Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 RAMME 14A

Hva vi kan lære av Esekiels tempelsyn

Hva vi kan lære av Esekiels tempelsyn

Den rene tilbedelse får en opphøyd stilling og blir beskyttet

Templet i synet ligger på «et meget høyt fjell» (1). Har vi løftet opp den rene tilbedelse ved å sette den på førsteplassen i livet vårt?

Den muren (2) som gikk rundt det store åpne området (3) der tempelkomplekset lå i midten, minner oss om at vi aldri må la noe som helst urent få skitne til vår tilbedelse av Jehova. Esekiel 42:20 sier at muren skulle utgjøre et skille mellom «det som var hellig», og «det som ikke var hellig». Her står «det som ikke var hellig» for hverdagslige ting som ikke hadde med tilbedelsen å gjøre. Når ikke engang slike ting fikk lov til å komme i nærheten av den rene tilbedelse, må det være enda viktigere at urene og umoralske handlinger blir holdt langt borte fra livet til dem som tilber Jehova i dag!

Evige velsignelser

Vann sildrer fram fra tempelhelligdommen og blir til en stor elv som gjør landet levende og fruktbart (4). Disse velsignelsene vil bli drøftet i kapittel 19.

Samme normer for alle

De høye ytre portbygningene (5) og indre portbygningene (9) minner oss om at Jehova har høye normer for oppførsel for alle som vil delta i den rene tilbedelse. Legg merke til at de ytre og de indre portbygningene har samme mål og er like. Det passer bra, for Jehovas rettferdige normer er de samme for alle hans tjenere, uansett hvilken stilling de tjener i, eller hvilke ansvarsoppgaver de har.

Et måltid sammen med Jehova

Spiserommene (8) minner oss om at folket i gammel tid kunne delta i et måltid der de spiste av noen av de ofrene de hadde med seg til templet – det var som om de spiste et måltid sammen med Jehova. Det er annerledes i det åndelige templet som de kristne i dag tilber i. Der skulle det bæres fram bare «ett offer», og det er allerede blitt båret fram. (Hebr 10:12) Men vi for vår del bærer fram vårt lovprisningsoffer. – Hebr 13:15.

En garanti fra Gud

De mange detaljerte målene i synet virker kanskje overveldende. Men de forteller oss noe viktig: De forsikrer oss om at Jehovas løfte om å gjenopprette den rene tilbedelse står fast, og at hans hensikt er like nøyaktig og uforanderlig som målene i synet. Esekiel nevnte ikke at han så noen mennesker i synet, men han skrev ned Jehovas strenge veiledning til prestene, høvdingene og folket. Alle Guds tjenere må holde fast ved hans rettferdige normer.