Hør på Gud og få evig liv

Skaperen ønsker å lede oss, beskytte oss og velsigne oss.

Innledning

Fordi Gud elsker oss mennesker, lærer han oss hva som er den beste måten å leve på.

Hvordan hører vi på Gud?

Vi må vite hva vi skal gjøre, og hvem som kan hjelpe oss til å gjøre det.

Hvem er den sanne Gud?

Vi kan lære hva navnet hans er, og bli kjent med noen av egenskapene hans.

Hvordan var det å leve i paradiset?

Den første delen av Bibelen beskriver hvordan det var.

Vannflommen på Noahs tid: Hvem hørte? Hvem hørte ikke?

Hvilken forskjell ble avslørt av folks holdninger?

Hva lærer vi av vannflommen?

Det er ikke bare oldtidshistorie.

Hvem var Jesus?

Hvorfor er det viktig å kjenne ham?

Hva betyr det for deg at Jesus døde?

Det gjør at vi kan få oppleve fantastiske velsignelser.

Når vil jorden bli et paradis?

Bibelen forutsier ting som skal skje når tiden nærmer seg.

Hører Jehova oss når vi ber?

Hva kan du snakke med ham om?

Hvordan kan du få et lykkelig familieliv?

Han som innstiftet familieordningen, gir de beste rådene.

Hva må vi gjøre for å glede Gud?

Det er visse ting han hater, og andre ting han elsker.

Hvordan kan du vise at du er lojal mot Jehova?

Ønsket om å være lojal vil påvirke de avgjørelsene du tar.