Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 KAPITTEL 15

«Jeg skal sette en stopper for din prostitusjon»

«Jeg skal sette en stopper for din prostitusjon»

ESEKIEL 16:41

FOKUS: Hva vi lærer av beskrivelsene av de prostituerte i Esekiel og i Åpenbaringen

1, 2. Hvilken type prostituert vekker sterk avsky?

EN PROSTITUERT kvinne er et trist syn. Man lurer kanskje på hva som har ført til at hun lever et så nedverdigende liv. Ble hun utsatt for vold eller misbruk som barn siden hun har havnet på gaten? Er det ekstrem fattigdom som har fått henne til å selge seg selv? Eller har hun flyktet fra en voldelig ektemann? I denne onde verden hører man altfor ofte slike sørgelige historier. Det er ikke så overraskende at Jesus Kristus behandlet flere prostituerte med stor forståelse og vennlighet. Han understreket at de som angret og forandret livsstil, kunne få håp om et bedre liv. – Matt 21:28–32; Luk 7:36–50.

2 Men se for deg en helt annen type prostituert, en kvinne som med vilje velger et slikt liv. Hun ser ikke på det som nedverdigende, men som noe som gir henne makt! Hun elsker de pengene og den innflytelsen dette yrket gir henne. Og hva om hun faktisk har en god og lojal ektemann, som hun bevisst velger å være utro mot for å leve som prostituert? Det er vanskelig  å føle noe annet enn avsky for en slik kvinne og det livet hun har valgt. De sterke følelsene dette vekker hos oss, forklarer hvorfor Jehova Gud gjentatte ganger bruker bildet med en prostituert for å vise hva han mener om falsk religion.

3. Hvilke beretninger skal vi undersøke i dette kapitlet?

3 Esekiels bok inneholder to ganske spesielle beretninger der prostitusjon er brukt for å illustrere hvor grovt Guds folk, både i Israel og i Juda, hadde sviktet Jehova. (Esek, kap. 16 og 23) Men før vi undersøker disse kapitlene, skal vi se nærmere på en annen symbolsk prostituert. Den prostitusjonen hun driver med, begynte lenge før Esekiels tid, ja lenge før Israels nasjon ble opprettet – og den er utbredt den dag i dag. Den siste boken i Bibelen, Åpenbaringen, identifiserer denne prostituerte kvinnen.

«Mor til de prostituerte»

4, 5. Hva er «Babylon den store», og hvordan vet vi det? (Se bildet der kapitlet begynner.)

4 Vi får en detaljert beskrivelse av denne kvinnen i det synet Jesus ga apostelen Johannes i slutten av det første århundre. Hun blir kalt «den store prostituerte» og «Babylon den store, mor til de prostituerte». (Åp 17:1, 5) I mange hundre år har religiøse ledere og bibelkommentatorer gjettet på hvem denne kvinnen er. De har for eksempel sagt at hun står for Babylon, Romerriket eller den katolske kirke. Men i mange tiår har Jehovas vitner forstått hvem denne «store prostituerte» er. Hun er et bilde på det verdensriket som all falsk religion utgjør. Hvordan vet vi det?

5 Denne prostituerte kvinnen blir fordømt for å ha et umoralsk forhold til «jordens konger», det vil si de politiske maktene. Hun kan derfor ikke selv være en politisk makt. Åpenbaringen viser dessuten at «jordens kjøpmenn», det vil si de kommersielle elementene i denne verden, sørger over at Babylon den store blir ødelagt. Hun kan derfor heller ikke stå for forretningsverdenen. Så hva er hun? Vi får vite at hun driver med «okkulte handlinger» og avgudsdyrkelse, og at hun har ‘villedet nasjonene’. Passer ikke det godt på de fordervede religiøse organisasjonene i denne verden? Legg også merke til at den prostituerte ifølge beskrivelsen rir på denne verdens politiske elementer, altså har en viss innflytelse over dem. Dessuten forfølger hun trofaste tjenere for Jehova Gud. (Åp 17:2, 3; 18:11, 23, 24) Er det ikke akkurat det falsk religion alltid har gjort og fortsatt gjør i dag?

Det gamle Babel, senere kalt Babylon, var et utklekningssted for alle slags falske religiøse skikker, læresetninger og organisasjoner (Se avsnitt 6)

6. Hvorfor blir Babylon den store omtalt som «mor til de prostituerte»?

6 Hvorfor blir Babylon den store ikke bare kalt «den store prostituerte», men også «mor til de prostituerte»? Falsk religion er oppdelt i utallige grupper. Det finnes flere  trosretninger, sekter og kulter enn man kan telle. Etter at Gud forvirret språket i det gamle Babel, eller Babylon, spredte falske religiøse læresetninger seg over hele verden, og det oppsto mange nye religioner. Så godt det passer at «Babylon den store» er oppkalt etter byen Babylon, et utklekningssted for falsk religion! (1. Mos 11:1–9) Man kan si at alle disse religionene er døtre av den samme organisasjonen, nemlig «den store prostituerte». Satan bruker ofte slike religioner til å få folk til å drive med okkultisme og avgudsdyrkelse og være opptatt av trosoppfatninger og skikker som vanærer Gud. Det er ikke så rart at Guds folk blir advart mot denne fordervede, globale organisasjonen. Bibelen sier: «Gå ut fra henne, mitt folk. Ellers vil dere være medskyldige i hennes synder og bli rammet av hennes plager.» – Les Åpenbaringen 18:4, 5.

7. Hvorfor tar vi advarselen om å «gå ut fra» Babylon den store alvorlig?

7 Har du tatt denne advarselen alvorlig? Husk at det er Jehova som har skapt oss mennesker med et ‘åndelig behov’. (Matt 5:3) Den eneste riktige måten å dekke dette behovet på er gjennom den rene tilbedelsen av Jehova. De som tjener Jehova, ønsker naturlig nok å holde seg så langt borte fra åndelig prostitusjon som mulig. Men Satan Djevelen vil at vi skal gå i denne fellen. Han elsker å lokke Guds folk ut i åndelig prostitusjon. Og altfor ofte har han klart det. På Esekiels tid hadde Guds folk i lang tid drevet med åndelig prostitusjon. Det er nyttig for oss å se nærmere på deres historie, for det kan lære oss mye om Jehovas normer, hans rettferdighet og hans barmhjertighet.

«Du bød deg fram som prostituert»

8–10. Hvilket krav til ren tilbedelse hjelper oss til å forstå hva Jehova synes om at man har noe med falsk religion å gjøre? Illustrer.

8 I Esekiels bok bruker Jehova illustrasjonen om en prostituert kvinne for å få fram hvordan hans folks utroskap berørte ham personlig. Esekiel ble inspirert til å skrive ned to svært levende beskrivelser av den sorgen og skuffelsen Jehova følte på grunn av den illojale og umoralske måten hans folk oppførte seg på. Hvorfor sammenlignet Jehova sitt folk med prostituerte?

9 For å forstå dette må vi minne oss selv om et grunnleggende krav til ren tilbedelse som vi drøftet i kapittel 5. I Loven til Israel sa Jehova: «Du skal ikke ha andre guder enn meg [eller: «i tross mot meg; i opposisjon til meg», fotn.] ... jeg, Jehova din Gud, er en Gud som krever udelt hengivenhet.» (2. Mos 20:3, 5) Senere understreket han den samme sannheten med disse ordene: «Du må ikke bøye deg for en annen gud, for Jehova er kjent for å kreve udelt hengivenhet. Ja,  han er en Gud som krever udelt hengivenhet.» (2. Mos 34:14) Jehova kunne ikke ha uttrykt seg tydeligere. Hvis vi skal tilbe Jehova på en måte som han godkjenner, må vi tilbe bare ham.

10 Vi kan sammenligne det med et ekteskap. Både ektemannen og kona har rett til å forvente at han eller hun er den eneste for sin ektefelle. Hvis en av dem skulle vise romantisk eller seksuell interesse for en utenfor ekteskapet, ville den andre ektefellen med rette bli sjalu og føle seg sviktet. (Les Hebreerne 13:4.) Når det gjelder tilbedelse, følte Jehova seg på lignende måte sviktet når hans eget folk, som var innviet bare til ham, begynte å tilbe falske guder. Hvor sterkt dette sviket gikk inn på ham personlig, uttrykker han på en kraftfull måte i Esekiel, kapittel 16.

11. Hva forteller Jehova om Jerusalem og hvor hun kom fra?

11 I Esekiel, kapittel 16, finner vi Jehovas lengste tale i denne boken – ja en av de lengste profetiske uttalelsene Jehova kommer med i De hebraiske skrifter. Jehova fokuserer på Jerusalem og lar byen representere hele det illojale Juda. Han omtaler byen som en kvinne og forteller den sørgelige og rystende historien om hvor hun kom fra, og hvordan hun sviktet ham. Til å begynne med var hun et hjelpeløst og uvasket spedbarn som ble funnet forlatt. Foreldrene hennes var de hedenske kanaaneerne i landet. Det passer med at en kanaaneisk stamme, jebusittene, bodde i Jerusalem helt til David erobret byen. Jehova syntes synd på spedbarnet, vasket henne og tok hånd om henne. Som voksen ble denne kvinnen som en kone for ham. Israelittene, som ble innbyggere i Jerusalem, sto nemlig i et paktsforhold til Jehova, for de hadde frivillig inngått en pakt med ham på Moses’ tid. (2. Mos 24:7, 8) Etter at Jerusalem ble landets hovedstad, velsignet Jehova byen og gjorde den rik og vakker – omtrent som en velstående og innflytelsesrik ektemann som gavmildt gir sin kone fine smykker. – Esek 16:1–14.

Salomo lot seg påvirke av sine utenlandske koner til å gjøre Jerusalem uren med avgudsdyrkelse (Se avsnitt 12)

12. Hvordan ble illojalitet en del av Jerusalems historie?

12 Legg merke til det neste som skjedde. Jehova sa: «Du begynte å stole på din skjønnhet, og din berømmelse fikk deg til å prostituere deg. Du bød deg fram som prostituert til enhver som gikk forbi, og din skjønnhet ble hans.» (Esek 16:15) På Salomos tid velsignet Jehova sitt folk og gjorde dem så velstående at Jerusalem ble en strålende by som sto i en klasse for seg i datidens verden. (1. Kong 10:23, 27) Men så begynte illojalitet å snike seg inn. Salomo, som ønsket å glede sine mange utenlandske koner, begynte å gjøre Jerusalem uren ved å tilbe hedenske guder. (1. Kong 11:1–8) Noen av dem som  satt på tronen etter ham, oppførte seg enda verre og forurenset hele landet med falsk tilbedelse. Hva syntes Jehova om denne åndelige prostitusjonen og folkets svik? Han sa: «Slikt skal ikke skje, det må aldri forekomme.» (Esek 16:16) Men hans opprørske folk sank enda dypere ned i forderv.

Noen israelitter ofret barna sine til falske guder, for eksempel Molek

13. Hvilke grusomheter begikk Guds folk i Jerusalem?

13 Forestill deg den sorgen og avskyen Jehova må ha følt da han beskrev den ondskapen som etter hvert kjennetegnet hans utvalgte folk: «Du tok sønnene og døtrene dine, som du hadde født meg, og ofret dem til avguder – som om det ikke var nok at du hadde prostituert deg! Du slaktet mine barn, og du ga dem som ofre ved å kaste dem i ilden.» (Esek 16:20, 21) Disse ufattelige grusomhetene forteller noe om hvor ond Satan er. Han elsker å lokke Jehovas folk til å begå slike motbydelige handlinger. Men Jehova ser alt. Han kan rette opp de mest sataniske forbrytelser, og han kommer til å sørge for rettferdighet. – Les Job 34:24.

14. Hvem var Jerusalems to søstre i den illustrasjonen Jehova brukte, og hvem av de tre oppførte seg verst?

14 Jerusalem hadde ikke vett til å føle avsky for sin egen ondskap. Hun fortsatte med sin prostitusjon. Jehova sa at hun var enda mer skamløs enn andre prostituerte, for hun betalte faktisk folk for å begå umoralske handlinger med henne. (Esek 16:34) Gud sa at Jerusalem var akkurat som sin «mor», de hedenske stammene som hadde bodd i landet tidligere. (Esek 16:44, 45) Jehova fortsatte å bruke familieforhold som illustrasjon. Han sa at Jerusalems storesøster var Samaria, som hadde begynt et liv i åndelig prostitusjon før Jerusalem. Han omtalte enda en søster, nemlig det beryktede Sodoma. Denne byen var for lenge siden blitt ødelagt på grunn av sin stolthet og perversitet og nevnes her i symbolsk betydning. Det Jehova ville ha fram, var at Jerusalem handlet verre enn begge søstrene sine, både Samaria og til og med Sodoma! (Esek 16:46–50) Guds folk lukket ørene for utallige advarsler og fortsatte med sine avskyelige handlinger.

15. Hva var hensikten med at Jehova straffet Jerusalem, og hva kunne hans folk se fram til?

15 Hva ville Jehova gjøre? Han sa til Jerusalem: ‘Jeg skal samle alle de elskerne du har gledet’, og «jeg skal gi deg i deres hånd». De hedenske nasjonene som før hadde vært hennes allierte, ville ødelegge henne og rive av henne alt det dyre og vakre hun hadde pyntet seg med. «De skal steine deg og hogge deg ned med sverd», sa Jehova. Hva var hensikten med denne straffen? Det var ikke å utrydde folket. Nei, han sa om formålet: «Jeg skal sette en stopper for din prostitusjon.» Videre sa han: «Jeg skal la min harme mot deg legge seg, og min vrede skal vende seg fra deg. Jeg skal falle til ro og ikke lenger føle meg krenket.» Som vi så i kapittel 9, var Jehovas hensikt at  den rene tilbedelse skulle bli gjenopprettet blant hans folk etter eksilet. Hvorfor? Han sa: «Jeg skal huske den pakten jeg inngikk med deg i din ungdomstid.» (Esek 16:37–42, 60) Til forskjell fra sitt folk ville Jehova være tvers igjennom lojal. – Les Åpenbaringen 15:4.

16, 17. (a) Hvorfor sier vi ikke lenger at Ohola og Oholiba er profetiske forbilder på kristenheten? (Se rammen «De prostituerte søstrene».) (b) Hva kan vi lære av Esekiel, kapitlene 16 og 23?

16 Jehovas lange og kraftfulle tale i Esekiel, kapittel 16, lærer oss mye om hans høye normer, hans rettferdighetssans og hans store barmhjertighet. Det samme kan sies om Esekiel, kapittel 23. De sanne kristne i dag ønsker å lære av det klare budskapet Jehova formidlet da han beskrev sitt folks åndelige prostitusjon. Vi vil gjøre alt vi kan for å ikke såre Jehova, slik Juda og Jerusalem gjorde. Derfor vil vi føle sterk avsky for all slags avgudsdyrkelse og holde oss langt unna det. Det innbefatter grådighet og materialisme, som kan være former for avgudsdyrkelse. (Matt 6:24; Kol 3:5) Vi ønsker å fortsette å være takknemlige for at Jehova har vært så barmhjertig at han har gjenopprettet den rene tilbedelse nå i de siste dager, og for at han aldri vil tillate at den blir fordervet igjen. Han har opprettet «en varig pakt» med det åndelige Israel, en pakt som aldri vil bli brutt på grunn av illojalitet eller åndelig prostitusjon. (Esek 16:60) La oss verdsette det privilegiet det er å få tilhøre Jehovas rene folk i dag.

17 Men hva kan Jehovas fordømmelse av de prostituerte som er omtalt i Esekiels bok, lære oss om «den store prostituerte», Babylon den store? La oss se.

«Hun skal aldri finnes mer»

18, 19. Hvilke likheter er det mellom de prostituerte i Esekiel og den prostituerte i Åpenbaringen?

18 Jehova forandrer seg ikke. (Jak 1:17) Han har hatt den samme meningen om falsk religion så lenge «den store prostituerte» har eksistert. Det er derfor ikke overraskende at det er mange likheter mellom hans dom over de prostituerte i Esekiels bok og dommen over «den store prostituerte» som beskrives i Åpenbaringen.

19 Legg for eksempel merke til at straffen over de prostituerte kvinnene i Esekiels profetier ikke kom direkte fra Jehova, men fra nettopp de nasjonene som Guds illojale folk hadde hatt et åndelig umoralsk forhold til. Den falske religions verdensrike har også hatt et slikt umoralsk forhold til «jordens konger». Og hvem kommer straffen hennes fra? Vi leser at det er disse politiske elementene som «skal hate den prostituerte og legge henne øde og kle henne naken, og de skal spise kjøttet hennes og brenne henne fullstendig opp med ild». Hvorfor kommer denne verdens regjeringer til å gjøre noe så overraskende?  Fordi Gud «har gitt dem et ønske i hjertet om å utføre hans tanke». – Åp 17:1–3, 15–17.

20. Hva er det som viser at dommen over Babylon vil være endelig?

20 Jehova vil altså bruke nasjonene i denne verden til å fullbyrde hans dom over all falsk religion, deriblant de mange religionssamfunnene i kristenheten. Denne dommen vil være endelig – det er ingen tilgivelse, og det er for sent for «den prostituerte» å forandre seg. Åpenbaringen sier at Babylon ‘aldri skal finnes mer’. (Åp 18:21) Guds engler kommer til å glede seg over at hun er borte. De sier: «Lovpris Jah! Røyken fra henne fortsetter å stige opp for evig og alltid.» (Åp 19:3) Denne dommen vil stå fast for evig. Aldri mer skal noen falsk religion få lov til å oppstå og forderve den rene tilbedelse. Dommen over Babylon og den brennende ødeleggelsen av henne vil i billedlig forstand sende ut røyk som vil stige opp for bestandig.

De nasjonene som Babylon den store i lang tid har forført og hatt innflytelse over, kommer til å vende seg mot henne og ødelegge henne (Se avsnittene 19, 20)

21. Hvilken periode begynner når falsk religion blir ødelagt, og hva vil denne perioden ende med?

 21 Når denne verdens politiske makter vender seg mot Babylon den store, vil det være Jehovas dom som blir fullbyrdet, en milepæl i gjennomføringen av hans hensikt. Dette vil markere begynnelsen på den store trengsel, en tid med mer kaos og større vanskeligheter enn noen gang før. (Matt 24:21) Den store trengsel vil ende med Harmageddon, Jehovas krig mot denne onde verdensordningen. (Åp 16:14, 16) I de neste kapitlene skal vi lære at Esekiels bok forteller oss mye om hvordan den store trengsel kommer til å utvikle seg. Men la oss først se litt mer på hvordan vi kan anvende beskrivelsene i Esekiel, kapitlene 16 og 23, på vår situasjon i dag.

Når denne verdens politiske makter vender seg mot Babylon den store, vil det være Jehovas dom som blir fullbyrdet (Se avsnitt 21)

22, 23. Hvilken virkning bør det vi har lært om de prostituerte i Esekiel og Åpenbaringen, ha på oss?

22 Satan elsker å føre Guds sanne tjenere på avveier. Ingenting ville glede ham mer enn å få oss bort fra den rene tilbedelse og inn på samme kurs som de prostituerte som blir omtalt i Esekiels bok. Men vi må huske at Jehova ikke tolererer noen rivalisering når det gjelder tilbedelse – ingen illojalitet! (4. Mos 25:11) Vi er nøye med å holde oss langt unna falsk religion, slik at vi ‘ikke rører noe som er urent’ i Guds øyne. (Jes 52:11) Vi viser lojalitet også ved å holde oss nøytrale i denne splittede verdens politiske kamper og konflikter. (Joh 15:19) Vi betrakter nasjonalisme som enda en falsk religion som Satan står bak, og vi ønsker å ta avstand fra alt som har med det å gjøre.

23 La oss framfor alt huske på hvor privilegerte vi er som får tilbe Jehova i hans rene åndelige tempel. Og la oss vise at vi verdsetter denne ordningen som Jehova velsigner, ved å være mer bestemt enn noen gang på at vi ikke skal ha noe å gjøre med falsk religion og dens åndelige prostitusjon!