Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Det epokegjørende stevnet i 1919 viste tydelig at Guds folk endelig var blitt utfridd fra Babylon den store

 RAMME 9B

Hvorfor 1919?

Hvorfor 1919?

Hvorfor sier vi at Guds folk ble utfridd fra fangenskapet i Babylon den store i 1919? Vi kommer fram til den konklusjonen ved å sammenligne bibelske profetier med historiske hendelser.

Bibelske profetier og historiske hendelser viser tydelig at Jesus begynte å regjere som Konge i himmelen i 1914, noe som markerte begynnelsen på de siste dager for Satans system her på jorden. Hva gjorde Jesus da han ble Konge? Utfridde han straks sine tjenere på jorden fra fangenskapet i Babylon den store? Utnevnte han sin «trofaste og kloke slave» i 1914, og var det da han gikk i gang med det store høstarbeidet? – Matt 24:45.

Tydeligvis ikke. Husk at apostelen Peter ble inspirert til å skrive at dommen skulle «begynne med Guds hus». (1. Pet 4:17) I tråd med dette forutsa profeten Malaki at Jehova på et tidspunkt skulle komme til sitt tempel sammen med sin Sønn, «paktens sendebud». (Mal 3:1–5) Dette ville være en tid med rensing og prøver. Passer de historiske hendelsene med disse profetiene?

 Ja, det gjør de virkelig! Perioden fra 1914 til begynnelsen av 1919 var en vanskelig tid med rensing og prøver for bibelstudentene, som Jehovas vitner da var kjent som. I 1914 ble mange av Guds tjenere på jorden skuffet over at enden for denne verden ikke kom, slik de hadde håpet. Skuffelsen ble enda større i 1916, da Charles T. Russell døde. Han hadde vært en dynamisk foregangsmann blant Guds folk. Noen av dem som hadde sett for mye opp til bror Russell, motarbeidet Joseph F. Rutherford, som overtok ledelsen etter Russell. Den uroen som oppsto, førte nesten til at organisasjonen ble splittet i 1917. I 1918 ble bror Rutherford og sju av hans medarbeidere stilt for retten på grunnlag av falske anklager som presteskapet tydeligvis sto bak. De ble med urette dømt og satt i fengsel. Hovedkontoret i Brooklyn ble stengt. Alt dette viser at Guds folk ikke var blitt utfridd fra Babylon den store ennå.

Men hva skjedde i 1919? Praktisk talt fra den ene dagen til den andre ble det snudd opp ned på alt. I begynnelsen av året ble Rutherford og medarbeiderne hans løslatt fra fengselet. Og de gikk straks i gang med arbeidet igjen! I løpet av kort tid bestemte man seg for å holde et epokegjørende stevne og å begynne å utgi et nytt blad, The Golden Age (Den Gylne Tidsalder, nå Våkn opp!). Det nye bladet var utarbeidet med tanke på forkynnelseskampanjer. I hver menighet ble det dessuten utnevnt en tilsynsmann som skulle organisere og fremme forkynnelsen. Samme år begynte man å utgi Bulletin (nå Livet og tjenesten som kristne – arbeidshefte) for å gi informasjon om hvordan forkynnerne skulle gå fram i felttjenesten.

Hva var det som hadde skjedd? Det var tydelig at Kristus hadde utfridd sitt folk fra fangenskapet i Babylon den store. Han hadde utnevnt sin trofaste og kloke slave. Høstarbeidet hadde kommet i gang. Helt siden merkeåret 1919 har arbeidet gått framover i et utrolig tempo.