Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LEKSJON 11

Begeistring

Begeistring

Romerne 12:11

MÅL: Snakk med entusiasme for å engasjere og motivere tilhørerne.

HVORDAN FÅ DET TIL:

  • La ditt eget hjerte bli berørt. Når du forbereder deg til et lese- eller taleoppdrag, så tenk grundig over hvorfor det budskapet du skal formidle, er viktig. Sett deg så godt inn i stoffet at du kan tale fra hjertet.

  • Tenk på tilhørerne dine. Tenk over hvorfor det du skal lese opp eller forklare, er nyttig for andre. Tenk også over hvordan du kan presentere stoffet på en måte som gjør at tilhørerne får større verdsettelse av det.

  • Presenter stoffet på en levende måte. Tal engasjert. Gi uttrykk for hva du føler for stoffet, gjennom naturlige gester og oppriktige ansiktsuttrykk.