Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LEKSJON 6

Skriftsteder tydelig forklart

Skriftsteder tydelig forklart

Johannes 10:33–36

MÅL: Det er ikke nok å bare lese et skriftsted og så gå videre til neste tanke. Sørg for at tilhørerne dine tydelig kan se forbindelsen mellom det skriftstedet du leser, og det poenget du vil ha fram.

HVORDAN FÅ DET TIL:

  • Framhev nøkkelord. Etter at du har lest et skriftsted, bør du framheve de ordene som er direkte knyttet til poenget ditt. Det kan du gjøre enten ved å gjenta ordene eller ved å stille et spørsmål som får tilhørerne til å finne nøkkelordene.

  • Understrek poenget. Hvis du nevnte en konkret grunn til at du skulle lese et skriftsted, så forklar hvordan nøkkelordene i skriftstedet støtter det du ville framheve.

  • Gjør forklaringen din enkel. Unngå å kommentere detaljer som ikke har noen betydning for det poenget du ønsker å understreke. Basert på hva tilhørerne allerede vet om emnet, må du bestemme deg for hvor mye du skal forklare for at poenget med skriftstedet skal komme tydelig fram.