Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LEKSJON 4

Hvorfor har vi utarbeidet Ny verden-oversettelsen?

Hvorfor har vi utarbeidet Ny verden-oversettelsen?

Kongo

Rwanda

Fragment av en del av Symmachos’ oversettelse til gresk (200- eller 300-tallet evt.) som inneholder Guds navn i Salme 69:31

I mange tiår brukte, trykte og distribuerte Jehovas vitner forskjellige bibeloversettelser. Men siden det er Guds vilje at alle mennesker skal få «nøyaktig kunnskap om sannheten», så vi etter hvert behovet for å utarbeide en ny oversettelse som kunne gjøre dette lettere for folk. (1. Timoteus 2:3, 4) I 1950 begynte vi derfor å utgi deler av Ny verden-oversettelsen på engelsk. Denne moderne bibeloversettelsen er blitt oversatt trofast og nøyaktig til over 170 språk.

Det var behov for en bibel som var lett å forstå. Språk forandrer seg over tid, og mange bibeloversettelser inneholder uklare og gammeldagse ord og uttrykk som er vanskelige å forstå. Det er dessuten blitt funnet gamle bibelhåndskrifter som er mer nøyaktige og nærmere den opprinnelige teksten, noe som har ført til en bedre forståelse av de språkene Bibelen ble skrevet på – hebraisk, arameisk og gresk.

Det var behov for en oversettelse som var lojal mot Guds ord. Bibeloversettere må være trofaste mot grunnteksten og ikke ta seg friheter når de oversetter Guds inspirerte skrifter. Likevel bruker de fleste bibeloversettelser ikke Guds navn, Jehova.

Det var behov for en bibel som gir Forfatteren ære. (2. Samuelsbok 23:2) I Ny verden-oversettelsen er Jehovas navn brukt de omkring 7000 gangene det står i de eldste håndskriftene, slik det er vist et eksempel på nedenfor. (Salme 83:18) Ny verden-oversettelsen er et resultat av mange års grundig forskning, og det er en glede å lese den, ettersom den overbringer Guds tanker på en tydelig måte. Enten du har denne oversettelsen på ditt språk eller ikke, oppmuntrer vi deg til å gjøre det til en god vane å lese Jehovas Ord hver dag. – Josva 1:8; Salme 1:2, 3.

  • Hvorfor kom vi fram til at det var behov for en ny oversettelse av Bibelen?

  • Hvilken daglig rutine er det bra å ha for alle som ønsker å lære om Guds vilje?