Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 RAMME 10C

Hjelp til å komme på fote igjen

Hjelp til å komme på fote igjen

VI KAN lære noe svært oppmuntrende når vi reflekterer over det dramatiske synet som står nedskrevet i Esekiel 37:1–14, noe vi kan bruke i vårt eget liv. Hva er det?

Til tider kan vi føle at påkjenninger og prøvelser i livet tapper oss for alle krefter, slik at det blir vanskelig å holde det gående. Men i slike stunder kan det styrke oss å reflektere over den levende beskrivelsen vi finner i Esekiels syn om gjenopprettelse. Hvorfor? Av denne profetien kan vi lære at en Gud som har kraft til å puste liv i døde knokler, så avgjort kan gi oss den styrken vi trenger for å overvinne hindringer – også hindringer som menneskelig sett virker uoverstigelige. – Les Salme 18:29; Fil 4:13.

Mange hundre år før Esekiels tid sa profeten Moses at Jehova ikke bare kan, men også ønsker å bruke sin kraft til å hjelpe sitt folk. Moses skrev: «Gud er et tilfluktssted fra gammel tid, hans evige armer er under deg.» (5. Mos 33:27) Ja, vi kan være sikre på at hvis vi vender oss til Jehova når vi har det vanskelig, vil han omsorgsfullt legge sine armer under oss, varsomt løfte oss opp og hjelpe oss til å komme på fote igjen. – Esek 37:10.