Livets opprinnelse – fem spørsmål verdt å stille

Undersøk bevisene og bestem deg så for om du vil tro på evolusjon eller på en skapelse.

En elevs dilemma

Elever som har lært om en skapelse, står ofte overfor et vanskelig valg.

SPØRSMÅL 1

Hvordan oppstod livet?

Svaret på dette spørsmålet kan ha stor innvirkning på hvordan du ser på livet.

SPØRSMÅL 2

Finnes det egentlig noen enkel livsform?

Hvis evolusjonsteorien stemmer, burde den gi en rimelig forklaring på hvordan den første «enkle» cellen ble til ved en tilfeldighet.

SPØRSMÅL 3

Hvor kom instruksene fra?

Biologer har brukt tiår på å studere human genetikk og de detaljerte instruksene som er lagret i det forunderlige DNA-molekylet.

SPØRSMÅL 4

Har alt liv felles avstamning?

Charles Darwin og hans meningsfeller forestilte seg at alle arter utviklet seg fra én enkelt livsform. Var det virkelig det som skjedde?

SPØRSMÅL 5

Er det fornuftig å tro på Bibelen?

Denne boken blir ofte omtalt eller sitert på en måte som får det som står i den, til å virke ufornuftig, uvitenskapelig eller direkte galt. Gir dette et riktig bilde av Bibelen?

Kildeliste

Her finner du en kildeliste til denne brosjyren.