Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LEKSJON 22

Hva blir gjort på et avdelingskontor?

Hva blir gjort på et avdelingskontor?

Salomonøyene

Canada

Sør-Afrika

Medlemmene av Betel-familien tjener i forskjellige avdelinger og støtter ved sin tjeneste forkynnelsesarbeidet i ett eller flere land. De tjener kanskje i oversetterteam, arbeider med trykking av blad, innbinding av bøker eller lagring av litteratur, produserer lydinnspillinger eller filmer eller tar seg av andre ting.

Et utvalg ved avdelingskontoret fører tilsyn med virksomheten. Det styrende råd overlater ansvaret for driften av et avdelingskontor til et utvalg, som består av tre eller flere godt kvalifiserte eldste. Dette utvalget holder det styrende råd informert om hvordan det går med virksomheten i hvert av de landene som hører inn under avdelingskontoret, og om problemer som måtte oppstå. Slike rapporter hjelper det styrende råd til å avgjøre hvilke emner som bør behandles i framtidige publikasjoner og på møter og stevner. Representanter for det styrende råd blir med jevne mellomrom sendt ut for å besøke avdelingskontorene og gi utvalgene veiledning i hvordan de kan ta hånd om sine oppgaver. (Ordspråkene 11:14) I forbindelse med et slikt besøk blir det arrangert et spesielt program, som innbefatter en tale av representanten for hovedkontoret, til oppmuntring for dem som bor i det området avdelingskontoret fører tilsyn med.

Avdelingskontoret støtter menighetene. Ansvarlige brødre ved avdelingskontoret godkjenner opprettelsen av nye menigheter. Brødre ved avdelingskontoret leder også virksomheten til de pionerene, misjonærene og kretstilsynsmennene som tjener i det området som hører inn under avdelingskontoret. De organiserer stevner, koordinerer byggingen av nye Rikets saler og sørger for at menighetene får tilsendt den litteraturen de trenger. Alt som blir gjort på et avdelingskontor, bidrar til at forkynnelsen blir utført på en ordnet måte. – 1. Korinter 14:33, 40.

  • Hvordan hjelper utvalgene ved avdelingskontorene det styrende råd?

  • Hvilke oppgaver blir tatt hånd om ved et avdelingskontor?