Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 RAMME 13A

Forskjellige templer, forskjellige ting å lære

Forskjellige templer, forskjellige ting å lære

 Det templet Esekiel så:

  • Blir beskrevet av Esekiel for jødene i Babylon

  • Har et alter der det blir båret fram mange ofre

  • Framhever Jehovas rettferdige normer for tilbedelse

  • Får oss til å tenke på den åndelige gjenopprettelsen som begynte i 1919

Det store åndelige templet:

  • Blir forklart av Paulus i brevet til de kristne hebreerne

  • Har et alter der det blir båret fram bare ett offer, «én gang for alle» (Hebr 10:10)

  • Forklarer den åndelige virkeligheten som tabernaklet og de bokstavelige templene lenge hadde pekt fram mot – Jehovas ordning for ren tilbedelse basert på Kristi gjenløsningsoffer

  • Får oss til å tenke på den tjenesten som Kristus utførte som den større Øversteprest fra år 29 til år 33