Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 RAMME 2B

Esekiels liv – hendelser og årstall

Esekiels liv – hendelser og årstall

Esekiel betyr «Gud styrker». De profetiene Esekiel formidler, inneholder riktignok mange advarsler, men det generelle budskapet passer til betydningen av navnet hans og styrker troen til dem som ønsker å tilbe Gud på en ren måte.

PROFETER SOM LEVDE SAMTIDIG MED HAM

 • JEREMIA,

  som var av presteslekt, tjente for det meste i Jerusalem (647–580 fvt.)

 • HULDA

  tjente da Lovboken ble funnet i templet omkring år 642 fvt.

 • DANIEL,

  som tilhørte den kongelige stammen Juda, ble ført til Babylon i 617 fvt.

 • HABAKKUK

  tjente i Juda, sannsynligvis tidlig i Jehojakims regjeringstid

 • OBADJA

  profeterte mot Edom, sannsynligvis på den tiden da Jerusalem ble ødelagt

NÅR PROFETERTE DE? (ALLE ÅRSTALL ER FVT.)

 VIKTIGE HENDELSER I ESEKIELS LEVETID (ALLE ÅRSTALL ER FVT.)

 1. ca. 643: Født

 2. 617: Ført i eksil til Babylon

 3. 613: Begynner å profetere; ser Jehova i et syn

 4. 612: Ser avgudsdyrkelse ved templet i et syn

 5. 611: Begynner å fordømme Jerusalem

 6. 609: Hans kone dør, og den siste beleiringen av Jerusalem begynner

 7. 607: Får bekreftet at Jerusalem er blitt ødelagt

 8. 593: Ser templet i et syn

 9. 591: Forutsier Nebukadnesars invasjon av Egypt; fullfører sin nedskrivning

KONGER I JUDA OG BABYLON

 1. 659–629: Josjia fremmer den rene tilbedelse, men dør i et slag mot farao Neko

 2. 628: Jehoakas, som er en dårlig hersker, regjerer i tre måneder og blir tatt til fange av farao Neko

 3. 628–618: Jehojakim er en dårlig konge, og farao Neko gjør ham til vasallkonge

 4. 625: Nebukadnesar beseirer den egyptiske hæren

 5. 620: Nebukadnesar invaderer Juda for første gang og gjør Jehojakim til vasallkonge i Jerusalem

 6. 618: Jehojakim gjør opprør mot Nebukadnesar, men dør sannsynligvis under babylonernes andre invasjon av det lovte land

 7. 617: Jehojakin, også kalt Jekonja, er en dårlig konge som hersker i tre måneder og så overgir seg til Nebukadnesar

 8. 617–607: Sidkia, en ond og feig konge, blir gjort til vasallkonge av Nebukadnesar

 9. 609: Sidkia gjør opprør mot Nebukadnesar, som da invaderer Juda for tredje gang

 10. 607: Nebukadnesar ødelegger Jerusalem, tar Sidkia til fange, gjør ham blind og fører ham til Babylon