Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

LEKSJON 5

Hva vil du kunne oppleve på møtene våre?

Hva vil du kunne oppleve på møtene våre?

Argentina

Sierra Leone

Belgia

Malaysia

Mange har sluttet å gå i kirken eller på religiøse møter fordi de føler at det ikke gir dem noen åndelig veiledning eller trøst. Hvorfor skulle du da gå på Jehovas vitners møter? Hva vil du få oppleve der?

Gleden ved å være blant mennesker som viser kjærlighet og omtanke. De kristne i det første århundre var organisert i menigheter, og de kom sammen på møter for å tilbe Gud, for å studere Skriftene og for å oppmuntre hverandre. (Hebreerne 10:24, 25) Den varme og kjærlige atmosfæren på møtene fikk dem til å føle at de var blant sanne venner – deres kristne brødre og søstre. (2. Tessaloniker 1:3; 3. Johannes 14) Vi følger dette mønsteret og opplever den samme gleden.

Nytten av å lære å anvende bibelske prinsipper. Menn, kvinner og barn går på de samme møtene, akkurat som i bibelsk tid. Godt kvalifiserte lærere bruker Bibelen for å hjelpe oss til å forstå hvordan vi kan anvende bibelske prinsipper i hverdagen. (5. Mosebok 31:12; Nehemja 8:8) Alle kan delta i sangen og være med på å gi kommentarer og på den måten gi uttrykk for sitt kristne håp. – Hebreerne 10:23.

Gleden ved å få sterkere tro på Gud. Apostelen Paulus skrev til en av menighetene på hans tid: «Jeg lengter etter å se dere, ... så vi kan ha en utveksling av oppmuntring ved hverandres tro, både deres og min.» (Romerne 1:11, 12) Det at vi regelmessig treffer våre brødre og søstre på møtene, styrker vår tro og vår beslutning om å leve et kristent liv.

Du er hjertelig velkommen til å komme på det neste møtet i menigheten vår og erfare dette selv. Du vil bli tatt godt imot. Det er gratis adgang til alle møtene, og det blir aldri tatt opp kollekt.

  • Hvilket mønster er våre menighetsmøter basert på?

  • Hvilket utbytte har vi av å være på møtene?