Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LEKSJON 3

Hvordan ble Bibelens sannhet gjenoppdaget?

Hvordan ble Bibelens sannhet gjenoppdaget?

Bibelstudenter i 1870-årene

Det første nummeret av Vakttårnet, 1879

Vakttårnet i dag

Bibelen forutsa at det etter Kristi død skulle stå fram falske lærere blant de første kristne, og at de skulle forvrenge sannheten i Bibelen. (Apostlenes gjerninger 20:29, 30) Etter hvert var det akkurat det som skjedde. De blandet Jesu lære med hedenske religiøse forestillinger, og det utviklet seg en falsk form for kristendom. (2. Timoteus 4:3, 4) Hvordan kan vi vite at vi i dag har en riktig forståelse av hva Bibelen egentlig lærer?

Jehovas tid var inne til å åpenbare sannheten. Jehova hadde forutsagt at ‘den sanne kunnskap skulle bli stor’ i «endetiden». (Daniel 12:4) I 1870 var det en liten gruppe sannhetssøkende mennesker som forsto at mange av kirkens læresetninger var ubibelske. De begynte derfor å undersøke Bibelen for å forstå hva den egentlig lærer, og Jehova velsignet dem med åndelig innsikt.

Oppriktige mennesker studerte Bibelen nøye. Disse oppriktige bibelstudentene, våre forgjengere, brukte en studiemetode som vi fortsatt bruker. De drøftet Bibelen emne for emne. Når de kom til en passasje i Bibelen som var vanskelig å forstå, prøvde de å finne andre vers som kunne forklare den. Når de kom til en konklusjon som var i harmoni med resten av Bibelen, skrev de den ned. Ved å la Bibelen tolke seg selv på denne måten gjenoppdaget de sannheten om Guds navn og hans rike, om hans hensikt med menneskene og jorden, om de dødes tilstand og om håpet om oppstandelsen. Deres undersøkelser frigjorde dem fra mange falske læresetninger og skikker. – Johannes 8:31, 32.

I 1879 forsto bibelstudentene at tiden var inne til å gjøre sannheten kjent vidt og bredt. Det året begynte de derfor å utgi det bladet som vi fremdeles utgir, Vakttårnet – Forkynner av Jehovas rike. Vi forkynner nå sannhetene i Bibelen for folk i 240 land og områder og på over 900 språk. Aldri før har den sanne kunnskap vært så stor!

  • Hva skjedde med Bibelens sannhet etter Kristi død?

  • Hva har gjort det mulig for oss å gjenoppdage sannheten i Guds Ord?