Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Kapittel 7

Makt til å beskytte – «Gud er for oss en tilflukt»

Makt til å beskytte – «Gud er for oss en tilflukt»

1, 2. Hvilken farlig situasjon kom israelittene i da de gikk inn i Sinai-området i 1513 fvt., og hvordan beroliget Jehova dem?

ISRAELITTENE var i fare da de gikk inn i Sinai-området i begynnelsen av 1513 fvt. En skremmende reise lå foran dem, en reise gjennom ’en stor og fryktinngytende ødemark, med giftslanger og skorpioner’. (5. Mosebok 8: 15) De var også truet av angrep fra fiendtlige nasjoner. Jehova hadde brakt sitt folk opp i denne situasjonen. Ville han, som deres Gud, være i stand til å beskytte dem?

2 Det var betryggende å høre hva Jehova sa: «Dere har selv sett hva jeg gjorde med egypterne, for at jeg kunne bære dere på ørnevinger og føre dere til meg.» (2. Mosebok 19: 4) Jehova minnet sitt folk om at han hadde utfridd dem av egypternes hånd og billedlig talt brukt ørner for å bringe dem i sikkerhet. Men det er også andre grunner til at det passer godt å tale om «ørnevinger» når en skal illustrere hvordan Jehova beskytter sitt folk.

3. Hvorfor er «ørnevinger» et godt bilde på Jehovas beskyttelse?

3 Det er ikke bare når ørnen skal fly høyt oppe i luften, at den bruker de store, sterke vingene. I den varme perioden midt på dagen brer ørnemoren ut vingene — som kan ha et spenn på to meter — og danner en beskyttende parasoll som verner de små ungene mot den brennende solen. Noen ganger holder den vingene tett rundt ungene for å beskytte dem mot den kalde vinden. Akkurat som ørnen verner ungene sine, hadde Jehova vernet og beskyttet Israels nasjon, som var som fugleunger som nettopp var blitt flygedyktige. I ødemarken kunne de fortsette å søke ly i skyggen av hans sterke vinger så lenge de var trofaste.  (5. Mosebok 32: 9—11; Salme 36: 7) Men kan vi i dag med rette regne med Guds beskyttelse?

Løftet om Guds beskyttelse

4, 5. Hvorfor kan vi stole fullt og fast på Jehovas løfte om beskyttelse?

4 Jehova er avgjort i stand til å beskytte sine tjenere. Han er «Gud Den Allmektige», en tittel som viser at ingen har så stor makt som han. (1. Mosebok 17: 1) Som et ustoppelig tidevann kan Jehovas anvendte makt ikke holdes tilbake. Ettersom han er i stand til å gjøre alt det han vil, kan vi spørre: Vil Jehova bruke sin makt for å beskytte sitt folk?

5 Svaret er ja! Jehova forsikrer oss om at han vil beskytte sitt folk. «Gud er for oss en tilflukt og styrke, en hjelp som i trengsler er lett å finne,» står det i Salme 46: 1. Ettersom Gud «ikke kan lyve», kan vi stole fullt og fast på hans løfte om beskyttelse. (Titus 1: 2) La oss se på noen illustrasjoner han benytter for å beskrive sin beskyttelse og omsorg.

6, 7. a) Hva beskyttet en hyrde i bibelsk tid sauene mot? b) Hvordan illustrerer Bibelen Jehovas inderlige ønske om å beskytte og ha omsorg for sauene sine?

6 Jehova er en Hyrde, og «vi er hans folk og sauene på hans beite». (Salme 23: 1; 100: 3) Det er få dyr som er så hjelpeløse som sauer som blir holdt som husdyr. En hyrde, eller sauegjeter, i bibelsk tid måtte være modig for å beskytte sauene sine mot løver, ulver og bjørner, og mot tyver. (1. Samuelsbok 17: 34, 35; Johannes 10: 12, 13) Men noen ganger måtte han også være øm og varsom for å beskytte sauene. Når en sau lammet langt borte fra kveen, måtte en omsorgsfull hyrde passe på den mens den selv var hjelpeløs, og så løfte opp det forsvarsløse lammet og bære det til kveen.

«Ved sin barm skal han bære dem»

7 Når Jehova kaller seg selv en hyrde, er det en forsikring  om at han har et inderlig ønske om å beskytte oss. (Esekiel 34: 11—16) Husk hvordan Jehova blir omtalt i Jesaja 40: 11, som vi drøftet i kapittel 2 i denne boken: «Som en hyrde skal han gjete sin flokk. Med sin arm skal han samle lammene; og ved sin barm skal han bære dem.» Hvordan går det til at et lite lam havner ved hyrdens «barm» — i de øverste kappefoldene hans? Lammet nærmer seg kanskje hyrden og gir ham en liten dult i benet. Men det er hyrden som må bøye seg, ta lammet opp og forsiktig legge det ved barmen. Er ikke dette en vakker beskrivelse av hvor villig vår store Hyrde er til å verne og beskytte oss?

8. a) Hvem blir Guds løfte om beskyttelse rettet til, og hvordan framgår det av Ordspråkene 18: 10? b) Hva innebærer det å ta sin tilflukt i Guds navn?

8 Det er knyttet en betingelse til Guds løfte om beskyttelse — han beskytter bare dem som nærmer seg ham. Ordspråkene 18: 10 sier: «Jehovas navn er et sterkt tårn. Dit inn løper den rettferdige og blir beskyttet.» I bibelsk tid hendte det at det ble bygd tårn ute i ødemarken som skulle tjene som tilfluktssteder. Men den som var i fare, måtte selv løpe dit for å komme seg i sikkerhet. Slik er det også når det gjelder det å ta sin tilflukt i Guds navn. Det innebærer mer enn bare å si Guds navn om og om igjen; Guds navn er ikke noe trylleformular. Vi må kjenne ham som bærer dette navnet, stole på ham og leve i samsvar med hans rettferdige normer. Hvor kjærlig er det ikke av Jehova å forsikre oss om at hvis vi kommer til ham i tro, skal han være et beskyttende tårn for oss!

’Vår Gud er i stand til å redde oss’

9. Har Jehova gjort mer enn bare å love å beskytte sitt folk? Forklar.

9 Jehova har gjort mer enn bare å love å beskytte sitt folk. I bibelsk tid viste han på mirakuløse måter at han er i stand til å gjøre det. Opp gjennom Israels historie holdt Jehovas  mektige «hånd» ofte skremmende fiender i sjakk. (2. Mosebok 7: 4) Men Jehova beskyttet også enkeltpersoner.

10, 11. Hvilke bibelske eksempler har vi på at Jehova har beskyttet enkeltpersoner?

10 Da tre unge hebreere — Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego — nektet å falle ned for kong Nebukadnesars billedstøtte av gull, truet den rasende kongen med å kaste dem i en overopphetet ildovn. «Og hvem er den gud som kan redde dere av mine hender?» spurte Nebukadnesar, den mektigste kongen på jorden, spottende. (Daniel 3: 15) De tre unge mennene hadde full tillit til Guds makt til å beskytte dem, men de tok det ikke som en selvfølge at han skulle gjøre det. De svarte derfor: «Om så skal være, er vår Gud som vi tjener, i stand til å redde oss.» (Daniel 3: 17) Den brennende ildovnen representerte ikke noen utfordring for deres allmektige Gud, selv om den var blitt hetet opp sju ganger mer enn det som var vanlig. Han beskyttet dem, og kongen måtte innrømme: «Det finnes ingen annen gud som er i stand til å utfri slik som han.» — Daniel 3: 29.

11 Jehova viste også sin makt til å beskytte på en virkelig bemerkelsesverdig måte da han overførte sin enbårne Sønns liv til den jødiske jomfruen Marias morsliv. En engel sa til Maria at hun skulle ’unnfange i sitt morsliv og føde en sønn’. Engelen forklarte: «Hellig ånd skal komme over deg, og kraft fra Den Høyeste skal overskygge deg.» (Lukas 1: 31, 35) Guds Sønn hadde øyensynlig aldri før befunnet seg i en slik utsatt og sårbar posisjon. Ville den jordiske morens synd og ufullkommenhet sette en plett på fosteret? Ville Satan kunne skade eller drepe barnet før det var født? Umulig! Jehova dannet i virkeligheten en beskyttende mur rundt Maria, slik at ingenting — verken ufullkommenhet, skadelige krefter, et morderisk menneske eller en demon — kunne gjøre det voksende fosteret noe vondt.  Det var fullstendig beskyttet helt fra unnfangelsen av. Jehova fortsatte å beskytte Jesus som barn. (Matteus 2: 1—15) Fram til Jehovas fastsatte tid var hans elskede Sønn usårbar.

12. Hvorfor beskyttet Jehova på mirakuløst vis enkeltpersoner i bibelsk tid?

12 Hvorfor beskyttet Jehova noen enkeltpersoner på slike mirakuløse måter? I mange tilfeller beskyttet han enkeltpersoner av hensyn til noe som var langt viktigere enn disse personene, nemlig gjennomføringen av hans hensikt. Det var for eksempel nødvendig at barnet Jesus ble bevart i live, for at Guds hensikt skulle bli gjennomført, noe som med tiden ville være til velsignelse for hele menneskeheten. Beretningen om de mange måtene Jehova brukte sin makt til å beskytte på, er en del av de inspirerte Skrifter, som «ble skrevet til vår opplæring, for at vi ved vår utholdenhet og ved trøsten fra Skriftene skulle ha håp». (Romerne 15: 4) Ja, disse eksemplene styrker vår tro på vår allmektige Gud. Men på hvilken måte kan vi vente å bli beskyttet av Gud i dag?

Hva Guds beskyttelse ikke betyr

13. Er Jehova forpliktet til å utføre mirakler til gagn for oss? Forklar.

13 Det at Jehova har lovt å beskytte sitt folk, betyr ikke at han har forpliktet seg til å utføre mirakler til gagn for oss. Nei, vår Gud har ikke gitt oss noen garanti for at vi skal få leve et problemfritt liv i denne gamle ordning. Mange trofaste tjenere for Jehova møter motgang i form av fattigdom, krig, sykdom og død. Jesus sa rett ut til sine disipler at de som enkeltpersoner kunne risikere å måtte dø for sin tros skyld. Det var derfor Jesus la så stor vekt på det å holde ut til enden. (Matteus 24: 9, 13) Hvis Jehova hadde brukt sin makt til å utfri sine tjenere på mirakuløst vis i ethvert tilfelle, kunne det ha gitt Satan grunnlag for å håne ham og si at vår gudsfrykt ikke var ekte. — Job 1: 9, 10.

14. Hvilke eksempler viser at Jehova ikke bestandig beskytter alle sine tjenere på akkurat samme måte?

 14 Heller ikke i bibelsk tid beskyttet Jehova hver enkelt av sine tjenere mot å lide en for tidlig død. Apostelen Jakob ble for eksempel henrettet av Herodes omkring år 44 evt. Men kort tid etter dette ble Peter ’utfridd av Herodes’ hånd’. (Apostlenes gjerninger 12: 1—11) Og Johannes, Jakobs bror, levde lenger enn både Peter og Jakob. Det er innlysende at vi ikke kan vente at Gud skal beskytte alle sine tjenere på akkurat samme måte. Dessuten er det slik at «tid og uforutsett hendelse» rammer oss alle. (Forkynneren 9: 11) Hvordan beskytter så Jehova oss i dag?

Jehova gir fysisk beskyttelse

15, 16. a) Hva er det som viser at Jehova har beskyttet sine tilbedere i fysisk forstand som gruppe betraktet? b) Hvorfor kan vi ha tillit til at Jehova kommer til å beskytte sine tjenere nå og under «den store trengsel»?

15 La oss først se på fysisk beskyttelse. Som Jehovas tilbedere kan vi regne med å få fysisk beskyttelse som gruppe betraktet. Hvis vi ikke hadde fått det, ville vi ha vært et lett bytte for Satan. Tenk over dette: Satan, «denne verdens hersker», har ikke noe høyere ønske enn å utrydde den sanne tilbedelse. (Johannes 12: 31; Åpenbaringen 12: 17) Noen av de mektigste regjeringer på jorden har forbudt vårt forkynnelsesarbeid og forsøkt å utslette oss. Men Jehovas folk har stått fast og har fortsatt å forkynne uten stans! Hva er grunnen til at mektige nasjoner ikke har klart å stanse virksomheten til denne forholdsvis lille og tilsynelatende forsvarsløse gruppen kristne? Grunnen er at Jehova har holdt sine mektige vinger over oss! — Salme 17: 7, 8.

16 Hva med fysisk beskyttelse under den kommende «store trengsel»? Vi trenger ikke å frykte fullbyrdelsen av Jehovas dommer. «Jehova [vet] å utfri gudhengivne mennesker av prøvelse, men å holde urettferdige i forvaring til  avskjærelse på dommens dag.» (Åpenbaringen 7: 14; 2. Peter 2: 9) I mellomtiden er det to ting vi alltid kan være sikker på. For det første kommer Jehova aldri til å tillate at hans lojale tjenere blir utslettet fra jordens overflate. For det andre kommer han til å belønne dem som bevarer sin ulastelighet, med evig liv i sin rettferdige, nye verden — om nødvendig ved å oppreise dem fra de døde. For dem som dør, finnes det ikke noe tryggere sted å være enn i Guds minne. — Johannes 5: 28, 29.

17. Hvordan beskytter Jehova oss gjennom sitt Ord?

17 Også nå beskytter Jehova oss ved hjelp av sitt levende «ord», som har en motiverende kraft som kan lege hjerter og forandre folks liv. (Hebreerne 4: 12) Når vi følger dets prinsipper, kan vi i visse henseender bli beskyttet mot fysisk skade. «Jeg, Jehova, . . . lærer deg å gjøre det som er til gagn for deg,» står det i Jesaja 48: 17. Det er ingen tvil om at vi kan få bedre helse og leve lenger hvis vi lever i samsvar med Guds Ord. Fordi vi følger Bibelens veiledning når det gjelder å avholde oss fra utukt og rense oss for all besmittelse, unngår vi for eksempel uren atferd og skadelige vaner som ødelegger livet for mange ugudelige mennesker. (Apostlenes gjerninger 15: 29; 2. Korinter 7: 1) Så takknemlige vi kan være for den beskyttelse Guds Ord gir oss!

Jehova beskytter oss i åndelig forstand

18. Hvilken åndelig beskyttelse gir Jehova oss?

18 Det som er det viktigste, er at Jehova beskytter oss i åndelig forstand. Vår kjærlige Gud beskytter oss mot åndelig skade ved å utruste oss med det vi trenger for å kunne utholde prøvelser og verne om vårt forhold til ham. Han gjør dette for å bevare vårt liv, ikke bare i noen få år, men i all evighet. Tenk på noe av det han har gjort for å beskytte oss åndelig sett.

19. Hvordan kan Jehovas ånd hjelpe oss til å takle alle prøvelser vi måtte bli utsatt for?

 19 Jehova er ’den som hører bønner’. (Salme 65: 2) Når livets bekymringer og press virker overveldende, kan det være til stor hjelp å utøse vårt hjerte for ham. (Filipperne 4: 6, 7) Han fjerner kanskje ikke prøvelsene på mirakuløst vis, men som svar på våre inderlige bønner kan han gi oss den visdom vi trenger for å hanskes med dem. (Jakob 1: 5, 6) Jehova gir dessuten hellig ånd til dem som ber ham. (Lukas 11: 13) Hans mektige ånd kan hjelpe oss til å takle alle prøvelser vi måtte bli utsatt for. Den kan gi oss «kraft som er over det normale», til å holde ut helt til Jehova fjerner alle vonde problemer i den nye verden, som nå er så nær. — 2. Korinter 4: 7.

20. Hvordan kan Jehovas makt til å beskytte komme til uttrykk gjennom våre medtilbedere?

20 Det hender at Jehovas makt til å beskytte kommer til uttrykk gjennom våre medtilbedere. Jehova har sørget for at hans folk utgjør et verdensomfattende ’samfunn av brødre’. (1. Peter 2: 17; Johannes 6: 44) I den kjærlige atmosfæren i dette brorskapet ser vi levende vitnesbyrd om den  makt Guds hellige ånd har til å påvirke folk til det gode. Guds ånd frambringer frukt i oss — vakre, dyrebare egenskaper, deriblant kjærlighet, vennlighet og godhet. (Galaterne 5: 22, 23) Når vi har det vondt og en medtroende kommer med gode råd eller sårt tiltrengt oppmuntring, kan vi derfor takke Jehova for slike uttrykk for hans beskyttende omsorg.

21. a) Hvilken åndelig mat i rette tid skaffer Jehova til veie gjennom «den tro og kloke slave»? b) Hvordan har det Jehova har gjort for å beskytte oss i åndelig henseende, vært til gagn for deg personlig?

21 Jehova skaffer også til veie noe annet som beskytter oss: åndelig føde, mat i rette tid. For å hjelpe oss til å hente styrke i hans Ord har han gitt «den tro og kloke slave» i oppdrag å dele ut åndelig føde. Den trofaste slaven bruker trykte publikasjoner, deriblant bladene Vakttårnet og Våkn opp!, foruten møter og små og store stevner for å gi oss «mat i rette tid» — det vi trenger, når vi trenger det. (Matteus 24: 45) Har du noen gang hørt noe på et kristent møte — i en kommentar, i en tale eller i en bønn — som gav deg akkurat det du trengte av styrke og oppmuntring? Har det noen gang hendt at du har lest en bestemt artikkel i et av bladene som har hatt stor innvirkning på livet ditt? Husk at Jehova gir oss alt dette for å beskytte oss i åndelig forstand.

22. På hvilken måte bruker alltid Jehova sin makt, og hvordan kan vi si at det er til vårt beste?

22 Jehova er i sannhet et skjold «for alle som tar sin tilflukt til ham». (Salme 18: 30) Vi forstår at han ikke bruker sin makt til å beskytte oss mot all ulykke nå. Men han bruker alltid sin makt til å beskytte for å sørge for at hans hensikt blir gjennomført. Og i det lange løp er det til gagn for hans folk at han gjør det. Hvis vi nærmer oss ham og blir i hans kjærlighet, vil han gi oss evig liv under fullkomne forhold. I betraktning av disse framtidsutsiktene kan vi virkelig betrakte enhver lidelse i denne ordning som «kortvarig og lett». — 2. Korinter 4: 17.