ved templet hadde opphørt.

Dessuten står Esekiels profetier mot de fiendtlige nabonasjonene (kapitlene 25 til 32) mellom domsbudskapene mot Jerusalem og profetiene om gjenopprettelsen av den rene tilbedelse. En bibelkommentator sier om Esekiels domsbudskaper mot nasjonene: «De utgjør en passende overgang fra beskrivelsen av Guds vrede til beskrivelsen av Hans barmhjertighet mot sitt folk, for straffen over fiendene er en del av utfrielsen av Hans folk.»

Gå tilbake til kapittel 1, avsnitt 18