Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 KAPITTEL 4

Hvem er «de levende skapningene med fire ansikter»?

Hvem er «de levende skapningene med fire ansikter»?

ESEKIEL 1:15

FOKUS: De levende skapningene og hva vi lærer av å studere beskrivelsen av dem

1, 2. Hvorfor har Jehova noen ganger brukt visuelle hjelpemidler for å formidle sannheter til sine tjenere på jorden?

SE FOR deg en familie med små barn som sitter rundt kjøkkenbordet og studerer Bibelen. Faren bruker noen enkle tegninger for å hjelpe barna til å forstå noe bestemt i Bibelen. Barnas smil og engasjerte kommentarer tyder på at faren har lyktes. Ved å bruke bilder i tillegg til det han sier, hjelper han barna til å forstå ting om Jehova som de ellers ville ha vært for små til å forstå.

2 På lignende måte har Jehova brukt visuelle hjelpemidler for å hjelpe sine jordiske barn til å få innsikt i usynlige realiteter som de ellers ikke ville ha forstått. For å forklare dype sannheter om seg selv ga Jehova for eksempel Esekiel et syn med mange uvanlige bilder. I det forrige kapitlet drøftet vi ett slikt bilde. Nå skal vi konsentrere oss om et bestemt trekk ved dette imponerende synet og se hvordan det at vi forstår hva det betyr, kan hjelpe oss til å bli nærere knyttet til Jehova.

 Han fikk se «noe som så ut som fire levende skapninger»

3. (a) Hva fikk Esekiel se ifølge Esekiel 1:4, 5? (Se det første bildet.) (b) Hva legger du merke til om hvordan Esekiel beskriver det han ser?

3 Les Esekiel 1:4, 5. Esekiel beskrev «noe som så ut som fire levende skapninger» som hadde trekk som minnet om både engler, mennesker og dyr. Legg merke til hvor nøyaktig Esekiel var da han skrev at det han så, var «noe som så ut som» levende skapninger. Når du leser hele synet i Esekiel, kapittel 1, vil du legge merke til at han gjentatte ganger bruker slike uttrykk som «lignet», «var som» og «så ut som». (Esek 1:13, 24, 26) Det er tydelig at Esekiel forsto at det han så, var symbolske bilder av usynlige realiteter i himmelen.

4. (a) Hvilken virkning hadde synet på Esekiel? (b) Hva må Esekiel ha visst om kjeruber?

4 Esekiel må ha blitt fylt av ærefrykt over det han så og hørte i synet. De fire levende skapningene «så ut som glødende kull». Den raske måten de beveget seg på, minnet om «lynglimt». Lyden av vingene deres var «som lyden av brusende vannmasser», og når de beveget seg, «hørtes det ut som en hær». (Esek 1:13, 14, 24–28; se rammen «Jeg betraktet de levende skapningene».) I et senere syn identifiserte Esekiel disse fire levende skapningene som kjeruber, det vil si mektige engler. (Esek 10:2) Esekiel, som hadde vokst opp i en prestefamilie, visste sikkert at kjeruber er nært forbundet med Guds nærvær, og at de hele tiden står til tjeneste for Ham. – 1. Krøn 28:18; Sal 18:10.

«Hver av dem hadde fire ansikter»

5. (a) Hvordan kan vi si at kjerubene og de fire ansiktene deres gjenspeiler Jehovas store makt og herlighet? (b) Hvorfor minner denne delen av synet oss om betydningen av Guds navn? (Se fotnoten.)

5 Les Esekiel 1:6, 10. Esekiel skrev også at hver av kjerubene hadde fire ansikter – et menneskeansikt, et løveansikt, et okseansikt og et ørneansikt. Da Esekiel så disse fire ansiktene, må det ha gjort dypt inntrykk på ham og fått ham til å tenke på Jehovas overveldende makt og herlighet. Hvorfor? Det er verdt å merke seg at hvert av ansiktene tilhørte skapninger som er majestetiske, sterke og mektige. Løven er et majestetisk villdyr, oksen er et imponerende husdyr, ørnen er en mektig fugl, og mennesket er kronen på Guds jordiske skaperverk og har fått myndighet over alle andre skapninger på jorden. (Sal 8:4–6) I synet var disse fire mektige representantene for skaperverket – framstilt ved de fire ansiktene til hver kjerub – likevel under tronen til Jehova, som er den suverene Overherre over alle. For en fin illustrasjon som får fram at Jehova kan bruke det han har skapt, til å gjennomføre sin hensikt! * Det er virkelig sant det salmisten sier om Jehova: «Hans majestetiske storhet er hevet over himmelen og jorden.» – Sal 148:13.

Hva lærer vi av de fire levende skapningene og de fire ansiktene deres om Jehovas makt, herlighet og andre egenskaper? (Se avsnittene 5, 13)

6. Hva kan ha hjulpet Esekiel til å forstå at de fire ansiktene står for noe mer?

 6 Etter at Esekiel hadde hatt tid til å grunne over det han hadde sett, kan han ha tenkt på at Guds tjenere som levde før hans tid, hadde brukt dyr i sammenligninger. Patriarken Jakob hadde for eksempel sammenlignet sin sønn Juda med en løve og sin sønn Benjamin med en ulv. (1. Mos 49:9, 27) Hvorfor? Fordi løven og ulven ga et bilde av hvilke trekk eller egenskaper som ville kjennetegne disse mennene og etterkommerne deres. Med slike eksempler fra Moses’ inspirerte skrifter i tankene kan det være at Esekiel derfor kom til at kjerubenes ansikter også sto for bestemte egenskaper. Men hvilke egenskaper?

Egenskaper som kjennetegner Jehova og hans himmelske familie

7, 8. Hvilke egenskaper forbindes ofte med de fire ansiktene til kjerubene?

7 Hvilke egenskaper forbandt bibelskribenter som levde før Esekiels tid, med løven, ørnen og oksen? Legg merke til disse uttalelsene: «En tapper mann med et hjerte som en løve.» (2. Sam 17:10; Ordsp 28:1) «Ørnen flyr til værs», og «den har øyne som ser langt». (Job 39:27, 29) «Oksens kraft gir stor avling.» (Ordsp 14:4) Slike skriftsteder viser at løveansiktet er et symbol på rettferdighet forbundet med mot, at ørneansiktet står for vidtskuende visdom, og at okseansiktet er et bilde på ubegrenset makt, slik våre publikasjoner ofte har sagt.

8 Men hva med menneskeansiktet? (Esek 10:14) Det må stå for en egenskap som ikke er typisk for noe dyr, men som kjennetegner mennesker, som er skapt i Guds bilde. (1. Mos 1:27) Denne egenskapen – som på jorden er unik for mennesker – blir framhevet i disse budene fra Gud: «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte», og: «Du skal elske din neste som deg selv.» (5. Mos 6:5; 3. Mos 19:18) Når vi er lydige mot disse budene ved å vise uselvisk kjærlighet, gjenspeiler vi Jehovas kjærlighet. Apostelen Johannes skrev: «Vi elsker fordi han elsket oss først.» (1. Joh 4:8, 19) Menneskeansiktet er derfor et symbol på kjærlighet.

9. Hvem er det som har de egenskapene som kjerubenes ansikter står for?

9 Hvem er det som har disse egenskapene? Det er jo kjerubenes ansikter som beskrives, så de som har disse egenskapene, må være alle dem som kjerubene i synet er et bilde på – Jehovas himmelske familie av lojale åndeskapninger. (Åp 5:11) Og siden Jehova er kilden til kjerubenes liv, er han også kilden til egenskapene deres. (Sal 36:9) Kjerubenes ansikter symboliserer derfor egenskaper som Jehova selv har. (Job 37:23; Sal 99:4; Ordsp 2:6; Mi 7:18) La oss kort se på hvordan Jehova viser disse egenskapene.

10, 11. På hvilke måter nyter vi godt av Jehovas fire viktigste egenskaper?

 10 Rettferdighet. Siden Jehova «elsker rett», er han en Gud «som ikke gjør forskjell på folk». (Sal 37:28; 5. Mos 10:17) Muligheten til å bli en tjener for ham og fortsette å være det og til å få evige velsignelser står derfor åpen for oss alle, uansett sosial status eller bakgrunn. Visdom. Jehovas «hjerte er vist», og han har gitt oss en bok full av «praktisk visdom». (Job 9:4; Ordsp 2:7) Det at vi lever etter de vise rådene i Bibelen, hjelper oss til å håndtere utfordringer i hverdagen og til å ha et meningsfylt liv. Makt. Jehova «har stor makt», og han bruker sin hellige ånd til å gi oss «den kraften som er over det normale». Dette styrker oss til å mestre prøvelser, uansett hvor alvorlige eller smertefulle de måtte være. – Nah 1:3; 2. Kor 4:7; Sal 46:1.

11 Kjærlighet. Jehova er «rik på lojal kjærlighet» og vil derfor aldri svikte sine trofaste tjenere. (Sal 103:8; 2. Sam 22:26) Selv om vi er nedtrykte fordi vi på grunn av dårlig helse eller høy alder ikke kan gjøre så mye i tjenesten for Jehova som før, finner vi trøst i å vite at Jehova husker den kjærligheten vi har vist ham ved det vi har gjort tidligere. (Hebr 6:10) Det er tydelig at vi allerede nå nyter godt av hvordan Jehova har vist rettferdighet, visdom, makt og kjærlighet – hans fire viktigste egenskaper – og det kommer vi til å fortsette å gjøre i tiden framover.

12. Hva bør vi huske om vår evne til å forstå Jehovas egenskaper?

12 Vi bør selvfølgelig huske at det vi som mennesker er i stand til å forstå om Jehovas egenskaper, bare er «utkanten av hans verk». (Job 26:14) «Det er umulig for oss å forstå Den Allmektige fullt ut», for «hans storhet går over vår forstand». (Job 37:23; Sal 145:3) Så vi er klar over at vi ikke kan telle Jehovas egenskaper eller dele dem inn i kategorier. (Les Romerne 11:33, 34.) Det framgår faktisk av Esekiels syn at det ikke finnes noen grense for antallet eller omfanget av Guds egenskaper. (Sal 139:17, 18) Hvilket trekk ved synet er det som kaster lys over denne viktige sannheten?

«Fire ansikter ... fire vinger ... fire sider»

13, 14. Hva representerer kjerubenes fire ansikter, og hvorfor kan vi trekke den konklusjonen?

13 I synet så Esekiel at hver av kjerubene ikke hadde ett ansikt, men fire. Hva forteller det oss? Husk at Guds Ord ofte bruker tallet fire for å betegne at noe er fullstendig, eller at det omfatter alt. (Jes 11:12; Matt 24:31; Åp 7:1) Interessant nok nevner Esekiel tallet fire hele elleve ganger i dette synet. (Esek 1:5–18) Hvilken konklusjon kan vi så trekke? Siden de fire kjerubene er et bilde på alle de lojale åndeskapningene,  forstår vi det slik at de fire ansiktene til kjerubene sett under ett representerer alle de egenskapene Jehova har. *

14 Det at kjerubenes fire ansikter kan stå for mer enn bare fire egenskaper, kan vi illustrere ved hjelp av de fire hjulene i synet. Hvert hjul er imponerende, men sett under ett utgjør de fire hjulene mer enn fire imponerende hjul – de er det grunnlaget som himmelvognen hviler på. Slik er det også med de fire ansiktene. Sett under ett står de for mer enn bare fire imponerende egenskaper – man kan si at Jehovas enestående personlighet hviler på disse grunnleggende egenskapene. De inngår på en eller annen måte i alle de andre egenskapene Jehova har.

Jehova er nær alle sine lojale tjenere

15. Hvilken oppmuntrende sannhet lærte Esekiel ved hjelp av det første synet han fikk?

15 Ved hjelp av dette første synet lærte Esekiel noe viktig og oppmuntrende om sitt forhold til Jehova. Hva da? Vi får et hint om det helt i begynnelsen av Esekiels bok. Etter at Esekiel hadde fortalt at han var «i kaldeernes land», sa han om det han selv opplevde: «Der kom Jehovas hånd over ham.»  (Esek 1:3) Legg merke til at Esekiel sa at han fikk synet der – i Babylon – ikke i Jerusalem. * Hvilken sannhet lærte Esekiel av dette? Denne: Selv om han som en av de bortførte hadde lav status og befant seg langt unna Jerusalem og byens tempel, var han ikke atskilt fra Jehova og tilbedelsen av ham. Det at Jehova viste seg for Esekiel i Babylon, bekreftet at man kunne tilbe Jehova på en ren måte uavhengig av hvor man var, eller hvilken status man hadde. Det som var avgjørende, var Esekiels hjertetilstand og hans ønske om å tjene Jehova.

16. (a) Hva kan vi føle oss trygge på, ut fra det vi lærer av Esekiels syn? (b) Hvorfor ønsker du å tjene Jehova av hele ditt hjerte?

16 Hvorfor er den sannheten som Esekiel lærte, oppmuntrende for oss i dag? Den gjør at vi kan føle oss trygge på at når vi tjener Jehova helhjertet, holder han seg nær til oss uansett hvor vi bor, uansett hvilke bekymringer vi har, og uansett hvilken livssituasjon vi er i. (Sal 25:14; Apg 17:27) Og siden Jehova har stor lojal kjærlighet til hver enkelt av sine tjenere, er han ikke rask med å gi oss opp. (2. Mos 34:6) Jehovas lojale kjærlighet vil derfor alltid kunne nå oss. (Sal 100:5; Rom 8:35–39) Det imponerende synet av Jehovas hellighet og enestående makt minner oss dessuten om at Jehova er verdig til å få vår tilbedelse. (Åp 4:9–11) Så takknemlige vi er for at Jehova har brukt slike syner for å hjelpe oss til å forstå viktige sannheter om ham og hans egenskaper! Når vi får dypere innsikt i Jehovas tiltalende egenskaper, blir vi enda nærere knyttet til ham og får lyst til å lovprise ham og tjene ham av hele vårt hjerte og hele vår styrke. – Luk 10:27.

Jehovas lojale kjærlighet vil alltid kunne nå oss (Se avsnitt 16)

17. Hvilke spørsmål skal vi se på i de neste kapitlene?

17 Men sørgelig nok sto det svært dårlig til med den rene tilbedelse på Esekiels tid. Hvordan var det blitt slik? Hvordan reagerte Jehova? Og hvilken betydning har det som skjedde for så lenge siden, for oss i dag? Disse spørsmålene skal vi se på i de neste kapitlene.

^ avsn. 5 Esekiels beskrivelse av disse skapningene minner oss om Guds navn, Jehova, og vi forstår det slik at navnet betyr «han får ... til å bli». Én side ved dette navnet forteller at Jehova kan få det han har skapt, til å bli det som er nødvendig for at hans hensikt skal bli gjennomført. – Se Tillegg A4 i Ny verden-oversettelsen.

^ avsn. 13 I årenes løp har våre publikasjoner drøftet rundt 50 forskjellige egenskaper som Jehova har. – Se Indeks til Vakttårnets publikasjoner, under «Jehova», underoverskriften «Egenskaper (alfabetisk liste)».

^ avsn. 15 En bibelkommentator skriver om det enkle ordet «der» at det «fanger øyeblikkets forundring mer enn noe annet ord. ... Gud er der, i Babylon! For en trøst!»