Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 RAMME 1A

Hva er tilbedelse?

Hva er tilbedelse?

Tilbedelse kan defineres som «det å vise ærbødighet for og kjærlighet til en gud». På Bibelens grunnspråk kan ordene for det å tilbe romme tanken om det å vise dyp respekt for, eller å underordne seg, noe som er skapt. (Matt 28:9) Disse ordene kan også brukes om en religiøs handling rettet mot Gud eller en guddom. (Joh 4:23, 24) Det er sammenhengen som avgjør hvordan ordene skal forstås.

Det er bare Jehova, Skaperen og universets Overherre, som er verdig til å bli vist udelt hengivenhet. (Åp 4:10, 11) Vi tilber Jehova ved å vise respekt for hans stilling som universets Overherre og ved å ære hans navn. (Sal 86:9; Matt 6:9, 10) Disse to temaene – Jehovas stilling som universets Overherre og Jehovas navn – har en sentral plass i Esekiels bok. Uttrykket «Den Suverene Herre Jehova» forekommer 217 ganger bare i Esekiel, og uttalelsen «skal innse (eller: «vite») at jeg er Jehova» står 55 ganger. – Esek 2:4; 6:7.

Men vår tilbedelse er ikke bare en følelse – sann tilbedelse innebærer handlinger. (Jak 2:26) Når vi innvier vårt liv til Jehova, lover vi at vi på alle livets områder vil være lydige mot ham som vår Overherre og vise den dypeste respekt for hans navn. I det svaret Jesus ga da han ble fristet for tredje gang, knyttet han det å tilbe til det å utføre hellig tjeneste. (Matt 4:10, fotn.) Som tilbedere av Jehova er vi ivrige etter å tjene ham. * (5. Mos 10:12) Vi utfører hellig tjeneste for vår Gud når vi deltar i aktiviteter som har direkte sammenheng med vår tilbedelse, og som krever selvoppofrelse. Hva slags aktiviteter?

Det finnes mange former for hellig tjeneste, og Jehova setter stor pris på alle disse. Vi utfører hellig tjeneste når vi forkynner for andre, deltar på møtene i menigheten og tar hånd om og bygger Rikets saler og stevnehaller. Vi utfører også hellig tjeneste når vi har familiestudium, er med på hjelpearbeid for nødstilte trosfeller, deltar i frivillig tjeneste på stevnene våre eller tjener på Betel. (Hebr 13:16; Jak 1:27) Når den rene tilbedelse er det som fyller vårt sinn og hjerte, vil vi ‘utføre hellig tjeneste dag og natt’. Det gir oss stor glede å tilbe vår Gud, Jehova! – Åp 7:15.

^ avsn. 5 Et av de hebraiske ordene som kan overbringe tanken om å tilbe, betyr også «tjene». Tilbedelse omfatter altså tjeneste. – 2. Mos 3:12, fotn.