Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 KAPITTEL 1

«Det er Jehova din Gud du skal tilbe»

«Det er Jehova din Gud du skal tilbe»

MATTEUS 4:10

FOKUS: Hvorfor det er behov for at den rene tilbedelse blir gjenopprettet

1, 2. Hvordan har det seg at Jesus er i Judea-ødemarken om høsten i år 29 evt., og hva opplever han der? (Se det første bildet.)

DET er tidlig på høsten i år 29 evt., og Jesus er i Judea-ødemarken, like nord for Dødehavet. Etter at han var blitt døpt og salvet, førte den hellige ånd ham til dette stedet. Her i dette golde landskapet blant klipper og fjellkløfter har Jesus brukt 40 rolige dager på faste, bønn og ettertanke. Kanskje Jehova i denne perioden har kommunisert med sin Sønn og forberedt ham på det som ligger foran ham.

2 Nå, da Jesus er fysisk svekket fordi han er svært sulten, kommer Satan til ham. Det neste som skjer, kaster lys over et viktig spørsmål som berører alle som elsker den rene tilbedelse, også deg.

«Hvis du er en Guds Sønn ...»

3, 4. (a) Hvilke ord innledet Satan de to første fristelsene med, og hva prøvde han kanskje å få Jesus til å tvile på? (b) Hvordan bruker Satan lignende taktikker i dag?

3 Les Matteus 4:17. Satan innledet de to første fristelsene med de utspekulerte ordene: «Hvis du er en Guds Sønn.» Tvilte Satan på at Jesus er Guds Sønn? Nei. Satan var blitt skapt som en av Guds englesønner, så han visste veldig godt at Jesus er Guds førstefødte Sønn. (Kol 1:15) Han kjente utvilsomt også til  de ordene Jehova hadde uttalt fra himmelen da Jesus ble døpt: «Dette er min Sønn, som jeg elsker og har godkjent.» (Matt 3:17) Satan ønsket kanskje å få Jesus til å tvile på om hans Far var til å stole på og virkelig brydde seg om ham. I den første fristelsen – å gjøre steiner om til brød – var det som om Satan spurte: «Når du er Guds Sønn, hvorfor sørger ikke da din Far for at du får mat her i denne ødemarken?» I den andre fristelsen – å hoppe ned fra tempelmuren – spurte Satan på en måte: «Du som er Guds Sønn, stoler du egentlig på at din Far vil beskytte deg?»

4 Satan bruker lignende taktikker i dag. (2. Kor 2:11) Fristeren venter til Jehovas tjenere er svekket eller motløse, og så angriper han, ofte på utspekulerte måter. (2. Kor 11:14) Han prøver å få oss til å tro at Jehova umulig kan være glad i oss eller godkjenne oss. Fristeren prøver også å få oss til å tro at Jehova ikke er til å stole på, at han ikke kommer til å gjennomføre det han har lovt i sitt Ord. Men dette er ondskapsfulle løgner. (Joh 8:44) Hvordan kan vi avvise dem?

5. Hvordan reagerte Jesus på de to første fristelsene?

5 Tenk over hvordan Jesus reagerte på de to første fristelsene. Han tvilte ikke på at hans Far elsket ham, og han stolte helt og fullt på sin Far. Uten å nøle avviste han Satan ved å sitere sin Fars inspirerte Ord. Det passet godt at Jesus siterte skriftsteder som inneholder Guds navn, Jehova. (5. Mos 6:16; 8:3) Dette unike navnet står som en garanti for at Jehova vil oppfylle alle sine løfter. * Så når Guds Sønn brukte dette navnet, var det et flott uttrykk for at han virkelig stolte på sin Far.

6, 7. Hvordan kan vi stå imot Satans utspekulerte angrep?

6 Vi kan stå imot Satans utspekulerte angrep ved å støtte oss til Jehovas Ord og ved å tenke over betydningen av Jehovas navn. Bibelen forteller at Jehova elsker og har omsorg for dem som tilber ham, deriblant dem som er motløse. Hvis vi klarer å se at dette også gjelder oss, vil det hjelpe oss til å avvise Satans løgn om at Jehova umulig kan være glad i oss eller godkjenne oss. (Sal 34:18; 1. Pet 5:8) Og hvis vi har klart for oss at Jehova alltid lever opp til betydningen av sitt navn, vil vi overhodet ikke tvile på at han kommer til å oppfylle sine løfter. – Ordsp 3:5, 6.

7 Men hva er det Satan først og fremst vil oppnå? Hva er det han egentlig ønsker av oss? Svaret ble tydelig da Satan fristet Jesus en tredje gang.

‘Fall på kne og tilbe meg én gang’

8. Hvordan viste Satan til slutt hva han var ute etter?

8 Les Matteus 4:8–11. I den tredje fristelsen brukte ikke Satan list lenger, men viste tydelig hva han egentlig var ute etter. Satan viste Jesus (sannsynligvis i et syn) «alle rikene i verden  og deres prakt» – men uten de negative sidene. Så sa han til Jesus: «Alt dette vil jeg gi deg hvis du faller på kne og tilber meg én gang.» * Tilbedelse – det var det saken dreide seg om! Satan ville at Jesus skulle svikte sin Far og anerkjenne ham, Fristeren, som sin gud. Satan tilbød Jesus noe som kunne virke som en lettvint løsning. Han sa at Jesus kunne få all den makten og rikdommen som fantes i verden, og antydet dermed at han ikke trengte å lide – ingen tornekrone, ingen pisking og ingen torturpæl. Fristelsen var reell. Jesus benektet jo ikke at Satan hadde makt over rikene i verden. (Joh 12:31; 1. Joh 5:19) Og Satan ville ha gitt hva som helst for å få Jesus til å vende seg bort fra den rene tilbedelsen av sin Far.

9. (a) Hva er det Satan egentlig ønsker av oss, og hvordan prøver han å friste oss? (b) Hva omfatter vår tilbedelse? (Se rammen «Hva er tilbedelse?»)

9 Også i dag ønsker Satan at vi skal tilbe ham – enten direkte eller indirekte. Siden han er «denne verdensordningens gud», er all den falske tilbedelsen som foregår i religionssamfunnene i Babylon den store, egentlig rettet mot ham. (2. Kor 4:4) Men han er ikke fornøyd med å bli tilbedt av de mange milliardene som tilhører falske religioner. Han ønsker også å lokke dem som tilhører den sanne religion, til å handle i strid med Guds vilje. Han vil at vi skal strebe etter rikdom og makt i hans verden i stedet for å gå inn for å leve som kristne, noe som kan innebære  at man må «lide for rettferdighetens skyld». (1. Pet 3:14) Hvis vi skulle gi etter for fristelsen til å forlate den rene tilbedelse og bli en del av Satans verden, ville det være som om vi bøyde oss ned for Satan og tilba ham og gjorde ham til vår gud. Hvordan kan vi stå imot denne fristelsen?

10. Hvordan reagerte Jesus på den tredje fristelsen, og hvorfor?

10 Legg merke til hvordan Jesus reagerte på den tredje fristelsen. Han viste udelt lojalitet mot Jehova ved straks å avvise Fristeren med ordene: «Gå bort, Satan!» Jesus gjorde så det samme som han hadde gjort i forbindelse med de to første fristelsene. Han siterte et skriftsted fra 5. Mosebok som inneholder Guds navn: «Det står skrevet: ‘Det er Jehova din Gud du skal tilbe, og det er bare ham du skal tjene.’» (Matt 4:10; 5. Mos 6:13) Jesus avviste dermed fristelsen til å få en fremtredende stilling i denne verden for en begrenset periode og til å få et lett liv uten lidelser. Han visste at det bare er hans Far som fortjener å bli tilbedt, og at selv det å tilbe Satan «én gang» ville være det samme som å underordne seg ham. Jesus var urokkelig og nektet å gjøre den onde Fristeren til sin gud. Etter å ha blitt avvist «forlot Djevelen ham». *

«GÅ BORT, SATAN!» (Se avsnitt 10)

11. Hvordan oppnår vi at Satan ‘flykter fra oss’?

11 Vi kan stå imot Satan og fristelsene i hans onde verden, for i likhet med Jesus har vi et valg. Jehova har gitt oss en dyrebar gave, en fri vilje. Derfor kan ingen – ikke engang den mektige, onde Fristeren – tvinge oss til å forlate den rene tilbedelse. Når vi lojalt ‘står Satan imot, faste i troen’, er det som om vi sier: «Gå bort, Satan!» (1. Pet 5:9) Husk at Satan forlot Jesus etter at Jesus avviste ham så bestemt. I tråd med det gir Bibelen oss denne forsikringen: «Stå Djevelen imot, så skal han flykte fra dere.» – Jak 4:7.

Vi kan velge å stå imot fristelsene i Satans verden (Se avsnittene 11, 19)

Den rene tilbedelsens største fiende

12. Hvordan viste Satan i Edens hage at han hater den rene tilbedelse?

12 I forbindelse med den siste fristelsen bekreftet Satan at han er den opprinnelige fienden av den rene tilbedelse. Flere tusen år tidligere, i Edens hage, viste Satan at han hater tilbedelsen av Jehova. Ved å bedra Eva, som i sin tur overtalte Adam til å være ulydig mot Jehovas befaling, lyktes Satan med å føre dem inn under sin ledelse og kontroll. (Les 1. Mosebok 3:1–5; 2. Kor 11:3; Åp 12:9) Han ble i realiteten deres gud, og de ble hans tilbedere, selv om de kanskje ikke visste hvem det egentlig var som villedet dem. Og ved å få i stand dette opprøret i Eden dro Satan ikke bare i tvil Jehovas rett til å være universets Overherre, men han rettet også et angrep mot den rene tilbedelse. Hvordan det?

13. Hvilken sammenheng er det mellom den rene tilbedelse og spørsmålet om Jehovas rett til å herske?

13 Spørsmålet om Jehova er universets rettmessige Overherre, har med den rene tilbedelse å gjøre. Det er bare den sanne  Overherre, han som «har skapt alt», som har krav på å bli tilbedt. (Åp 4:11) Da Jehova skapte de fullkomne menneskene Adam og Eva og satte dem i Edens hage, var det hans hensikt at hele jorden med tiden skulle være fylt med fullkomne mennesker som tilba ham fordi de ønsket det – dette ville være ren tilbedelse som kom fra rene hjerter. (1. Mos 1:28) Satan satte spørsmålstegn ved Jehovas rett til å herske fordi han ville ha det som ingen andre enn Den Suverene Herre Jehova har krav på, nemlig tilbedelse. – Jak 1:14, 15.

14. Var Satans angrep på den rene tilbedelse vellykket? Forklar.

14 Var Satans angrep på den rene tilbedelse vellykket? Han klarte å vende Adam og Eva bort fra Gud. Helt siden den gangen har Satan ført krig mot den sanne tilbedelse og prøvd å få så mange som mulig til å vende seg bort fra Jehova Gud. Gjennom hele den førkristne tid var Satan opptatt med å prøve å villede Jehovas tilbedere. Ond som han er, fikk han i det første  århundre evt. i stand et frafall, som førte til at den kristne menighet ble fordervet, og med tiden så det ut til at den rene tilbedelse ikke eksisterte lenger. (Matt 13:24–30, 36–43; Apg 20:29, 30) Fra og med 100-tallet evt. var Guds tjenere i en lang periode i åndelig fangenskap i Babylon den store, det verdensriket som all falsk religion utgjør. Men Satan har ikke klart å forandre Guds hensikt når det gjelder den rene tilbedelse. Ingenting kan hindre Gud i å gjennomføre sin hensikt. (Jes 46:10; 55:8–11) Hans navn er berørt, og han lever alltid opp til betydningen av sitt navn. Jehova gjennomfører alltid sin hensikt!

Den rene tilbedelsens fremste forsvarer

15. Hvilke tiltak traff Jehova i Eden for å straffe opprørerne og for å sikre at hans hensikt ble gjennomført?

15 I Eden traff Jehova straks tiltak for å straffe opprørerne og for å sikre at hans hensikt ble gjennomført. (Les 1. Mosebok  3:14–19.) Allerede mens Adam og Eva ennå var i hagen, avsa Jehova dommen over de tre opprørerne, og han gjorde det i den rekkefølgen de hadde syndet – først Satan, så Eva og til slutt Adam. I en uttalelse som var rettet til Satan, den usynlige urostifteren, forutsa Jehova at det skulle komme et «avkom» som skulle oppheve virkningene av opprøret. Dette lovte avkommet skulle spille en viktig rolle i gjennomføringen av Jehovas hensikt med hensyn til den rene tilbedelse.

16. Hvordan har Jehova fortsatt å arbeide for å gjennomføre sin hensikt?

16 Etter opprøret i Eden har Jehova fortsatt å arbeide for å gjennomføre sin hensikt. Han la forholdene til rette for at ufullkomne mennesker kunne tilbe ham på en måte som han ville godkjenne, noe vi skal se på i det neste kapitlet. (Hebr 11:4 til 12:1) Dessuten inspirerte han flere bibelskribenter – deriblant Jesaja, Jeremia og Esekiel – til å skrive ned spennende profetier om gjenopprettelsen av den rene tilbedelse. Denne gjenopprettelsen er et viktig tema i Bibelen. Alle disse profetiene skulle bli oppfylt ved hjelp av det lovte avkommet, som i første rekke viste seg å være Jesus Kristus. (Gal 3:16) Jesus er den fremste forsvareren av den rene tilbedelse, noe han tydelig viste ved det han svarte da han ble utsatt for den tredje fristelsen. Ja, Jesus er den som Jehova utvalgte til å oppfylle profetiene om gjenopprettelse. (Åp 19:10) Han skulle utfri Guds folk av det åndelige fangenskapet og gjenopprette den rene tilbedelse.

 Hva vil du gjøre?

17. Hvorfor betyr Bibelens profetier om gjenopprettelse så mye for oss?

17 Det er spennende og trosstyrkende å studere Bibelens profetier om gjenopprettelse. Disse profetiene betyr mye for oss, for vi gleder oss til den tiden da alle skapninger i himmelen og på jorden vil være forent i den rene tilbedelsen av Den Suverene Herre Jehova. Disse profetiene fyller oss også med håp, for de inneholder noen av de mest hjertevarmende løftene vi finner i Guds Ord. Hvem av oss lengter ikke etter den tiden da Jehovas løfter skal bli oppfylt? Da vil vi jo få oppleve at de vi har mistet i døden, får en oppstandelse, at hele jorden blir et paradis, og at vi får leve evig og ha fullkommen helse. – Jes 33:24; 35:5, 6; Åp 20:12, 13; 21:3, 4.

18. Hva skal vi se nærmere på i denne boken?

18 I denne boken skal vi se nærmere på de spennende profetiene i Esekiels bok i Bibelen. Mange av profetiene der handler om at den rene tilbedelse skulle bli gjenopprettet. Vi skal drøfte hvordan Esekiels profetier er knyttet til andre profetier, hvordan de vil bli oppfylt gjennom Kristus, og hvordan de angår oss. – Se rammen «Oversikt over Esekiel».

19. Hva er du bestemt på å gjøre, og hvorfor?

19 Den gangen i Judea-ødemarken i år 29 evt. mislyktes Satan i sitt forsøk på å få Jesus til å vende seg bort fra den rene tilbedelse. Men hva med oss? Satan er mer bestemt enn noen gang på å lokke oss bort fra den sanne tilbedelse. (Åp 12:12, 17) Måtte denne boken hjelpe oss til å styrke vår beslutning om å stå imot den onde Fristeren. Og måtte det vi sier og gjør, vise at vi av hjertet er enige i ordene: «Det er Jehova din Gud du skal tilbe.» Da vil vi kunne se fram til å oppleve at Jehovas storslåtte hensikt til slutt er blitt gjennomført: Alle i himmelen og på jorden vil være forent i å gi Jehova det han så absolutt fortjener – ren tilbedelse som kommer fra rene hjerter!

^ avsn. 5 Noen forstår det slik at navnet Jehova betyr «han får ... til å bli». Denne definisjonen passer godt på Jehovas rolle både som den som har skapt alt, og som den som gjennomfører sine hensikter.

^ avsn. 8 Et bibelsk oppslagsverk kommenterer Satans ord slik: «Som i den aller første beretningen om det å bli satt på prøve, den som forteller hvordan Adam og Eva sviktet, ... dreier spørsmålet seg om et valg mellom Satans vilje og Guds vilje, og underforstått handler det om tilbedelse av den ene eller den andre. Satan opphøyer seg selv til gud og prøver å ta den eneste Guds plass.»

^ avsn. 10 I Lukas’ evangelium kommer fristelsene i en annen rekkefølge, men Matteus’ beretning er tydeligvis kronologisk. Her er tre grunner til at vi kan si det: (1) Til forskjell fra Lukas introduserer Matteus den andre fristelsen med det greske ordet tote (da, så, deretter), noe som indikerer at den fulgte etter en tidligere fristelse. (2) Det virker logisk at de to fristelsene som ble presentert på en utspekulert måte – med de innledende ordene: «Hvis du er en Guds Sønn» – kom før den direkte oppfordringen til å bryte det første av De ti bud. (2. Mos 20:2, 3) (3) Det ville være mest naturlig at Jesus sa: «Gå bort, Satan!» etter den tredje og siste fristelsen. – Matt 4:5, 10, 11.