Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 RAMME 4A

«Jeg betraktet de levende skapningene»

«Jeg betraktet de levende skapningene»

Esekiel hadde uten tvil sett enorme statuer som forestilte okser og løver med vinger og menneskehode, stå foran inngangen til palasser og templer. Slike statuer fantes det mange av i det gamle Assyria og Babylonia. Som alle andre må han ha stirret forundret på disse imponerende statuene, som kunne være seks meter høye. Men uansett hvor mektige de så ut, var de livløse, meislet ut i stein.

Som en kontrast til dette var de fire skapningene Esekiel så i synet, «levende skapninger». For en forskjell! Dette synet gjorde så stort inntrykk på Esekiel at han bruker uttrykket «levende skapninger» mer enn ti ganger i innledningen til sin profeti. (Esek 1:5–22) Synet av de fire levende skapningene som beveget seg samtidig og i samme retning under Guds trone, må ha gjort det klart for Esekiel at Jehova har full kontroll over hele sitt skaperverk. Dette synet gjør dypt inntrykk på oss i dag også. Det gir et levende bilde av Jehovas storhet og makt og hvor opphøyd hans måte å styre på er. – 1. Krøn 29:11.