Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 KAPITTEL 112

En illustrasjon om å være forberedt

En illustrasjon om å være forberedt

MATTEUS 25:1–13

  • ILLUSTRASJONEN OM DE TI JOMFRUENE

Jesus har svart på apostlenes spørsmål om tegnet på hans nærvær og på avslutningen på verdensordningen. Med dette i tankene gir han dem nå et klokt råd ved å fortelle enda en illustrasjon. Det vil være mulig for dem som lever under hans nærvær, å se oppfyllelsen av denne profetiske lignelsen.

Han innleder illustrasjonen slik: «Himmelens rike [kan] sammenlignes med ti jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var ukloke, og fem var kloke.» – Matteus 25:1, 2.

Jesus mener ikke at halvparten av de disiplene som skal arve himmelens rike, er ukloke, og at den andre halvparten er kloke. Nei, poenget hans er at i forbindelse med Riket har hver enkelt av disiplene hans mulighet til å velge om de vil være årvåkne, eller om de vil la seg distrahere. Jesus tviler imidlertid ikke på at hver av hans tjenere kan fortsette å være trofaste og bli velsignet av hans Far.

I illustrasjonen går alle de ti jomfruene ut for å ta imot brudgommen og bli med i bryllupsprosesjonen. Når han kommer, vil de lyse opp veien med lampene sine og på den måten ære ham mens han fører bruden til det huset som er gjort i stand for henne. Men hva er det som skjer?

Jesus forteller: «De ukloke tok ... med seg lampene sine, men ikke olje, mens de kloke tok med seg beholdere med olje i tillegg til lampene.  Siden det tok tid før brudgommen kom, ble alle jomfruene døsige og sovnet.» (Matteus 25:3–5) Brudgommen kommer ikke så snart som de hadde ventet. Det virker som om det drøyer lenge, og jomfruene sovner. Apostlene husker kanskje at Jesus har fortalt om en mann som tilhørte en framstående slekt, og som reiste bort og «omsider kom tilbake etter å ha fått kongemakten». – Lukas 19:11–15.

Jesus fortsetter illustrasjonen om de ti jomfruene og beskriver hva som skjer da brudgommen til slutt kommer: «Midt på natten hørtes et rop: ‘Her er brudgommen! Gå ut for å møte ham.’» (Matteus 25:6) Hvordan går det med jomfruene? Er de forberedt og årvåkne?

Jesus fortsetter: «Da reiste alle jomfruene seg og gjorde i stand lampene sine. De ukloke sa til de kloke: ‘Gi oss noe av oljen deres, for lampene våre holder på å slokne.’ De kloke svarte: ‘Kanskje det ikke blir nok til både oss og dere. Gå heller til dem som selger olje, og kjøp noe.’» – Matteus 25:7–9.

De fem ukloke jomfruene er altså ikke årvåkne og er ikke forberedt på at brudgommen kommer. De har ikke nok olje til lampene sine og må prøve å få tak i mer. Jesus forteller: «Mens de gikk av sted for å kjøpe olje, kom brudgommen. De jomfruene som var klare, gikk sammen med ham inn til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Senere kom også de andre jomfruene, og de sa: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’ Han svarte: ‘Jeg sier dere i sannhet: Jeg kjenner dere ikke.’» (Matteus 25:10–12) For et trist resultat for dem som ikke var forberedt og ikke fortsatte å være årvåkne!

Apostlene kan forstå at den brudgommen Jesus snakker om, er et bilde på Jesus selv. Han har også tidligere sammenlignet seg selv med en brudgom. (Lukas 5:34, 35) Og de kloke jomfruene? Da Jesus snakket om den «lille hjord», som skulle få Riket, sa han: «Vær påkledde og klare, og la lampene deres brenne.» (Lukas 12:32, 35) Så da Jesus forteller illustrasjonen om jomfruene, kan apostlene forstå at han sikter til dem og andre disipler som er en del av den lille hjord. Hva er så Jesu budskap i denne illustrasjonen?

Jesus lar det ikke være noen tvil om det. Han avslutter illustrasjonen med å si: «Hold dere derfor våkne, for dere kjenner verken dagen eller timen.» – Matteus 25:13.

Det er tydelig at Jesus minner sine trofaste disipler om at de i forbindelse med hans nærvær er nødt til å ‘holde seg våkne’. Han skal komme, og de må være forberedt og årvåkne – i likhet med de fem kloke jomfruene – slik at de ikke mister av syne sitt verdifulle håp og går glipp av den belønningen som kan bli deres.