Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 RAMME 19B

En liten strøm blir til en stor elv!

En liten strøm blir til en stor elv!

Esekiel går langs en strøm av vann som sildrer fram fra Jehovas helligdom og ved et mirakel vokser til en stor og dyp elv i løpet av litt over to kilometer! På begge sider av elven ser han frodige trær som bærer frukt og virker helbredende. Hva betyr alt dette?

Elven bringer velsignelser

GAMMEL TID: Da de bortførte jødene hadde vendt tilbake til hjemlandet, strømmet det velsignelser til dem i forbindelse med at de deltok i gjenopprettelsen av den rene tilbedelse ved templet

VÅR TID: I 1919 ble den rene tilbedelse gjenopprettet, og det banet veien for en større strøm av åndelige velsignelser til Guds trofaste tjenere enn noen gang før

FRAMTIDEN: Etter Harmageddon vil elven bestå av både fysiske og åndelige velsignelser fra Jehova

Livgivende vann

GAMMEL TID: Etter hvert som Jehovas lydige folk ble flere, økte Jehovas velsignelser i omfang, slik at folket var i en god åndelig tilstand

VÅR TID: I det åndelige paradiset, som er i stadig utvikling, har flere og flere dratt nytte av den økende strømmen av velsignelser fra Jehova, slik at de er blitt åndelig levende

FRAMTIDEN: Jehova vil sørge for rikelig med velsignelser både til dem som overlever Harmageddon, og til de mange millionene som blir oppreist fra døden

Trær som bærer frukt og virker helbredende

GAMMEL TID: Jehova sørget for åndelig mat til sine trofaste tjenere i det gjenoppbygde landet, og han helbredet dem for den åndelige sykdommen de så lenge hadde lidd av

VÅR TID: Store mengder åndelig mat hjelper folk til å unngå den åndelige sykdommen og underernæringen som preger verden i dag

FRAMTIDEN: Kristus og hans 144 000 medregenter skal hjelpe alle som er lydige mot Gud, til å bli fullkomne og oppnå perfekt helse!