Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 KAPITTEL 3

«Jeg fikk se syner fra Gud»

«Jeg fikk se syner fra Gud»

ESEKIEL 1:1

FOKUS: En oversikt over Esekiels syn av himmelvognen

1–3. (a) Beskriv hva Esekiel ser og hører. (Se det første bildet.) (b) Hvilken kraft står bak det Esekiel opplever, og hvordan virker det på ham?

ESEKIEL ser mot det fjerne og speider utover den store sandsletten. Han myser, og så sperrer han opp øynene. Han kan nesten ikke tro det han ser. Der borte i horisonten ser han at det blåser opp til storm. Men dette er ikke et vanlig uvær. En sterk vind fra nord river i håret og klærne hans, og han ser en enorm sky tårne seg opp. Skyen lyses opp innenfra av flammende ild, og gløden får ham til å tenke på en blanding av edle metaller. * Skyen nærmer seg Esekiel med stor hastighet, og det høres en lyd som blir høyere og høyere – en buldring som av en stor hær i bevegelse. – Esek 1:4, 24.

2 Denne unge mannen, som er rundt 30 år, har nå den første av en rekke uforglemmelige opplevelser. Han føler «Jehovas hånd» over seg, Jehovas hellige ånds uovervinnelige kraft. Det denne ånden skal få ham til å se og høre, vil være spektakulært, langt mer imponerende enn noen spesialeffekter som dagens filmskapere kan lage. Synet skal få Esekiel til å kaste seg ned med ansiktet mot jorden, fullstendig overveldet. – Esek 1:3, 28.

 3 Men da Jehova gir Esekiel dette synet, er det ikke bare for å fylle ham med ærefrykt. Det første synet Esekiel får, inneholder mye informasjon som er viktig både for ham og for Jehovas trofaste tjenere i dag, og det samme gjelder resten av de synene som det står om i denne spennende profetiske boken. Vi skal derfor se nærmere på hva Esekiel ser og hører.

Bakgrunnen

4, 5. Hvordan var situasjonen da Esekiel fikk synet?

4 Les Esekiel 1:1–3. La oss først ta med noen bakgrunnsopplysninger. Året er 613 fvt. Som vi fikk vite i forrige kapittel, var Esekiel i Babylon. Han bodde blant andre som også var ført i eksil, i et samfunn ved Kebar-elven – tydeligvis en farbar, menneskelaget kanal som bøyde av fra elven Eufrat og senere fløt sammen med den igjen.

Esekiel bodde nær Kebar-elven blant andre som også var ført i eksil (Se avsnitt 4)

5 Hjembyen til de bortførte, Jerusalem, lå cirka 80 mil unna. * Templet, der Esekiels far hadde tjent som prest, var blitt et sted for falsk tilbedelse. Tronen i Jerusalem, der David og Salomo hadde regjert i nasjonens storhetstid, var nå bare noe å skamme seg over. Den dårlige kongen Jehojakin var her i Babylon sammen med de bortførte. Sidkia, som var blitt innsatt som konge i stedet for ham, var en nikkedukke og en ond mann. – 2. Kong 24:8–12, 17, 19.

6, 7. Hvorfor må dette ha virket som en mørk og håpløs tid for Esekiel?

 6 For en troens mann som Esekiel må dette ha virket som en mørk og håpløs tid. Noen av de andre som var i eksil, lurte kanskje på: Har Jehova forlatt oss for godt? Skal denne onde nasjonen Babylon med sine mange falske guder virkelig få utrydde den rene tilbedelsen av Jehova og gjøre slutt på hans styre på jorden?

7 Når du nå har denne bakgrunnen klart for deg, kan det være fint at du begynner ditt studium av dette emnet med å lese Esekiels levende beskrivelse av sitt første syn. (Esek 1:4–28) Mens du leser, så prøv å leve deg inn i hvordan Esekiel opplevde dette. Prøv å se det han så, og å høre det han hørte.

Elven Eufrat i området nær Karkemisj (Se avsnittene 5–7)

Et helt unikt kjøretøy

8. Hva så Esekiel i synet, og hva var det et bilde på?

8 Hva var det Esekiel egentlig fikk se? Det var noe som så ut som et enormt og imponerende kjøretøy, en helt spesiell vogn. Kjøretøyet hadde fire kjempestore hjul, og ved siden av dem var det fire uvanlige åndeskapninger, som vi senere får vite var kjeruber. (Esek 10:1) Over disse var det en stor flate som så ut som om den var av is, og over den store flaten var Guds herlige trone, og der satt Jehova selv! Men hva var denne  vognen et bilde på? Det Esekiel så i synet, kan bare stå for én ting: den himmelske delen av Jehovas herlige, universelle organisasjon. Hvorfor sier vi det? Tenk over tre faktorer som gjør at vi trekker den konklusjonen.

9. Hvilken sammenheng er det mellom beskrivelsen av kjøretøyet og Jehovas forhold til sine himmelske skapninger?

9 Jehovas forhold til sine himmelske skapninger. Legg merke til at Jehovas trone i dette synet befinner seg over kjerubene. Andre steder i Guds Ord beskrives det også at Jehova troner over eller mellom sine kjeruber. (Les 2. Kongebok 19:15; 2. Mos 25:22; Sal 80:1) Han sitter selvfølgelig ikke over kjerubene i bokstavelig forstand, som om han var avhengig av disse mektige åndeskapningene for å komme seg dit han vil. På samme måte trenger han heller ikke en bokstavelig vogn for å kjøre noe sted. Men kjerubene forsvarer hans stilling som universets Overherre, og han kan sende dem til et hvilket som helst sted i universet for at de skal gjennomføre hans vilje. Som Jehovas tjenere, eller representanter, sørger de i likhet med alle Guds hellige engler for at Jehovas avgjørelser blir satt ut i livet. (Sal 104:4) Man kan si at Jehova «kjører» denne store vognen, som består av alle hans trofaste åndeskapninger, i den forstand at han som deres hersker gir dem befaling om hvor de skal dra, og hva de skal gjøre.

10. Hvorfor kan vi si at himmelvognen omfatter mer enn fire kjeruber?

 10 Kjøretøyet representerer mer enn kjerubene. Esekiel så fire kjeruber. I Bibelen brukes tallet fire ofte for å beskrive at noe er symmetrisk eller omfatter alle uten unntak. De fire kjerubene er derfor et passende bilde på alle Jehovas lojale åndesønner. Legg også merke til at det ikke bare er kjerubene som er fulle av øyne, men også hjulene, noe som forteller oss at mange flere enn de fire åndeskapningene i synet er på vakt og kan se alt. Og vi forstår av Esekiels beskrivelse av kjøretøyet at det er så gigantisk at til og med disse imponerende kjerubene blir små i forhold. (Esek 1:18, 22; 10:12) I tråd med dette er den himmelske delen av Jehovas organisasjon enorm og omfatter mye mer enn fire kjeruber.

Esekiel ble fylt av ærefrykt over synet av Jehovas himmelvogn (Se avsnittene 8–10)

11. Hvilket lignende syn fikk Daniel, og hvilken slutning får det oss til å trekke?

11 Daniels lignende syn av himmelen. Profeten Daniel levde et langt liv i eksil i byen Babylon, og han fikk også et syn av himmelen. Også i dette synet hadde Jehovas trone interessant nok hjul. Daniels syn legger vekt på størrelsen av Jehovas familie av åndeskapninger i himmelen. Daniel så «tusen ganger tusen» og «ti tusen ganger ti tusen» av Guds åndesønner stå foran Jehova. De utgjorde en himmelsk domstol, og hver og en av dem hadde etter alt å dømme sin egen tildelte plass. (Dan 7:9, 10, 13–18) Virker det ikke fornuftig å trekke den slutningen at Esekiels syn handler om den samme strålende forsamlingen av åndeskapninger?

12. Hvorfor er det til beskyttelse for oss å studere slike beretninger som Esekiels syn av himmelvognen?

12 Jehova vet at det er til beskyttelse for oss mennesker å konsentrere oss om åndelige realiteter – om «det vi ikke ser», som Paulus sier. Hvorfor? Som skapninger av kjøtt og blod har vi lett for å fokusere for mye på det som har med vårt fysiske liv å gjøre – «det vi ser», som bare er midlertidig. (Les 2. Korinter 4:18.) Satan utnytter denne tendensen og prøver å få oss til å bli altfor opptatt av livet her og nå. For å hjelpe oss til å stå imot et slikt press har Jehova gitt oss slike beretninger som denne i Esekiels profeti, der vi får et spennende innblikk i hvor imponerende og majestetisk Jehovas himmelske familie er.

«Rullende hjul!»

13, 14. (a) Hvordan beskrev Esekiel de hjulene han så? (b) Hvorfor passer det godt at Jehovas himmelvogn har hjul?

13 Til å begynne med fokuserte Esekiel mest på de fire kjerubene, og i kapittel 4 skal vi se hva disse åndeskapningene og deres spesielle utseende lærer oss om Jehova. Men rett ved siden av kjerubene så Esekiel fire hjul, sannsynligvis i hvert sitt hjørne av en stor firkant. (Les Esekiel 1:16–18.) Det så ut som om de var laget av krysolitt, en gjennomsiktig eller halvgjennomsiktig edelsten med gul eller gulgrønn farge. Dette vakre mineralet skinte.

 14 Det blir lagt stor vekt på hjulene i Esekiels syn. Er det ikke en uvanlig kombinasjon? En trone med hjul! Vi forbinder naturlig nok en trone med noe som er plassert et bestemt sted, for jordiske konger regjerer jo bare over et begrenset område. Men Jehovas unike styre er helt forskjellig fra menneskers styre. Som Esekiel snart skulle lære, er Jehovas suverene makt uten grenser. (Neh 9:6) Ja, den suverene Overherre kan utøve sin myndighet overalt!

15. Hva skrev Esekiel om størrelsen på hjulene og måten de var konstruert på?

15 Esekiel ble overveldet av størrelsen på hjulene. Han skrev: «Hjulringene var imponerende høye.» Kanskje vi kan se for oss at Esekiel lente hodet bakover for å se opp på de kolossale, skinnende hjulringene som raget opp mot himmelen. Han kom også med denne interessante opplysningen: «Hjulringene på alle de fire hjulene var fulle av øyne hele veien rundt.» Men det aller mest fascinerende var kanskje den uvanlige måten hjulene var konstruert på. Han forklarte: «De så ut til å være konstruert slik at et hjul var inni et annet hjul.» Hva betydde dette?

16, 17. (a) I hvilken forstand var et hjul inni et annet hjul? (b) Hva forteller hjulene om kjøretøyets manøvreringsevne?

16 Det ser ut til at hvert av de hjulene Esekiel så, i virkeligheten besto av to hjul som var satt sammen, og at hjulene hadde samme diameter og var plassert vinkelrett på hverandre. Dette kan forklare hvorfor hjulene fungerte slik Esekiel beskrev: «Når hjulene beveget seg, kunne de gå i en hvilken som helst av de fire retningene uten å snu seg.» Hva lærer disse hjulene oss om det himmelske kjøretøyet Esekiel så?

17 Siden hjulene var så høye, tilbakela de store avstander ved hver eneste omdreining. Det antydes faktisk at kjøretøyet beveget seg med lynets hastighet! (Esek 1:14) De uvanlige hjulene gir dessuten kjøretøyet en manøvreringsevne som ingeniører bare kan drømme om å få til. Kjøretøyet kan skifte retning uten å sette ned farten, for hjulene trenger ikke å snu seg. Men det skifter ikke retning blindt. Det at hjulringene er fulle av øyne, gir et levende bilde av at kjøretøyet får med seg alt som skjer rundt det, i alle retninger.

Hjulene var enormt store og beveget seg med kolossal hastighet (Se avsnitt 17)

18. Hva lærer vi av hjulenes enorme størrelse og av de mange øynene?

18 Så hva var det Jehova ville lære Esekiel – og alle trofaste mennesker – om den himmelske delen av sin organisasjon? Tenk over det vi har sett på så langt. Hjulenes størrelse og skinnende materiale forteller oss at den er strålende og vekker ærefrykt. De mange øynene på hjulene viser at den er oppmerksom på alt som skjer. Jehovas egne øyne ser alt. (Ordsp 15:3; Jer 23:24) Dessuten har han mange millioner engler, tjenere som han kan sende til en hvilken som helst del av universet, og de kan legge nøye merke til det som skjer, og  komme tilbake med rapport til sin Overherre. – Les Hebreerne 1:13, 14.

Hjulenes konstruksjon vitnet om perfekt manøvreringsevne (Se avsnittene 17, 19)

19. Hva forteller det oss om Jehova og den himmelske delen av hans organisasjon at vognen er så rask og lett å manøvrere?

19 Vi ser også at vognen er utrolig rask og lett å manøvrere. Tenk over kontrasten mellom den himmelske delen av Jehovas organisasjon og menneskelige regjeringer, institusjoner og organisasjoner. De famler omkring i blinde og vet verken hvordan de skal løse verdens problemer eller klare å tilpasse seg når forholdene forandrer seg. Til slutt vil de derfor bli fjernet. Jehovas himmelvogn, derimot, gjenspeiler på en perfekt måte den rimelige og fleksible Gud som styrer den. Som navnet hans antyder, kan han bli hva som helst som er nødvendig for at hans hensikt skal bli gjennomført. (2. Mos 3:13, 14) I det ene øyeblikket kan han for eksempel være en mektig kriger som kjemper for sitt folk, men i det neste øyeblikket kan han gå over til å være en som barmhjertig tilgir synder og viser omsorg for og hjelper en angrende synder som er dypt fortvilet. – Sal 30:5; Jes 66:13.

20. Hvorfor bør Jehovas himmelvogn fylle oss med ærefrykt?

20 Det vi har lært så langt om Esekiels syn, får oss kanskje til å spørre oss selv: «Har jeg den rette respekten for Jehovas himmelvogn?» Vi må huske at himmelvognen representerer en realitet som eksisterer her og nå. Når vi har et problem som gjør oss motløse, må vi aldri tro at Jehova, hans Sønn og englene ikke legger merke til det. Vi trenger heller ikke å bekymre oss for at vår Gud ikke skal dekke behovene våre i tide, eller for at hans organisasjon ikke skal klare å tilpasse seg nye utfordringer som dukker opp i den ustabile verden omkring oss. Husk at Jehovas organisasjon er aktiv, hele tiden i bevegelse. Esekiel hørte en stemme i himmelen rope: «Rullende hjul!» – tydeligvis en befaling til hjulene om å bevege seg i en bestemt retning. (Esek 10:13) Blir vi ikke fylt av ærefrykt når vi tenker på Jehovas organisasjon og hvordan han leder den? Men det er selvfølgelig Jehova selv vi har aller størst ærefrykt og respekt for.

Han som har kontrollen

21, 22. Hvordan kan vi forklare hva som holder de forskjellige delene av kjøretøyet på plass?

21 Esekiel rettet nå oppmerksomheten mot noe annet enn hjulene. Han så opp på «noe som lignet en stor flate som glitret som ærefryktinngytende is». (Esek 1:22) Høyt over hodene på kjerubene strakte denne herlige, funklende og delvis gjennomsiktige flaten seg ut. Men en teknisk interessert leser har nå kanskje mange spørsmål om kjøretøyet. For eksempel: Hva er det som holder den store flaten på plass over hjulene? Og hvordan kan hjulene fungere uten hjulakslinger? Siden dette  kjøretøyet er symbolsk, et bilde av noe virkelig i åndeverdenen, er det ikke bundet av fysiske lover. Legg også merke til at det sies: «Den ånden som virket på de levende skapningene, var også i hjulene.» (Esek 1:20, 21) Hvilken ånd var det som virket på kjerubene og på hjulene?

22 Det var uten tvil Jehovas hellige ånd, den mektigste kraften i universet. Den holder kjøretøyet sammen, gir det kraft og styrer dets perfekt synkroniserte bevegelser. La oss med dette i tankene følge Esekiels blikk når han nå retter det mot Ham som har kontrollen over kjøretøyet.

Esekiel måtte prøve å finne ord som kunne beskrive det fantastiske han fikk se

23. Hva slags uttrykk bruker Esekiel for å prøve å beskrive Jehova, og hvorfor?

23 Les Esekiel 1:26–28. Gjennom hele beskrivelsen av dette synet bruker Esekiel ofte slike uttrykk som noe «som lignet» og noe «som så ut som». Men i disse versene bruker han dem spesielt mange ganger. Det er som om han synes det er vanskelig å finne ord som beskriver det fantastiske han får se. Han så «noe som så ut som safirstein, og det lignet en trone». Kan du se det for deg – en trone meislet ut av en enorm, dypblå safirstein? Og på den satt det en betydningsfull person. Han «lignet et menneske».

24, 25. (a) Hva får regnbuen rundt Jehovas trone oss til å tenke på? (b) Hvilken virkning har slike syner noen ganger hatt på troens menn?

 24 Det var bare konturene av den majestetiske skikkelsen – Jehova – som kunne ses, for fra hoftene og oppover og fra hoftene og nedover var det «noe som strålte ut lik ild». Det er lett å forestille seg at Esekiel måtte myse og skygge for øynene når han så på denne strålende skikkelsen. Esekiel runder av beskrivelsen av synet ved å si: «Han var omgitt av stråleglans, som en regnbue i en sky på en regnværsdag.» Blir du ikke begeistret når du får se en regnbue? For en tydelig påminnelse en regnbue er om vår Skapers herlighet! Denne vakre og fargerike buen på himmelen minner oss kanskje også om den fredspakten Jehova opprettet etter vannflommen. (1. Mos 9:11–16) Enda så stor makt Den Allmektige har, er han en fredens Gud. (Hebr 13:20) Freden rår i hans hjerte og sprer seg til alle hans trofaste tjenere.

Den strålende regnbuen som omgir Jehovas trone, minner oss om at vi tjener fredens Gud (Se avsnitt 24)

25 Hvilken virkning hadde dette synet av Jehova Guds herlighet på Esekiel? Han skrev: «Da jeg fikk se dette, kastet jeg meg ned med ansiktet mot jorden.» Fylt av ærefrykt for Jehova falt Esekiel ned på bakken. Andre profeter reagerte på lignende måte da de fikk syner fra Jehova, så det å få et slikt syn må ha vært en overveldende opplevelse som gjorde at man følte seg liten. (Jes 6:1–5; Dan 10:8, 9; Åp 1:12–17) Men etter hvert følte slike menn seg i høy grad styrket av det Jehova hadde åpenbart for dem. Det samme gjaldt Esekiel. Også vi blir styrket når vi leser slike beretninger i Bibelen.

26. Hvordan må synet ha styrket Esekiel?

26 Hvis Esekiel var bekymret og urolig på grunn av den situasjonen Guds folk var i der i Babylon, må dette synet ha styrket ham. Det var tydelig at det ikke spilte noen rolle om Guds trofaste tjenere var i Jerusalem eller i Babylon eller noe annet sted. De ville aldri være utenfor rekkevidden til Jehovas strålende himmelvogn. Hva har vel en statsmakt under Satans innflytelse å stille opp med mot Ham som har kontrollen over en slik fantastisk organisasjon? (Les Salme 118:6.) Esekiel så også at himmelvognen ikke befant seg langt unna menneskene. Hjulene berørte faktisk jorden! (Esek 1:19) Jehova var altså svært interessert i sine trofaste tjenere som var i eksil. Omsorgen fra deres kjærlige Far ville alltid kunne nå dem.

Himmelvognen og deg

27. Hvilken betydning har Esekiels syn for oss i dag?

27 Har Esekiels syn noen betydning for oss i dag? Absolutt! Husk at Satan intensiverer sine angrep på den rene tilbedelsen av Jehova. Han ønsker å få oss til å tro at vi er alene, isolert og utenfor rekkevidden til vår himmelske Far og hans organisasjon. La aldri slike løgner få feste seg i ditt sinn og hjerte!  (Sal 139:7–12) I likhet med Esekiel har vi all grunn til å bli slått av ærefrykt. Vi trenger kanskje ikke å kaste oss ned med ansiktet mot jorden, slik han gjorde. Men bør ikke vi også bli fylt av dyp respekt når vi lærer om den kraften, hastigheten, manøvreringsevnen, fleksibiliteten og herligheten som preger den himmelske delen av Jehovas universelle organisasjon?

28, 29. Hva er det som viser at Jehovas himmelvogn har vært i bevegelse de siste hundre årene?

28 Husk at Jehovas organisasjon også har en jordisk del. Sant nok består den jordiske delen av ufullkomne mennesker. Men tenk på alt Jehova har utrettet her på jorden! Jehova har motivert mennesker over hele jorden til å gjøre ting som de aldri ville ha klart i egen kraft. (Joh 14:12) Ved bare å bla igjennom boken Guds rike hersker! blir vi minnet om det enorme omfanget forkynnelsesarbeidet har fått i løpet av de siste hundre årene. Vi blir også minnet om hvordan Jehovas organisasjon har gått framover med hensyn til å gi de sanne kristne opplæring, å vinne juridiske seire og også å bruke den nyeste teknologien for å få utført det arbeidet Gud vil at vi skal gjøre.

29 Når vi tenker på alt det som er blitt gjort i forbindelse med gjenopprettelsen av den rene tilbedelse nå i de siste dager for denne onde verden, er det lett å se at Jehovas himmelvogn har vært i bevegelse. For et unikt privilegium vi har som får være knyttet til denne organisasjonen og tjene en slik Overherre! – Sal 84:10.

Den jordiske delen av Jehovas organisasjon er hele tiden i bevegelse (Se avsnittene 28, 29)

30. Hva skal vi se på i det neste kapitlet?

30 Men vi kan lære mer av Esekiels syn. I det neste kapitlet skal vi se nærmere på de fire enestående «levende skapningene», eller kjerubene. Hva kan de lære oss om vår store Overherre, Jehova Gud?

^ avsn. 1 Esekiel skrev at det så ut som elektrum, en legering av gull og sølv.

^ avsn. 5 Dette var avstanden i luftlinje, men den ruten de bortførte sannsynligvis hadde fulgt, var nesten dobbelt så lang.