Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LEKSJON 19

Hvem er den trofaste og kloke slave?

Hvem er den trofaste og kloke slave?

Vi har alle nytte av den åndelige maten vi får

Kort tid før sin død hadde Jesus en privat samtale med fire av disiplene sine – Peter, Jakob, Johannes og Andreas. Da Jesus forutsa hva som skulle være tegnet på hans nærvær i de siste dager, reiste han et viktig spørsmål: «Hvem er egentlig den trofaste og kloke slave, som hans herre har satt over tjenestefolkene sine for å gi dem mat i rette tid?» (Matteus 24:3, 45; Markus 13:3, 4) Jesus forsikret disiplene om at han som deres «herre» ville utnevne noen som skulle sørge for at hans disipler i endetiden fikk en jevn forsyning av åndelig mat. Hvem skulle utgjøre denne slaven?

En liten gruppe av Jesu salvede disipler. ‘Slaven’ er identisk med Jehovas vitners styrende råd. Den deler ut åndelig mat i rette tid til andre som tjener Jehova. Vi er avhengige av at denne trofaste slaven fortsetter ‘å gi oss den maten vi trenger, i rette tid’. – Lukas 12:42.

Den fører tilsyn med Guds husstand. (1. Timoteus 3:15) Jesus har gitt slaven stort ansvar. Den skal føre tilsyn med det arbeidet som den jordiske delen av Jehovas organisasjon utfører, og det gjør den ved å forvalte dens materielle ressurser, å lede forkynnelsesarbeidet og å gi oss undervisning gjennom menighetene. For å sørge for at vi får det vi trenger, når vi trenger det, deler «den trofaste og kloke slave» derfor ut åndelig mat ved hjelp av de publikasjonene vi bruker i tjenesten, og også gjennom det programmet for undervisning som vi har på møtene og stevnene våre.

Slaven er trofast mot Bibelens sannheter og mot oppdraget om å forkynne det gode budskap, og den er klok når det gjelder hvordan den tar hånd om Kristi interesser på jorden. (Apostlenes gjerninger 10:42) Jehova velsigner slavens arbeid – han gir sitt folk vekst og rikelig med åndelig mat. – Jesaja 60:22; 65:13.

  • Hvem har Jesus satt til å gi sine disipler åndelig mat?

  • Hvordan kan det sies at slaven er trofast og klok?