Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 12

Hvorfor har Gud gitt oss Toraen?

Hvorfor har Gud gitt oss Toraen?

«En lov satte han i Israel, . . . slik at de kunne . . . sette sin lit til Gud.» – SALME 78:5–7.

JEHOVA gav Toraen, det vil si Mosebøkene, som et ledd i gjennomføringen av den hensikten han gjorde kjent i Eden – at han skulle gjenreise og velsigne hele menneskeslekten.

Hvilke lover gav Gud før Moseloven?

Gud gav menneskene flere lover. Blant annet forbød han dem å myrde og å spise blod. (1. Mosebok 9:3–5) Disse bestemmelsene understreker at livet er hellig, og de er bindende for hele menneskeheten, Noahs etterkommere.

Hvilken viktig rolle hadde Abraham i forbindelse med Guds hensikt?

Gud sa til den trofaste Abraham: «Ved hjelp av din ætt [en av hans etterkommere] skal alle jordens nasjoner visselig velsigne seg.» (1. Mosebok 22:18) Gud ville bruke denne ‘ætten’ til å gjennomføre sin hensikt.

Hvordan var Moseloven knyttet til Guds hensikt?

Den loven som ble gitt til Moses, var viktig i forbindelse med gjennomføringen av Guds hensikt

Den loven Gud gav Moses, hadde forbindelse med en pakt som Han inngikk med israelittene. Hvis de holdt denne pakten, ville Israel bli «et kongerike av prester og en hellig nasjon». – 2. Mosebok 19:5, 6.

Hvordan var Loven til gagn for hele menneskeheten?

Gud brukte Israels folk for å vise hvilke velsignelser det gir å støtte hans styre. Guds lov skulle veilede og beskytte israelittene, slik at de kunne bli «et lys for nasjonene». (Jesaja 42:6) For å kunne bli en slik velsignelse måtte israelittene følge Guds skrevne lov. – 5. Mosebok 11:26, 27.

Kunne en nasjon av ufullkomne mennesker følge Guds lov på en fullkommen måte?

I likhet med alle andre ufullkomne mennesker kom israelittene til kort, selv om mange hadde de beste intensjoner. Også Moses kom til kort. (4. Mosebok 12:3; 20:10–12) Likevel bevarte Gud fortidens Israel for å gjennomføre sin hensikt.