Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LEKSJON 10

Modulasjon

Modulasjon

Ordspråkene 8:4

MÅL: Få fram meningen på en tydelig måte og vekk tilhørernes følelser ved å variere stemmestyrken, stemmeleiet og tempoet.

HVORDAN FÅ DET TIL:

  • Varier stemmestyrken. Øk styrken for å framheve viktige tanker og for å motivere tilhørerne. Gjør det samme når du leser domsbudskaper fra Bibelen. Demp styrken for å skape forventning eller for å formidle frykt og bekymring.

  • Varier stemmeleiet. Hvis det passer på ditt språk, kan du snakke med lysere stemme for å uttrykke begeistring eller for å betone størrelse og avstand. Snakk med dypere stemme for å uttrykke sorg og bekymring.

  • Varier tempoet. Snakk fortere for å formidle begeistring eller skape spenning. Snakk saktere når du skal understreke viktige poenger.