Den rene tilbedelsen av Jehova – endelig gjenopprettet!

Bibelboken Esekiel inneholder mange profetier som handler om gjenopprettelsen av den rene tilbedelse. Hvordan berører disse profetiene oss?

Et brev fra det styrende råd

Det er vårt inderlige ønske at denne boken vil hjelpe deg til å tjene Jehova på den måten han fortjener.

Trekk ved boken forklart

Rammene og tidslinjene inneholder tilleggsinformasjon som kan gi deg en bedre forståelse.

KAPITTEL 1

«Det er Jehova din Gud du skal tilbe»

Ved å få i stand et opprør dro Satan ikke bare i tvil Jehovas rett til å herske, men han rettet også et angrep mot den rene tilbedelse.

KAPITTEL 2

«Gud godkjente» gavene deres

Det mønsteret troens menn i fortiden etablerte, viser at fire grunnleggende krav må oppfylles for at Gud skal kunne godkjenne tilbedelse.

KAPITTEL 3

«Jeg fikk se syner fra Gud»

Esekiel ble fullstendig overveldet av det første synet han fikk. Det inneholder mye informasjon som er viktig for Guds tjenere i dag.

KAPITTEL 4

Hvem er «de levende skapningene med fire ansikter»?

Jehova brukte visuelle hjelpemidler overfor Esekiel for å hjelpe oss til å få innsikt i realiteter som vi ellers ikke ville ha forstått.

KAPITTEL 5

«Se alt det onde og avskyelige de driver med»

Esekiel får se sjokkerende scener som viser hvor lavt nasjonen har sunket åndelig sett.

KAPITTEL 6

«Nå er enden over deg»

Esekiels profetiske handlinger er en forutsigelse av hvordan Jehovas vrede vil ramme Jerusalem.

KAPITTEL 7

Nasjonene «skal innse at jeg er Jehova»

De nasjonene som hånte Jehovas navn og forfulgte eller fordervet hans folk, ville ikke slippe unna konsekvensene av det de gjorde. Hva kan vi lære av Israels forhold til disse nasjonene?

KAPITTEL 8

«Jeg skal sette én hyrde over dem»

Gud får Esekiel til å skrive ned fire profetier om Messias, Jehovas folks framtidige Hersker og Hyrde, som vil gjenopprette den rene tilbedelse én gang for alle.

KAPITTEL 9

«Jeg vil gi dem et hjerte som ikke er delt»

Har profetier som ble gitt til trofaste jøder i eksil i Babylon, noen betydning for oss?

KAPITTEL 10

«Dere skal bli levende»

Esekiel får et syn av en dalslette full av tørre knokler som blir levende. Hva betyr synet?

KAPITTEL 11

«Jeg har utnevnt deg til vaktmann»

Hva går oppgaven til denne vaktmannen ut på, og hvilket ansvar har han? Hvilken advarsel skal han forkynne?

KAPITTEL 12

«Jeg skal gjøre dem til én nasjon»

Jehova lover å forene sitt folk.

KAPITTEL 13

«Beskriv templet»

Hva betyr det templet Esekiel så i et syn?

KAPITTEL 14

«Dette er loven om templet»

Hva kan jødene på Esekiels tid ha lært av det synet han fikk av et tempel? Og hva betyr dette synet for oss i dag?

KAPITTEL 15

«Jeg skal sette en stopper for din prostitusjon»

Hva kan vi lære av beskrivelsene av de prostituerte i Esekiel og i Åpenbaringen?

KAPITTEL 16

«Sett et merke i pannen»

Trofaste på Esekiels tid fikk et merke i pannen så de kunne overleve. Hvilken betydning har det for oss?

KAPITTEL 17

«Jeg er imot deg, Gog»

Hvem er Gog av Magog, og hva slags land invaderer han?

KAPITTEL 18

‘Min voldsomme harme kommer til å flamme opp’

Gogs angrep vekker Jehovas harme og får Jehova til å beskytte sitt folk.

KAPITTEL 19

«Alt skal leve der elven renner»

Hvorfor kan vi si at Esekiels syn av en elv som rant fra templet, er blitt oppfylt, blir oppfylt og vil bli oppfylt i framtiden?

KAPITTEL 20

‘Fordel landet som en arv’

I et syn gir Gud Esekiel og hans landsmenn beskjed om at det lovte land skal fordeles mellom Israels stammer.

KAPITTEL 21

«Navnet på byen skal ... være: ‘Jehova er der’»

Hva kan vi lære av Esekiels syn av byen og av byens meningsfylte navn?

KAPITTEL 22

«Det er Gud du skal tilbe!»

Målet med denne boken er å styrke oss i vår beslutning om å tilbe Jehova Gud og ingen andre.

Oversikt over justerte forståelser

Hvorfor er vår forståelse av noen av profetiene i Esekiels bok blitt justert?

RAMME 1A

Hva er tilbedelse?

Hva er egentlig tilbedelse? Hvordan blir temaet tilbedelse framhevet i Esekiel? Hva innebærer ren tilbedelse?

RAMME 1B

Oversikt over Esekiel

Innholdet i boken er for det meste ordnet både kronologisk og etter emne.

RAMME 2A

Hvordan Esekiels profetier skal forstås

Boken inneholder syner, illustrasjoner og lignelser og forteller om symbolske handlinger. Mye av dette var budskaper fra Gud om noe som skulle skje i framtiden.

RAMME 2B

Esekiels liv – hendelser og årstall

Andre profeter tjente samtidig med Esekiel. I Esekiels levetid skjedde det mange begivenheter som var viktige i hans folks historie.

RAMME 3A

Den lange reisen til Babylonia

Hvilken rute fulgte jødene sannsynligvis da de ble ført i eksil fra Juda til Babylon?

RAMME 4A

«Jeg betraktet de levende skapningene»

Hvilken forskjell var det mellom de fire skapningene Esekiel så i et syn, og de enorme statuene som fantes i det gamle Assyria og Babylonia?

RAMME 5A

«Menneskesønn, ser du dette?»

Esekiel får se fire avskyelige scener i templet og forgården.

RAMME 6A

«Du skal barbere av deg håret og skjegget»

Gud sier til Esekiel at han skal utføre noen profetiske handlinger som viser hva som snart skal skje i Jerusalem.

RAMME 7A

Nasjonene rundt Jerusalem

Juda og nabolandene var en arena for mange maktkamper.

RAMME 7B

Sentrale uttrykk i Esekiels bok

Enkelte uttrykk forekommer mange ganger gjennom hele denne profetiske boken.

RAMME 8A

En profeti om Messias – det majestetiske sedertreet

Hva betyr den profetiske lignelsen som står i Esekiel, kapittel 17?

RAMME 8B

Tre profetier om Messias

Esekiel uttaler profetier om at den framtidige lederen for Guds folk fortjener vår tillit.

RAMME 9A

Jehova holder sine løfter – i gammel tid

Gud inspirerer Esekiel til å formidle fem profetier om utfrielse og gjenopprettelse.

RAMME 9B

Hvorfor 1919?

Hvorfor sier vi at Guds folk ble utfridd fra fangenskapet i Babylon den store i 1919?

RAMME 9C

Jehova holder sine løfter – i nyere tid

Hvordan har noen av Guds løfter fått to oppfyllelser?

RAMME 9D

Profetier om fangenskap og gjenopprettelse

Profetier om jødenes fangenskap i det gamle Babylon fikk en større oppfyllelse da den kristne menighet var i fangenskap i Babylon den store.

RAMME 9E

‘Den tiden da alt skal gjenopprettes’

Apostelen Peter ble inspirert til å forutsi en tidsperiode som skulle begynne med at Kristus ble innsatt som Konge, og fortsette helt til slutten av tusenårsriket

RAMME 10A

Den rene tilbedelse – gradvis gjenopprettet

Hvilken utvikling banet veien for forkynnelsen i vår tid?

RAMME 10B

«Tørre knokler» og «to vitner» – hva er forbindelsen?

Hvordan er disse profetiene blitt oppfylt i nyere tid?

RAMME 10C

Hjelp til å komme på fote igjen

Til tider kan vi føle at påkjenninger og prøvelser tapper oss for krefter, men vi kan lære noe oppmuntrende av synet av de tørre knoklene som ble levende.

RAMME 11A

Ansvarsbevisste vaktmenn

De møtte motstand og forble lojale mot Jehova. De forkynte både advarsler og gode nyheter.

RAMME 12A

De to stavene som blir ført sammen

Hvem var disse stavene et bilde på i gammel tid og i nyere tid?

RAMME 13A

Forskjellige templer, forskjellige ting å lære

Hvilke forskjeller er det mellom det templet som Esekiel så, og det templet som apostelen Paulus beskrev?

RAMME 14A

Hva vi kan lære av Esekiels tempelsyn

Hva lærer du av Esekiels tempelsyn som du kan bruke i din tilbedelse av Gud?

RAMME 15A

De prostituerte søstrene

Jehovas beskrivelse av Ohola og Oholiba viser hva han mener om dem som er falske representanter for hans hellige navn, og som fordreier hans normer for ren tilbedelse.

RAMME 16A

Er kristenheten et motbilde til Jerusalem?

Hvorfor har vi justert vår forståelse?

RAMME 16B

Sukking og stønning, merking og utslettelse – når og hvordan?

Synet i Esekiel 9 kan hjelpe oss til ikke å være redde for det som vil skje når denne verdensordningen går under.

RAMME 18A

Jehova advarer om den kommende krigen

Bibelen forteller om en avgjørende krig der Gud skal utrydde alle som er imot ham.

RAMME 19A

Elver av velsignelser fra Jehova

Flere av bibelskribentene bruker samme slags illustrasjon som Esekiel om velsignelser fra Jehova.

RAMME 19B

En liten strøm blir til en stor elv!

Hva er den elven som renner ut fra Guds helligdom, et bilde på?

RAMME 20A

Fordelingen av landet

Esekiels syn av fordelingen av landet var ikke bare til oppmuntring for de jødene som var i eksil i Babylon, men er også oppmuntrende for Guds folk i dag.

RAMME 21A

«Det bidraget dere skiller ut»

Gud skiller ut et bestemt landområde. Hvilke fem deler består det av? Hvilket formål tjener de?

RAMME 22A

Den siste prøven

Hva venter dem som består den siste prøven?