Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LEKSJON 3

Bruk av spørsmål

Bruk av spørsmål

Matteus 16:13–16

MÅL: Still taktfulle spørsmål for å vekke interesse og holde på oppmerksomheten, for å hjelpe tilhørerne dine til å resonnere og for å framheve viktige punkter.

HVORDAN FÅ DET TIL:

  • Vekk interesse og hold på oppmerksomheten. Still retoriske spørsmål som får tilhørerne til å svare inni seg, eller som gjør dem nysgjerrige.

  • Resonner over et emne. Hjelp tilhørerne dine til å se logikken i et resonnement ved å bruke en spørsmålsrekke som leder fram til en logisk konklusjon.

  • Framhev viktige punkter. Still et spennende spørsmål som overgang til en hovedtanke. Bruk repetisjonsspørsmål når du er ferdig med et hovedpunkt, eller når du avslutter talen eller presentasjonen.