Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 RAMME 2A

Hvordan Esekiels profetier skal forstås

Hvordan Esekiels profetier skal forstås

HVA ER EN PROFETI?

I Bibelen sikter det hebraiske verbet navạʼ, som blir oversatt med «å profetere», først og fremst til det å formidle inspirerte budskaper, dommer eller befalinger eller moralsk veiledning fra Gud. Det kan også sikte til det å fortelle hva Gud har sagt om noe som skal skje i framtiden. Esekiels profetier omfatter alle disse formene for åpenbaringer fra Gud. – Esek 3:10, 11; 11:4–8; 14:6, 7; 37:9, 10; 38:1–4.

HVORDAN PROFETIENE BLE FORMIDLET

  • SYNER

  • ILLUSTRASJONER

  • SYMBOLSKE HANDLINGER

Esekiels bok inneholder syner, illustrasjoner og lignelser og forteller om symbolske handlinger med profetisk betydning.

OPPFYLLELSER

Noen av de profetiene Esekiel skrev ned, har mer enn én oppfyllelse. Profetiene om gjenopprettelse fikk for eksempel en begrenset oppfyllelse da Guds folk vendte tilbake til det lovte land. Men som det blir forklart i kapittel 9 i denne boken, får mange av disse gjenopprettelsesprofetiene en oppfyllelse i dag også, og de vil få enda en oppfyllelse i framtiden.

Før har vi sett på mange av trekkene ved Esekiels profetier som forbilder som har sine motbilder i vår tid. Men i denne boken vil ikke en person, en gjenstand, et sted eller en hendelse bli omtalt som et profetisk forbilde med et nåtidig motbilde hvis det ikke er et klart grunnlag i Bibelen for å gjøre det. * Denne boken vil i stedet peke på den større oppfyllelsen av mange av Esekiels profetier. Den vil også få fram hva vi kan lære av det budskapet Esekiel formidlet, og også av de personene, stedene og hendelsene han nevnte.

^ avsn. 12 En drøftelse av forbilder og motbilder står i Vakttårnet for 15. mars 2015, sidene 9–11, avsnittene 7–12, og i «Spørsmål fra leserne», sidene 17 og 18, i det samme nummeret.