Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 RAMME 19A

Elver av velsignelser fra Jehova

Elver av velsignelser fra Jehova

Det er interessant å legge merke til noen andre skriftsteder som bruker ordene «elv» og «vann» som et bilde på velsignelser som strømmer ut fra Jehova. Sett under ett forteller de noe veldig oppmuntrende om Jehovas måte å velsigne oss på. Hvordan det?

JOEL 3:18 Denne profetien nevner en kilde som har sitt utspring i templet. Den strømmer ut for å vanne den tørre «Akasietrærnes dal». Både Joel og Esekiel ser altså en elv som gir liv til et ufruktbart område. I begge tilfellene kommer elven fra Jehovas hus, eller tempel.

SAKARJA 14:8 Profeten Sakarja ser «levende vann» renne ut fra Jerusalem. Halvparten av vannet renner mot havet i øst, det vil si Dødehavet, og halvparten renner mot havet i vest, det vil si Middelhavet. Jerusalem var Jehovas by, «den store Konges by». (Matt 5:35) Det at Sakarja nevner Jerusalem, minner oss derfor om at Jehova i framtiden vil overta styret over hele jorden. I mange år har vi forstått at profetien om dette vannet viser at Jehova kommer til å velsigne to grupper av trofaste mennesker i paradiset – de som overlever den store trengsel, og de som senere får en oppstandelse.

ÅPENBARINGEN 22:1, 2 Apostelen Johannes ser en symbolsk elv som minner veldig om den Esekiel så. Denne elven renner imidlertid ikke ut fra et tempel, men fra Jehovas trone. Det ser derfor ut til at dette synet i likhet med Sakarjas syn framhever de velsignelsene Guds styre vil føre til når Kristus hersker i tusen år.

Det er selvfølgelig bare små nyanser som skiller de velsignelsene som er en følge av Jehovas styre, og de velsignelsene som elven i Esekiels syn er et bilde på. Alle slike velsignelser kommer fra Jehova og strømmer ut til alle trofaste mennesker.

SALME 46:4 Legg merke til at dette ene verset ser ut til å omfatte begge aspektene – både herredømme og tilbedelse. Her leser vi om en elv som er til glede for «Guds by», et uttrykk som får oss til å tenke på Riket, Guds styre. Vi leser også om «Den Høyestes strålende og hellige bolig», et uttrykk som peker i retning av den rene tilbedelse.

Sett under ett forsikrer disse skriftstedene oss om at Jehova vil velsigne trofaste mennesker på to måter. De evige velsignelsene vil for det første være et resultat av hans herredømme og for det andre av hans ordning for ren tilbedelse. La oss derfor være fast bestemt på å fortsette å drikke av det «levende vann» som Jehova Gud og hans Sønn sørger for – alt det de gjør for at vi skal få evig liv! – Jer 2:13; Joh 4:10.