Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

LEKSJON 15

Hva gjør de eldste for menigheten?

Hva gjør de eldste for menigheten?

Finland

Undervisning

Hyrdebesøk

Forkynnelse

Vi har ikke noe lønnet presteskap i vår organisasjon. Isteden er det slik at kvalifiserte tilsynsmenn blir utnevnt til å «være hyrder for Guds menighet», slik det også var da den kristne menighet ble grunnlagt. (Apostlenes gjerninger 20:28) Disse eldste er åndelig modne menn som tar ledelsen i menigheten, og som tjener «som tilsynsmenn, ikke av tvang, men villig, for Guds øyne», og de gjør det ikke «av kjærlighet til uærlig fortjeneste, men med iver». (1. Peter 5:1–3) Hva gjør de for å hjelpe oss?

De har omsorg for oss og beskytter oss. De eldste gir veiledning fra Bibelen og hjelper menigheten til å holde seg nær til Jehova. De eldste er klar over at det er Gud som har betrodd dem denne viktige oppgaven, så de oppfører seg ikke som herrer over Guds folk, men hjelper oss, slik at vi kan ha det bra og være lykkelige. (2. Korinter 1:24) På samme måte som en bokstavelig gjeter er nøye med å vise hver enkelt sau omsorg, prøver de eldste å bli kjent med hvert enkelt medlem av menigheten. – Ordspråkene 27:23.

De lærer oss å gjøre Guds vilje. Hver uke leder de eldste møtene i menigheten med tanke på å styrke vår tro. (Apostlenes gjerninger 15:32) Disse trofaste brødrene tar også ledelsen i forkynnelsesarbeidet – de samarbeider med oss og gir oss opplæring i alle grener av tjenesten.

De gir oss personlig oppmuntring. For å gi hver enkelt av oss åndelig hjelp kan det være at de eldste kommer på besøk til oss eller har en samtale med oss i Rikets sal for å gi hjelp og oppmuntring fra Bibelen. – Jakob 5:14, 15.

I tillegg til det arbeidet de eldste gjør i menigheten, har de fleste av dem vanlig jobb og familieforpliktelser, som tar mye av deres tid og oppmerksomhet. Disse hardt arbeidende brødrene fortjener vår respekt. – 1. Tessaloniker 5:12, 13.

  • Hva slags rolle har de eldste i menigheten?

  • På hvilke måter viser de eldste oss personlig interesse?