Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LEKSJON 14

Hvilke skoler har vi for pionerer?

Hvilke skoler har vi for pionerer?

USA

Gilead-skolen på Patterson i staten New York

Panama

Teokratisk opplæring har lenge vært noe som kjennetegner Jehovas vitner. De som har valgt å bruke mye av tiden sin i arbeidet med å forkynne om Riket, har mulighet til å gjennomgå spesielle skoler som kan hjelpe dem til å ‘fullføre sin tjeneste’. – 2. Timoteus 4:5.

Pionertjenesteskolen. Når man har vært alminnelig pioner i et år, blir man invitert til å gjennomgå en skole som varer i seks dager, og som kan bli holdt i en Rikets sal i nærheten. Formålet med skolen er å hjelpe pionerene til å få et nærere forhold til Jehova, bli dyktigere i alle grener av tjenesten og fortsette sin trofaste tjeneste.

Skolen for kristne forkynnere. Denne skolen, som varer i to måneder, gir opplæring til erfarne pionerer som er villige til å flytte for å tjene hvor som helst det er behov for dem. De sier i virkeligheten: «Her er jeg! Send meg!» og etterligner på den måten den største Evangelist som noen gang har utført tjeneste her på jorden, Jesus Kristus. (Jesaja 6:8; Johannes 7:29) Det å flytte langt fra hjemstedet kan bety at man må venne seg til en enklere levestandard. Kulturen, klimaet og maten kan være helt annerledes enn det man er vant til. Kanskje man også må lære seg et nytt språk. Denne skolen hjelper ugifte brødre og søstre og ektepar i alderen 23 til 65 år til å utvikle de kristne egenskapene som de vil trenge i de oppdragene de får, og til å utvikle ferdigheter som vil gjøre det mulig for Jehova og hans organisasjon å bruke dem i enda større grad.

Vakttårnets bibelskole Gilead. På hebraisk betyr «Gilead» «vitnerøys». Siden Gilead ble opprettet i 1943, har over 8000 elever fra denne skolen blitt sendt ut som misjonærer for å forkynne «til jordens ender», noe som har gitt svært gode resultater. (Apostlenes gjerninger 13:47) Da de første misjonærene kom til Peru, var det ingen menigheter der. Nå er det langt over 1000. Da vi begynte å sende misjonærer til Japan, var det færre enn 10 Jehovas vitner i landet. Nå er det godt over 200 000. Gilead-skolen varer i fem måneder og består av et grundig studium av Guds Ord. De som er spesialpionerer eller feltmisjonærer, de som tjener ved avdelingskontorer, og de som er i kretstjenesten, kan få denne intensive opplæringen med tanke på at de skal ha en stabiliserende og styrkende virkning på det verdensomfattende arbeidet.

  • Hva er formålet med Pionertjenesteskolen?

  • Hvem er Skolen for kristne forkynnere beregnet på?