Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Et brev fra det styrende råd

Et brev fra det styrende råd

Kjære brødre og søstre!

Året var 1971. De som var til stede på områdestevnet med temaet «Guds navn» det året, ble begeistret over å få flere nye publikasjoner. Det ble sagt om disse publikasjonene at de «overgikk alles forventninger». En bror sa om en av dem: «Den gir det mest interessante forhåndsglimtet vi noen gang har fått, av det som skal skje!» Hva var det han beskrev? Det var boken «Nasjonene skal kjenne at jeg er Jehova» – hvordan? (utgitt på norsk i 1973). Men hvorfor skapte denne boken så stor begeistring? Fordi den inneholdt oppdaterte forklaringer av de profetiene som står i Esekiels bok – profetier som berører hele menneskehetens framtid.

I årene etter at «Nasjonene skal kjenne»-boken ble utgitt, har antallet av Jehovas tjenere skutt i været – fra omkring 1,5 millioner til godt over 8 millioner. (Jes 60:22) Til sammen snakker de over 900 språk. (Sak 8:23) Mange har aldri hatt muligheten til å studere en bok som gir en detaljert forklaring av de profetiene som Esekiel skrev ned under inspirasjon.

I tiårene siden 1971 har vi dessuten fått en mye tydeligere forståelse av mange bibelske sannheter etter hvert som lyset er blitt klarere og klarere. (Ordsp 4:18) I 1985 fikk vi en klar forståelse av hvordan de «andre sauer» blir erklært rettferdige som Guds venner. (Joh 10:16; Rom 5:18; Jak 2:23) I 1995 forsto vi at det er under den kommende ‘store trengsel’ folk blir dømt som enten ‘sauer’ eller ‘geiter’. (Matt 24:21; 25:31, 32) Alle disse justeringene har hatt betydning for vår forståelse av Esekiels bok.

«Menneskesønn, se godt etter, lytt oppmerksomt, og merk deg alt det jeg viser deg, for det er derfor du er blitt ført hit.» – ESEKIEL 40:4

I de senere årene har lyset fortsatt å bli enda klarere. Tenk for eksempel på det vi kan lære av Jesu illustrasjoner. Mange av poengene i dem er nå blitt krystallklare i vårt sinn og hjerte. En rekke av disse illustrasjonene sikter til hendelser som snart skal finne sted under den store trengsel. Vår forståelse av bestemte profetier i Esekiels bok er også blitt klarere. Blant dem er profetiene om Gog av Magog (kapitlene 38 og 39), arbeidet til mannen med en sekretærs skrivesaker (kapittel 9) og dalen som var full av tørre knokler, og de symbolske stavene som ble ført sammen (kapittel 37). Alle disse justerte forståelsene oppdaterer det som ble skrevet for mange år siden i «Nasjonene skal kjenne»-boken.

Det er derfor ikke så rart at mange blant Jehovas folk har spurt: «Når skal vi få en bok som gir en oppdatert forklaring av Esekiels profetier?» Denne boken, Den rene tilbedelsen av Jehova – endelig gjenopprettet!, gjør nettopp det. Når du leser de 22 kapitlene og reflekterer over de vakre illustrasjonene de inneholder, vil du forstå at det ligger grundige undersøkelser bak utarbeidelsen av denne boken. Vi har brukt mye tid på ettertanke og bønn for å få et klart bilde av hvorfor Jehova har gitt oss den fascinerende bibelboken Esekiel. Vi har tenkt grundig over slike spørsmål som: Hva kunne de som levde på Esekiels tid, lære av det som står i Esekiels bok, og hva kan vi i vår tid lære av det som står der? Hvilke profetier dreier seg om hendelser som fremdeles hører framtiden til? Bør vi se etter forbilder og motbilder i Esekiels profetier? Svarene på disse spørsmålene gir oss  en klarere forståelse enn noen gang av denne høyt verdsatte bibelboken.

Når du leser Esekiels bok fra begynnelse til slutt, kan du ikke annet enn å føle ærefrykt for den himmelske delen av Jehovas organisasjon. Det gjør utvilsomt også inntrykk på deg å lære om de høye normene som Jehova har fastsatt for både dem i himmelen og dem på jorden som ønsker å tilbe ham på en måte som han godkjenner. Rene tilbedelsen-boken vil gi deg større verdsettelse av det Jehova allerede har gjort for sitt folk, og også av det han vil gjøre for dem i nær framtid. Du vil legge merke til at denne boken framhever to temaer om og om igjen. For det første: For å få et godt forhold til Jehova må vi kjenne ham og anerkjenne hans stilling som universets Overherre. For det andre: Vi må tilbe Jehova på den måten han godkjenner, og innrette livet vårt etter hans høye normer.

Det er vårt inderlige ønske at denne boken vil styrke din beslutning om å tilbe Jehova på en måte som er til ære for hans store og hellige navn. Samtidig håper vi at den vil oppmuntre deg til å fortsette å vente spent på den tiden da alle nasjonene skal innse at han er Jehova. – Esek 36:23; 38:23.

Måtte vår kjærlige Far, Jehova, velsigne de anstrengelsene du gjør deg for å forstå den boken som han inspirerte profeten Esekiel til å skrive.

Deres brødre

Jehovas vitners styrende råd