Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

LEKSJON 12

Hvordan er vårt forkynnelsesarbeid organisert?

Hvordan er vårt forkynnelsesarbeid organisert?

Spania

Hviterussland

Hongkong

Peru

Kort tid før sin død sa Jesus: «Det gode budskap om Riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord, slik at alle nasjonene får høre det, og så skal enden komme.» (Matteus 24:14) Men hvordan skulle dette verdensomfattende forkynnelsesarbeidet bli utført? Det skulle bli utført etter det mønsteret Jesus fastsatte da han var på jorden. – Lukas 8:1.

Vi kontakter folk i deres hjem. Jesus lærte disiplene sine å forkynne det gode budskap fra hus til hus. (Matteus 10:11–13; Apostlenes gjerninger 5:42; 20:20) Forkynnerne i det første århundre ble tildelt bestemte distrikter der de skulle forkynne. (Matteus 10:5, 6; 2. Korinter 10:13) Vårt forkynnelsesarbeid i dag er på lignende måte godt organisert, og hver enkelt menighet får tildelt et bestemt område som den skal gjennomarbeide. Dette gjør det mulig for oss å følge Jesu befaling om å «forkynne for folket og å vitne grundig». – Apostlenes gjerninger 10:42.

Vi prøver å kontakte folk overalt hvor de er å treffe. Jesus foregikk også med et godt eksempel ved å forkynne for folk på offentlige steder, for eksempel ved bredden av en sjø eller ved en offentlig brønn. (Markus 4:1; Johannes 4:5–15) Vi prøver også å få i gang samtaler om Bibelen med folk hvor som helst – på gaten, i forretningsstrøk, i parker og på telefon. Når det passer slik, forkynner vi også for naboer, kolleger, skolekamerater og slektninger. Alt dette har gjort det mulig for millioner av mennesker over hele jorden å få høre ‘det gode budskap om frelse’. – Salme 96:2.

Kan du komme på noen som du kunne tenke deg å gjøre kjent med det gode budskap om Guds rike og hva dette budskapet betyr for deres framtid? Ikke hold dette gode budskapet for deg selv. Fortell andre om det så snart som mulig!

  • Hvilket ‘godt budskap’ må bli forkynt?

  • Hvordan følger Jehovas vitner det mønsteret Jesus fastsatte med hensyn til å forkynne?